Lean-ajattelu: Matka kohti kestävää muutosta

Lean-ajattelu on ajattelutapa ja oppimisjärjestelmä, jonka tavoitteena on perusteellinen ja avoin työyhteisön toimintamallien arviointi, järjestelmällinen kehittäminen sekä niiden jatkuva parantaminen yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Lean-ajattelun keskiössä on asiakkaan arvon luominen ja turhan työn poistaminen. Se edellyttää syvällistä ymmärrystä syy-seuraussuhteista, jatkuvaa parantamista ja tiimityötä.
Lean-ajattelussa keskitytään asiakkaan tarpeisiin ja arvokkaaseen toimintaan, ja pyritään tunnistamaan toiminnan esteitä asiakkaan näkökulmasta sekä poistamaan niitä systemaattisesti ja jatkuvasti. Tärkeää on haastaa totutut tavat ja tehdä aina vain paremmin ja tehokkaammin.

Lean-ajattelu vaatii ajattelun ja toiminnan muutosta, joka on haastavaa ja vaatii kärsivällisyyttä ja sitoutumista. Lean-matka on ihmisten välistä toimintaa, tiimityötä ja jatkuvaa parantamista. Kaiken keskiössä on arvon luominen asiakkaalle.

Lean-ajatteluun siirtyminen vaatii ajattelumallin muutosta ja vanhojen tapojen oppimista pois. Lean-ajatteluun liittyvät käytännöt muuttuvat hitaasti, ja uudenlaisen ajattelumallin omaksuminen vaatii harjoittelua ja toistoa. Se vaatii sitoutumista uusiin toimintatapoihin ja jatkuvaan oppimiseen. Tavoitteena on oppiminen luonnollisena osana arkea, joka tapahtuu pienin askelin uuteen kulttuuriin.

Kaizen on Lean-ajattelun periaatteisiin perustuva japanilainen käsite, joka tarkoittaa parantamista pienin askelin. Kaizenin mukaisesti työyhteisössä tehdään jatkuvasti pieniä parannuksia toimintaan. Tavoitteena on oppia uusia tapoja toimia ja kehittää toimintaa vähitellen.

Lean-ajattelun mukaisesti on tärkeää ymmärtää kokonaisuus ja tunnistaa toiminnan esteet asiakkaan näkökulmasta. Toiminnan parantaminen tapahtuu systemaattisesti ja jatkuvasti, ja siinä käytetään hyväksi kaikkien työntekijöiden osaamista ja panosta. Tiimityöskentely ja jatkuva oppiminen ovat keskeisiä Lean-ajattelun periaatteita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lean-ajattelu on ihmislähtöinen toimintamalli, joka vaatii ajattelun ja toiminnan muutosta, jotta voidaan tehdä asiakkaan kannalta oikeita asioita ja parantaa asiakasarvoa. Työkaluja tai teknologiaa ei pidä pitää tärkeimpinä asioina. Periaatteiden sisäistämisen avulla voidaan saavuttaa pitkäaikaisia ja kestäviä muutoksia työyhteisön toimintatapoihin ja lopulta myös asiakasarvon paranemiseen.

Jos Lean-ajattelu ja sen toimintaperiaatteet herättävät kiinnostusta, kannattaa olla yhteydessä asiantuntevaan kumppaniin, joka voi auttaa matkalla kohti parempaa ja tehokkaampaa työyhteisöä. Proinno on juuri tällainen kumppani, jonka avulla voit lähteä kehittämään Lean-ajattelua ja sen periaatteita käytännössä.Nina Lappalainen
Uudistamisen arkkitehti, palvelujen Lean-kehittäjä
nina.lappalainen@proinno.fi
0400 308 767Poimintoja Lean Management -seminaarista: 
Ihmiset haluavat nopeita ratkaisuja ja suoria tuloksia, mutta helppoja ratkaisuja ei ole. Ne johtavat lyhytaikaisiin vaikutuksiin ilman todellista ajattelun muutosta”,  totesi ”Leanin isä", professori Jim Womack, Lean Enterprise Institute. Hän oli pääpuhujana syyskuussa Espoossa Suomen Lean-yhdistyksen järjestämässä Lean Management -seminaarissa.
”Vie kauan aikaa oppia pois vanhoista tavoista. Vie kauan aikaa oppia uusia, parempia tapoja. Käytännöt muuttuvat hitaasti”, totesi toinen pääpuhujista, Sammy Obara, Honsha Associates.
”Tähän uuteen kulttuurin ei ole oikotietä vaan matka alkaa pienistä askelista. Meille on tärkeää vastuullisuus, johdon sitoutuminen, jokaisen työntekijän oppimisen tukeminen ja tiimitoiminta”, kertoi Ilpo Laitinen Starasta. 
Edellinen <
> Seuraava
(Johtaminen uudistettiin yhteistyöllä )

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: