Työnhakijat osallisiksi työllistymiseen

Kainuun ELY-keskukselle ja TE-palveluille innovoitiin Kainuun KasvuPalvelu-pilotti ja luotiin Asiakasraati työskentely -prosessi ja asiakaslähtöisen toimintamallin luomiseksi.Taustaa
TE-palveluiden ja ELY-keskuksen tavoitteena on luoda uudet toimintamallit palveluiden kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa.
Tavoitteena on asiakkaiden äänen kuuleminen ja osallistaminen palveluiden kehittämiseen tasavertaisena palveluiden tuottajien ja päättäjien kanssa. Osallisuus ohjaa kehittämistyötä ja palveluiden laatua.

Toteutus
Projektin kesto oli kolme kuukautta, joka sisälsi kokeilun ja toimintamallin suunnittelun, prosessin sekä neljä käytännön asiakasraatia kahdelle eri kohderyhmälle: työnhakijat ja yritykset.

Perehdyimme nykyiseen toimintaan, valtakunnallisiin selvityksiin kasvupalvelujen kehittämisestä sekä työhakijoiden ja työnhakupalvelujen tilanteeseen. Kartoitimme myös yrityksien liiketoimintaympäristöä, haimme virkkeitä edelläkävijöiltä ja tutkimme megatrendejä ja tulevaisuusselontekoja. Näistä laadittiin eri kohderyhmille alustukset.

Molemmille kohderyhmille järjestettiin ajatuksia herättelevä ja innostava työpaja. Siellä käsiteltiin työhakua, toimeentulon rakentamista pienistä paloista, silpputyötä ja uudenlaisia palveluideoita sekä tulevaisuuden ammatteja. Aluksi purettiin työnhaun ja yrittäjyyden onnistumisen esteitä ja ideoitiin niihin ratkaisuja eteenpäin pääsemiseksi. Työskentelyssä käytiin läpi työnhakua osallistujien omista kokemuksien, toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Näin saatiin rouhittua esiin ongelmat, jotka ovat kriittisesti tärkeitä työllistymisen ja työllistämisen kannalta.

Toisen vaiheen työpajat pidettiin kuukauden päästä. Niissä luotiin uudet palvelumallit elämänhallinnan tukemiseksi, osaamisen parantamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi
Alustukset käsittelivät työelämän muutoksia, uudistumiskykyä, innovaatiotoimintaa ja tarvittavien työelämätaitojen ja oman osaamisen kehittämistä.

Ensimmäisen työpajan onnistumisesta kertoo se, että lähes kaikki ensimmäiseen työpajaan tulijoista halusivat tulla myös toiseen työpajaan. Palaute on erittäin positiivista ja luottamus osallistujien kesken hyvä.

Työpajan työskentely rakentui Innolean-parempipalvelu -pelin ympärille, jossa hyödynnettiin edellisessä työpajassa nousseita ongelmia ja ideoita palvelukonseptin rakenteeseen. Mietimme, miten ne voidaan viedä käytäntöön asti. Miten hyödynnetään digitaalisuutta ja miten asiakkaat osallistetaan palvelujen jatkuvaan kehittämiseen? Lopputuloksista valittiin palvelupilotit, joihin tähän asiakasraatiin osallistujat olivat etuoikeutettuja osallistumaan.

Lopputulos
  • Asiakkaille luotiin mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihinsa. 
  • Opittiin tehokas työskentelymenetelmä ja prosessi sen itsenäiselle toteuttamiselle. 
  • Saatiin useita toteutuskelpoisia palveluaihioita ja innovatiivisia toimintamalleja. 
  • Kaikki osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä prosessiin, työskentelyilmapiiriin ja tuloksiin 


Asiakas: Kainuun ELY-keskus ja TE-palvelut
Toimenpide: KasvuPalvelu-pilotti ja Asiakasraati työskentely -prosessi
te-palvelut.fi
ely-keskus.fi

Avainsanat pilotti, asiakasraati, osallisuus, asiakasymmärrys, toimintamalli, kasvupalvelut, innovointi, muutos, uudistumiskyky