Uusi suunta liiketoimintaan

Kauneus- ja hyvinvointialan palveluita tarjoava konserni halusi poistaa kasvun esteitä ja kehittää uusia palveluita ja liiketoimintaa. Innovointiin käytettiin Innolean-menetelmää, palvelumuotoilua ja ketterää kehittämistä.

Taustaa
Yli kaksikymmentä vuotta Suomen markkinoilla toiminut, kansainvälistyvä konserni, jolla on tukkutoimintaa sekä useita eri palveluyrityksiä, tarvitsi rohkeaa ravistelua nykyisen liiketoimintamallin haastamiseksi, asiakasymmärryksen parantamiseksi ja uusien, tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien innovoimiseksi.
Toteutus
Päivän kestävään kehityssprinttiin osallistui harkitusti valittuja ulkopuolisia asiantuntijoita sekä konsernin avainhenkilöt. Työskentelyn alussa määritettiin tavoitteet ja onnistumisen mittarit.

Sprinttiin valittiin ratkaistavaksi viisi tärkeintä kasvun haastetta seuraavien 5–10 vuoden jaksolla. Keskeisiksi nousivat:

1. Johtamisen haasteet
2. Työvoiman saaminen kasvun varmistamiseksi
3. Palvelupolku ja laatuerot asiakkaalle
4. Omistajien tahtotila
5. Tulevaisuuden hyvinvointiala

Työskentely toteutettiin tarkkaan suunnitellun suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Alussa läpikäytiin liiketoiminnan nykytilaa, tunnistettuja toimintaympäristön haasteita ja kasvun tavoitteita. Prosessi eteni tiimeissä haaste kerrallaan räätälöidyn työskentelymenetelmän avulla. Innolean-sprintin tuloksellisuutta tuettiin virtuaalisen innovaattori-ryhmän työskentelyllä, joka visioi tulevaisuuden kuvaa teemalla ”Digitaalisuus ja palvelut”. Menetelmä yhdistää Lean ja Design Thinking -ideologioiden käytäntöjä.

Päivä päättyi ohjattuun keskusteluun prosessin eri vaiheista, lopputuloksista ja hyödyistä. Palveluun sisältyi myös palaute- ja kokemuskeskustelu viikko sprintti-työskentelyn jälkeen.

Osallistujat kokivat työskentelyprosessin erittäin tehokkaaksi, oivalluttavaksi ja hyödylliseksi. Lopputulokseltaan päivä oli odotettua tehokkaampi, sillä uusia ajatuksia ja toteutuskelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja saatiin moninkertaisesti verrattuna perinteiseen liiketoiminnan konsultointipalveluihin.

Kokeneiden, kansainvälisesti menestyneiden huippuasiantuntijoiden sparraamana yritys sai purettua kasvun esteitä ja loi uuden suunnan tulevaisuuteen.
Lopputulos
  • Syntyi uusia näkökulmia nykyisen liiketoimintamallin uudistustarpeisiin ja rohkeaan uudistamiseen.
  • Luotiin toimenpiteet ja aikataulu kasvuun ja rohkeaan uudistumiseen. 
  • Digitaalisuus integroitiin palvelukonsepteihin. 
  • Asiakasymmärrys kehittyi. 
  • Kansainvälistyminen kirkastui.
Asiakas: Tuccabaja Company Oy
Toimenpide: Innolean-innovaatioprosessi liiketoiminnan kehittämiseksi ja palvelujen innovoimiseksi.
tuccabaja.com

Avainsanat työpaja, innovointi, palvelumuotoilu, asiakaslähtöisyys, asiakasymmärrys, uudistumiskyky, lean, digitaalisuus, liiketoiminnankehittäminen, kansainvälisyys