Palvelut Työelämä

Työssä onnistumisen kivijalat kuntoon.

Työssä onnistumisen kivijalka on sujuva arki. Kuitenkin monessa työyhteisössä on paljon toimivaa työntekoa hankaloittavia esteitä, jotka aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Mikä estää työn tekemisen hyvin?

Työn kehittäminen. On tärkeää purkaa yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa ne pullonkaulat, jotka estävät työn joustavuuden sekä tunnistaa ja karsia pois kaikki turha. Etsimme työyhteisöissä asioita, jotka rajoittavat työn sujuvuutta ja tarjoamme niihin ratkaisuja, mutta muutokseen on saatava jokainen työntekijä mukaan. Yhdessä luodaan pelisäännöt tekemiseen, hiertävien solmukohtien ratkaisemiseen ja hyvinvointiin.

Entä mistä syntyy sujuva arki? Se koostuu perusasioiden toimivuudesta. Näitä ovat selkeät tavoitteet, nykyaikaiset työvälineet ja -ympäristö, hyvä työilmapiiri, toimiva tiedonkulku, avoin vuorovaikutus ja reilut ongelmanratkaisuprosessit.

Kaiken sitova liima on luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri, jota kaikin keinoin yhdessä vaalitaan.

Oli kehittämisen tarpeesi sisäisen toiminnan sujuvuuden tai tehokkuuden parantamisessa tai työntekijöiden sitoutumisen ja luottamuksen nostamisessa, voit hyödyntää ketterän uudistumisen menetelmiä.

Suunnittelemme kanssasi kehitysideat ja varmistamme strategian ja uudistuksien läpiviennin loppuun asti osaksi päivittäistä toimintaa. Tavoitteena on koulia koko organisaation henkilöstö ratkomaan työssä onnistumisen esteitä ja oppimaan yhdessä. Sitten arki sujuu.

Hyödyt
  • Sisäinen toiminta ja työyhteisö kehittyvät, työhyvinvointi kasvaa. 
  • Työn tekemisen esteet poistuvat ja vuorovaikutus ja viestintä paranevat. 
  • Henkilöstö sitoutuu paremmin ja työmotivaatio nousee. 
  • Työnantajakuva kiillottuu ja rekrytointi helpottuu.
Toteutustavat
  • Arjen sujuvuuden jatkuva parantaminen eri ongelmanratkaisun keinoin johdon ja henkilöstön kanssa 
  • Lean-perusteet, lean-ajattelun ja periaatteiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
  • Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta, koulutus
  • Henkilöstötutkimus, työpäiväkokemuksien selvittäminen eri menetelmin 
  • Digitaalisuuden hyödyntäminen sisäisissä prosesseissa