Palvelut Tuottavuus ja digitalisointi

Kaipaako yrityksesi toiminta tehostamista tai selkeyttämistä?
ELY-keskuksen palvelu auttaa hiomaan yrityksesi prosessit kuntoon.

Kehitetään yhdessä yrityksesi toimintaa ja prosesseja tuottavuuden näkökulmasta:

  • Toiminnan selkeyttäminen ja tehostaminen
  • Palveluprosessien ja palvelupolkujen kehittäminen
  • Työn tekemisen tapojen ja yhteistyön osallistava kehittäminen
  • Jatkuvan parantamisen kulttuurin rakentaminen ja juurruttaminen
  • Ongelmien systemaattinen ratkaiseminen
  • Lean palveluissa ja ketterä kehittäminen
  • Digitaalisten välineiden hyödyntäminen
  • Vastuullisuudesta kilpailuetua liiketoiminnassa

Tuottavuus ja digitalisointi
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/tuottavuus-ja-talous

ELY-keskuksen palvelu sopii kotimaassa tai kansainvälisesti toimiville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.
 
Olen yksi ELY-keskuksen kehittämisasiantuntijoista osa-alueilla: 1) Tuottavuus ja digitalisointi ja 2) Innovaatioiden kaupallistaminen

Ota yhteyttä!

Nina Lappalainen
0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi