Tehotyöpajat yrityksille

Business Finland järjesti useita teema-päiviä yrityksien avainhenkilöille asiakaskokemusten parantamiseksi.
Paikkakunnat: Helsinki, Turku, Tampere, Rovaniemi, Oulu

Taustaa
Business Finland järjesti tilaisuuksia yrityksille, joille asiakkaiden kokemus heidän tuottamastaan palvelusta on tärkeä. Tilaisuuksiin osallistui etukäteen rajattu osallistujamäärä erilaisista taustoista ja toimialoilta. Osallistujien monipuolisuus ja erilaisuus saa aikaan parhaan lopputuloksen.
Toteutus
Tilaisuuksissa alustivat Tuija Seipell aiheena asiakaskokemus kansainvälisestä näkökulmasta ja Nina Lappalainen aiheena asiakaskokemus ja jatkuvan parantamisen toimintamalli.

Tuija Seipell piti käytännönläheisen, kansainvälisen asiakasymmärryksen, brändin ja palveluliiketoimintakehityksen asiantuntijapuheenvuoron. Hän painotti asiakaslähtöisyyden johtamista käytännössä.
Nina Lappalainen avasi käytännönläheisesti kotimaisen asiakasymmärryksen, palvelujen jatkuvan parantamisen ja palveluliiketoimintakehityksen merkitystä ja trendejä ja ohjasi palvelumuotoiluun ja Lean-¬kehittämiseen.
Nina Lappalainen fasilitoi iltapäivän työpajat, joissa purettiin osallistujien oman liiketoiminnan haasteita liittyen asiakaskokemukseen. Mitkä asiat estävät ja edistävät parempia palvelukokemuksia?

Workshop-työskentely oli yhteiskehittämisen tehotyöpaja, jossa johdetusti ja tavoitteellisesti ratkottiin osallistujayrityksien ongelmiin ratkaisuja yhdessä kokeneiden asiantuntijoiden ja muiden osallistujien kesken.

Rakentavassa hengessä avattiin yksittäisen yrityksen mukanaan tuoma päähaaste yhteiskehittämisen ja purettiin sitä palvelumuotoilun työskentelymenetelmiä hyödyntämällä. Asiantuntijoilla on usean työkalun menetelmäpankki, josta valitaan ennakkotehtävien perusteella sopivin työkalu haasteiden ratkaisemiseksi. Osallistujat oppivat osallistamaan ja ideoimaan uusia suuntia myös omassa työyhteisössään.
Työskentelytapa on asiakaslähtöisyyttä ja asiakasymmärrystä rikastuttava sekä yhteistyötä ja luottamusta kehittävä menetelmä.
Lopputulos
  • Osallistujat pitivät työpajoja erittäin hyödyllisenä ja saivat työkaluja arkeen. 
  • Asiakas sai ryhmän luoman toimenpidelistauksen ja yhdessä priorisoidut yrityskohtaiset TOP3 askeleet seuraaviin toimenpiteisiin.
  • Työskentelyn lopputuloksista ja opeista koostettiin kaikille osallistujille muistilista
  • Teemapäivistä on saatu erinomaiset palautteet kautta linjan. 

Asiakas: Business Finland
Toimenpide: Teemapäiviä yrityksille aiheena asiakaskokemus ja jatkuva parantaminen
businessfinland.fi

Avainsanat Asiakaskokemus, asiakaslähtöisyys, lean, fasilitointi, keynote, jatkuvaparantaminen, toimintamalli, kilpailuetu, palvelumuotoilu