TuoteStart - tuotteistaminen ja asiakaskokemus

Startti tuotteistamiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Miten tuotteistetaan palvelu? Miten hyödynnetään palvelumuotoilua
tuotteistamisessa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä? Miten asiakkaat otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen?

Asiakaslähtöinen ja uudistuva palvelukulttuuri tuo kilpailuetua, jota ei voi kopioida. Kehittämällä sujuvia palvelupolkuja ja parantamalla asiakkaiden kokemusta palvelusta, varmistat asiakastyytyväisyyttä ja jatkuvaa uudistumista. 

Palvelu koostuu kolmesta sparraus-tapaamisesta, joiden aikana tuotteistetaan yhdessä palvelusta tuotekortti: mitä, kenelle, miksi, miten ja mihin hintaan palvelusi tuotetaan sekä askelmerkit suunnitelman toteuttamiseksi.

Toteutus on käytännönläheinen, jossa työstetään konkreettisia toimenpiteitä.

Mitä?

• Tuotteistaminen, palvelukuvaus, palvelukortti
• Hinnoittelu
• Asiakasprofiilit
• Asiakastiedon keräys, käsittely ja hyödyntäminen
• Palvelupolut ja palveluprosessien ketterä kehittäminen
• Asiakasymmärryksen parantaminen
• Palvelumuotoilun hyödyntäminen asiakaskokemuksen parantamiseksi
• "Meidän asiakaspalvelumalli" hahmottaminen

Miten?

Kolme (3) kahden tunnin henkilökohtaista sparrausta joko Tampereella Proinnon tiloissa tai muualla Pirkanmaalla Proinnon ilmoittamassa paikassa ns. klinikkapäivänä. Klinikkapäivä tarkoittaa 2-3:n yrittäjän tapaamisen sopimista samalle päivälle, yrittäjillä on peräkkäiset tapaamisajat ja ne on järjestetty yhdessä paikassa.

Toteutus voidaan järjestää myös useamman yrityksen yhteisenä (6-10 yritystä) yhteiskehittämisen kolmen (3) työpaja-sarjana, jolloin työpajan kesto on 3,5 tuntia/työpaja.

Palvelu sisältää kolme vaihetta

1. Lähtötilanteen määrittely: nykytila, valitaan kehittämiskohde ja asetetaan tavoitteet
2. Kehittämisen kohteen käytännön työstäminen yhdessä
3. Toteutuksen loppuunsaattaminen, konkreettinen lopputulos, jota yrittäjä voi hyödyntää seuraavaan vaiheeseen.
Työskentelyn arviointi ja seuraavien toimenpiteiden opastus.

Ota yhteyttä      
                                         

 Nina Lappalainen
 Toimitusjohtaja, Excellent Service -asiantuntija, muutosagentti 
 p. 0400 308 767  
 nina.lappalainen@proinno.fi

 Yli 26 vuoden kokemus, kymmenien yrityksien ja yritysryhmien palvelujen tuotteistamisesta. 
 Lean, palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen sekä johtaminen.