Palvelut Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen – Ymmärrä asiakastasi -työpaja

Asiakkaiden kohtaamisen merkitys korostuu jatkuvasti. Miten saadaan asiakasymmärrystä parannettua ja asiakaspalautetta käyttöön? Vain pieni osa asiakkaista kokee saavansa erinomaista palvelua. Alle puolet työntekijöistä kokee voivansa vaikuttaa palvelun kehittämiseen. 


Kenelle? Asiakkuuksista vastaaville.
Tilaisuuden kesto 3-7 tuntia, riippuen osallistujamäärästä ja asetetuista tavoitteista.

Mitä tehdään? Alustus asiakaslähtöisyydestä, asiakaskokemuksesta, yhdessä oppimisesta ja uudistumisesta. Innostava teematyöpaja, jossa hyödynnetään palvelumuotoilua ja pureudutaan palvelukokemuksista ennakkokyselystä nousevien teemojen äärelle, ideoidaan ja innovoidaan ratkaisuja visuaalisia ja tarinallisia menetelmiä hyödyntäen yrityksen saamista asiakaspalautteista nousevien teemojen äärellä.

Tuloksena tunnistetaan kehittämisen kohteet ja onnistumiset, ratkaistaan kehityskohteita ja puretaan niitä yhdessä. Samalla harjoitetaan asiakaslähtöisyyttä sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Osallistujille lähetetään ennakkoon kysely, jonka perustella Innolean-työpajassa kehitettävät teemat valikoituvat.

Pyydä tarjous
Nina 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi