Palvelut Brändi

Palvelulupaukset lunastetaan teoilla.

Brändäys kannattaa tehdä vasta kun perusasiat on kunnossa. Brändin vahvistaminen on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työtä.

Konseptointi on brändin johtamisen väline, joka auttaa keskittymään olennaiseen, erottumaan joukosta ja budjetoimaan toteutuksen kustannukset. Se on samalla tekijöille punainen lanka sekä lähtökohta kaikkeen tekemiseen.

Pureudumme brändin rakennuksessa ja konseptoinnissa osa-alueisiin, joilla rakentuu yrityksen sielu ja sydän: identiteetti, toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet, muotoilun DNA, palvelukulttuuri, perehdytys, palveluympäristö, tilat, tuotteet ja palvelut.

Vasta sen jälkeen voidaan luoda visuaalinen ilme ja brändiä rakentava markkinointi.

Miksi näin? Konsepti helpottaa asiakasta hahmottamaan, mitä brändi edustaa ja tarjoaa. Se luo arvoa ja uskottavuutta yritykselle. Se auttaa tavoittamaan halutut asiakkaat ja ohjaa päivittäistä tekemistämme.

Yritys- ja tuotekuva paranee sekä säästää toteutuksen kustannuksissa. Se antaa eväät yksittäisille toimenpiteille ja brändin johtamiselle, kuten markkinoinnille ja viestinnälle.

Hyödyt
  • Tunnistat kohderyhmäsi ja asiakkaasi. 
  • Kasvatat yrityksesi ja palvelujesi arvoa. 
  • Luot erottuvat tuotteet, palvelut ja yrityskuvan. 
  • Vahvistat innovaatioita ja edelläkävijyyttä.
Toteutustavat
  • Brändin nykytilan arviointi, tavoitetilan määrittely ja kehittämisehdotukset 
  • Brändistrategia, toteutussuunnitelma ja vuosikellon työstäminen yhdessä 
  • Brändiä tukevan palvelukulttuurin luominen
  • Brändin konseptointi ja visuaalisen ilmeen suunnittelu, graafinen ohjeisto
  • Brändimateriaalien suunnittelu, määrittely ja ohjeistus eri käyttötarkoituksiin ja eri kanavissa, brändikäsikirja
  • Markkinointisuunnitelman laadinta ja toteutuksen kumppaneiden kartoitus sekä toteutuksen koordinoinnin sparraus ja konsultointi