Työelämä työn sujuvuus kehittämispäivä

INNOLEAN® -muutosohjelmat perustuvat Lean kehittämisen, kestävän ja vastuullisen johtamisen periaatteisiin sekä tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa ja uudistaa työtapoja, yhteistyötä, palveluja ja ihmisten kokemuksia. Parhaat tulokset saadaan asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien kokemuksiin vaikuttavien tekijöiden yhtäaikaisesta parantamisesta.

Työyhteisön arjen sujuvuus – Pura arjen esteet
INNOLEAN® ToimintaSTART -työpaja 

Millaisia toistuvia ongelmia kohtaatte työpäivässä? Mikä estää ja edistää sujuvaa arkea työssä? Mitä voimme tehdä parantaaksemme työilmapiiriä? Napakoittaa palavereita ja päätöksentekoa? Parantaa omaa ja yhteistä ajankäytön hallintaa? Onko teillä toimivia työkaluja ongelmien ratkaisemiseksi? Voivatko työntekijät vaikuttaa työtapojen parantamiseen? 

Työyhteisön arjen sujuvuus – Pura arjen esteet, INNOLEAN® ToimintaSTART. Takuuvarma toimivuus!
Opit yksinkertaisen, selkeän ja helposti omaksuttavan menetelmän päivittäiseen ongelmanratkaisuun. Sujuvampaan työelämään tähtäävässä työpajassa kehittämisen kohteena on oman työn ja yhteistyön kehittäminen. Työn ja arjen sujuvuus edistää henkilöstön työhyvinvointia, sitoutumista ja työn tuottavuutta.

Tekemisen laatu ja tehokkuus paranevat, jos työntekijät ovat tunnetasolla sitoutuneita. Tunnetason sitoutumiseen vaikuttavat arjen kokemukset työstä. Työntekijöiden kokemusten ymmärtämisen avulla voidaan vaikuttaa tarkoitukseen sopivin menetelmin työntekijän työssä sitoutumiseen, muutosten toteutumiseen ja uudistumiseen. Sitoutuminen syntyy luottamuksesta. 

Tavoite on luoda yhteinen ymmärrys kehittämisen kohteista, herättää motivaatio oman työn ja yhteisen toiminnan kehittämiseen.

Kehittämispäivän/työpajan sisältö: 

 • Ajattelua herättelevä alustus:
  Toimivan yhteistyön ja Leanin perusperiaatteet, käytännön työkalut, esimerkkejä, vinkkejä ja ajattelun herätteitä.

 • Lähtötilanne, muutostarpeet ja tavoite työskentely:
  Työpajassa tunnistetaan, luokitellaan ja puretaan oman työn ja yhteisen toiminnan arjen esteitä. Ideoimme yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja työn sujuvuuden lisäämiseksi, parannamme ongelmanratkaisutaitoja, lisäämme avoimuutta ja yhteistä ymmärrystä.

 • Innostava, hyödyllinen ja tehokas työskentely: ongelmanratkaisun käytännön harjoittelu
  Ratkaisemme osallistujien kokemuksista nousevia arjen esteitä, opettelemme priorisointia ja jaamme hyvin toimivia kokemuksia, käytäntöjä ja osaamista toisillemme. Hyödynnämme työskentelyssä tehokkaita ongelmanratkaisutyökaluja ja tekniikoita. Lopuksi sovitaan seuraavat askeleet muutosten käytäntöön viemiseksi arjen toimintaan.
Tuloksena syntyy kipinä luottamuksen rakentamiseen, systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja päivittäisen työn tehokkuuden ja sujuvuuden parantamiseen. Kun huomataan, mikä estää ja edistää työssä onnistumista, arki sujuu paremmin. 

Hyödyt?

 • Tukee, edesauttaa ja nopeuttaa juurisyiden löytämistä osana toiminnan kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista.
 • Valmentaa henkilöstöä rakentamaan toimivia, osallistavaa ja ratkaisuhakuista toimintakulttuuria, jossa ratkaistaan yhdessä ongelmia.
 • Poistaa työn tekemisen esteitä, parantaa kommunikaatiota ja arkea.
 • Sitouttaa henkilöstöä palvelujen ja työnsä kehittämiseen.
 • Uudistaa ja luo yhteistä ymmärrystä ja kehittää ongelmanratkaisutaitoja. 
 • Edistää yhdessä tekemistä, jatkuvaa oppimista ja käytännön kehittämistoimintaa.
 • Parantaa työntekijäkokemusta ja työnantajakuvaa.
Toimintamallin vakiinnuttaminen varmistaa arjen toimintatapojen ja uudistuksien läpiviennin loppuun asti osaksi päivittäistä toimintaa. Käytännön arjen muutokset edellyttävät onnistuakseen johdon sataprosenttisen tuen. Tavoitteena on koulia koko organisaation henkilöstö ratkomaan työssä onnistumisen esteitä ja oppimaan yhdessä. Saat mutkattomia ja käytännönläheisiä keinoja Lean-ajattelun onnistuneeseen läpivientiin arjessa. 

Kehittämispäivän kesto 4-5 tuntia
Toteutus joko läsnä tai verkossa. 
Hinta alk. 2400€ + alv + matka- ja majoituskulut. 

Tilaa koulutus  

Tai pyydä esittely ja keskustellaan lisää p. 0400 308 767 / Nina Lappalainen

Miksi kouluttajaksi Nina Lappalainen? 

Asiakkaiden kokemuksia työpajoista: 

”Hyvin suunniteltu ja toteutettu. Yhdessä tehty. Saimme aikaan konkreettista ja hyödyllistä.”

"Löysin tehokkaampia tapoja toteuttaa työtäni, sekä sain laajemman näkemyksen siitä kuinka palvelun laatua voi samaan aikaan sekä parantaa että toteuttaa taloudellisemmin.”
”Käytännönläheisyys ja meille oikeiden asioiden yhdessä työstäminen ylitti odotukset." 

"Työskentelyn nopeus ja strukturoitu eteneminen auttoi pääsemään jumikohdista yli. Vasta luovien ratkaisujen jälkeen mietittiin miten ratkaisut voidaan toteuttaa käytännössä.”

Lue lisää

Case, työntekijät otettiin mukaan työn kehittämiseen
Case, Lean johti muutokseen
Blogi, Työn kehittäminen on parasta työhyvinvointia
Blogi, Työssä onnistuminen - tunnista ja korjaa esteet

Syventävät vaiheet: 
2. INNOLEAN® SPRINT on START-vaiheessa nousseista ongelmista valitun yhden ongelman ratkaiseminen, ratkaisun käytännön kokeilu yrityksessä ja siitä saatavien kokemuksien hyödyntäminen ratkaisun parantamiseksi. Muutosviestintä ja toimivan mallin läpivienti tuetusti osaksi päivittäistä toimintaa alk. 3 pv. 

3. INNOLEAN® MODEL Työyhteisön arjen sujuvuus -toimintamalli: työskentelyyn sopivan ilmapiirin rakentaminen, työyhteisön arjen sujuvuus -kehittämismallin rakenteet ja toimintatavat, omat työkalut ja uusien käytäntöjen juurruttaminen yrityksesi arkeen alk. 5 pv.