Mikään ei ole niin kuin ennen 

Pk-yrityksien ja julkisten organisaatioiden nykypäivän haasteet kohdistuvat usein uudistumiseen. Juuri mikään perinteinen ei enää toimi. Tässä muutamia havaintoja, kokemuksia ja oppeja muutoksista, strategia-ajattelusta ja rohkeudesta. 

Viime vuonnakin olen saanut olla mukana strategisena kumppanina erilaisten rohkeiden yhteisöjen muutos- ja uusiutumisprosesseissa. Ratkaisuihin linkittyy aina vahvasti viestintä, johtamis- ja kehittämiskulttuuri. Ongelmia syntyy, kun kukaan ei tiedä miten kokonaisuus toimii ja jokainen osaa vain oman hommansa. Tärkeää on tehdä näkymätön näkyväksi ja tuntea riittävällä laajuudella mennyt nykyisyyden määrittelemiseksi ja tulevaisuuden ennakoimiseksi. 

Kuva: Kaisa Sirén, paikka Lapin Yliopiston kirjasto. 

Mikään ei ole niinkuin ennen: perinteinen vs. uusi ajattelu

Tulevaisuuden ennakoiminen, jatkuva parantaminen ja uusiutuminen ovat olleet TOP3 asioita liiketoiminnan kehittämisessä. Toimintaympäristöjen ja rakenteiden muutos sekä digitalisaatio vaikuttavat myös strategiatyöskentelyyn. Toimintalogiikan murros kohdentuu parhaillaan lähes kaikkiin toimialoihin. Suuria rakenteellisia muutoksia aiheuttavat teknologistuminen ja globalisoituminen. Teknologistuminen tarkoittaa kaikkia niitä asioita, joita voidaan toteuttaa uudella tavalla. 

Uudistumiseen puolestaan tarvitaan nopeita, uuden etsimisen työkaluja ja liiketoimintamalleja. Tähän tarvitaan uusia monilogiikkaisia, asiakaslähtöisiä ja ketteriä pk-yrityksien kehittämisen malleja nykyisten perinteisten mallien sijaan. 

1) Perinteisen strategiamallin mukaan a) jos joku toimii, tehdään sitä enemmän b) kun kysyntä vetää, tehdään tuotteita enemmän tai c) kasvatetaan kasvun määrää, jolloin se on helpompi ymmärtää (Adam Smith). 

2) Uusi strategiamalli kohdentuu uuden etsimiseen, jolle on ominaista a) pitää tehdä jotain sellaista jota kukaan ei ole ennen tehnyt b) jotain sellaista mitä ei aikaisemmin ole ollut tai c) jotain täysin erilaista. Kun uusi tapa tuodaan strategiamaailmaan, se vaikuttaa siihen miten nämä asiat tuodaan strategiatyöhön ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen (Kari Lohivesi 2016).

Strategia-ajattelussa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana suuria muutoksia. Strategia ei ole enää pelkästään suuryrityksien asia vaan se on nykyisin erityisen tärkeää pk- ja startup-yrityksille. Maailma ja strategian tekemisen tavat muuttuvat nopeasti.

Toimialat muuttuvat alustoiksi 

Perinteinen tapa määritellä toimialoja ja kilpailua ovat myös muuttumassa. Niiden rajat alkavat hävitä. Puhumme yhä enemmän erilaisista alustoista kuin toimialoista. Myös yritysten rakenteet, siilot ja organisointimallit ovat murroksessa. Myös liiketoimintamallien elinkaarimallit ovat muuttuneet. Uudet mallit rakentuvat yhä useammin erilaisille verkostomalleille. Kaikki liiketoiminnan tekemisen mallit ovat muuttumassa. Elämme uudentyyppisessä ajassa, jossa perinteiset strategiset työkalut eivät enää toimi.

Asiakaslähtöisyys, palveluliiketoiminta ja liiketoimintamallit

Perinteinen strategiaprosessi ja niiden strategiatyökalut ovat jo vuosikymmeniä perustuneet teorioihin, joiden tavoitteena on ollut auttaa ratkomaan organisaatio-, toimiala- sekä omistajalähtöisyyteen painottuvia ongelmia. Näihin kehitetyt perinteiset työkalut ja mallit toimivat huonosti nykymaailman ketteryyttä ja uusiutumisherkkyyttä vaativissa tilanteissa. 

Tämä aika kulminoituu asiakaslähtöisyyteen, palveluliiketoimintaan ja liiketoimintamallien nopeaan uudistumiseen. 

Menneen vuoden huiput

Ajan henkeen osuvasti työvuoteni on kulminoitunut strategiatyöhön, innovaatiotoimintaan, lean-johtamiseen ja -kehittämiseen, palvelumuotoiluun sekä ihmisten ja osaamisen johtamiseen. 

Onni on tehdä yhteistyötä rohkeiden ihmisten kanssa. Kovasta työstä syntyy vakiintuneita muutoksia ja hyödyllisiä tuloksia.

Kaikkea on helppo kokeilla kerran. Tarvitaan rohkeutta, tunnetekoja, pitkäjänteistä sitoutumista ja resursseja vakiinnuttaa uutta kulttuuria ja toteuttaa asioita käytännössä. On eri asia tehdä pikku projekteja kuin vaihtaa johtamis- ja kehittämisjärjestelmää. 

Usein tulemme sokeaksi omalle tekemisellemme, emmekä enää näe erilaisia tapoja ajatella, suhtautua ja tehdä asioita. Silloin ihminen muuttuu itse oman kehityksensä esteeksi. Jatkuvalle parantamiselle täytyy rakentaa toimivat systeemit.  

Ne jotka viime vuonna rohkenivat lähteä uusiutumisen polulle, näiden yrityksien taloudellinen tulos kasvoi 16-40% edelliseen vuoteen verrattuna, 75% johdon työajasta vapautui olennaiseen, työntekijöiden sujuvan työn esteet vähenivät 58% ja molempien työhyvinvointi lisääntyi merkittävästi. Nämä tulokset syntyivät kolmen eri asiakasyrityksen, kolmen johtajan ja yhteensä 54 ihmisen työn tuloksena. Kehityspolku on kestänyt n. 2 vuotta ja tuloksia alkaa syntyä uuden toiminnan vakiinnuttua. Mikään ei silti ole koskaan varmaa ja valmista vaan työ on jatkuvaa tästä tulevaisuuteen. 

Olen kiitollinen saadessani tehdä näin valtavan innostavaa, hyödyllistä ja 100% sitoutumista vaativaa työtä! Innostuksen säilyttäminen toki vaatii kurinalaisuutta ja elämän rytmittämistä niin, että intensiivisten jaksojen jälkeen kehon palautumiselle ja mielen valoa tuottaville asioille on riittävästi aikaa.

Toivon vuoden 2017 innostavan yrittäjiä ja johtajia uudenlaiseen rohkeuteen, uusiutumisen polulle sekä varaamaan enemmän aikaa mielen valoa tuottaville asioille!

Nina Lappalainen

yritys- ja palveluliiketoiminnan kehittäjä I Lean-muutosagentti I palvelumuotoilija I toimitusjohtaja / Proinno Design Oy


Edellinen <
> Seuraava
(Yritys aina myyntikunnossa – mitä se vaatii?)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: