Esimiestyön esteet sulivat

Koulutuskuntayhtymän esimiehille järjestettiin koulutuspäiviä muutosjohtamisen parantamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi eri sidosryhmien kanssa.


Taustaa
Organisaatio on suurten muutosten myllerryksessä, kun meneillään on koulutusreformi, joka uudistaa koulutuksen kokonaan. Suuntana on asiakaslähtöisyys ja yhteistyö eri sidosryhmien, kuten opiskelijoiden, yhteistyökumppaneiden, muiden oppilaitosten ja oma organisaation kanssa. Haluttiin ratkaista muutosvaiheeseen liittyviä ongelmia.

Toteutus
Esimiehille järjestettiin kaksi erityyppistä koulutuspäivää. Toisessa aiheena oli osallistava työskentely, ja toisessa muutoksen johtaminen, itsensä johtaminen ja esimies uudistajana ja mahdollistajana.

Tavoitteena oli tunnistaa esimiestyöhön liittyviä haasteita, purkaa esteitä ja löytää ratkaisuja ja jakaa hyviä käytäntöjä. Miten luon esimiehenä uutta toimintakulttuuria?
Miten edistän innostusta ja motivaatiota työssä? Miten tuen osaamisen jakamista?

Alustusten jälkeen esimiehet käsittelivät ja ratkoivat työpajoissa työhönsä liittyviä ongelmia ja etsivät yhdessä niihin ratkaisuja. Yhteisiä haasteita olivat:

  1. Työhyvinvoinnin ja työn sujuvuuden edistäminen muutoksessa
  2. Esimiehen rooli ja keinot muutoksen eteenpäin viejänä ja sparraajana
  3. Esimiehen omat vahvuudet, haasteet ja voimavarat
  4. Jatkuva työn kehittäminen ja innovointi, keinot ohjata työn kehittämistä
  5. Muutoksen herättämät kysymykset ja mahdollisuudet
  6. Kärjistyneet vuorovaikutustilanteet, niiden käsittely ja ennaltaehkäiseminen
  7. Esimies henkilöstön ammattitaidon kehittymisen tukijana

Lopputulos
  • Purettiin esimiestyön esteitä. Kehitettiin käytännön työvälineitä työkulttuuria tuottavan, uudistumiskykyisen esimiestyön ja hyvinvoivan työyhteisön luomiseksi muutoksessa.

Asiakas: Lapin Kesäyliopisto, Koulutuskuntayhtymä
Toimenpide: Esimiesten kehittämispäivät muutoksen johtamiseen
lapinkesayliopisto.fi

Avainsanat muutosjohtaminen, esimiestyö, uusijohtaminen, asiakaslähtöinen, jatkuvaparantaminen, henkilöstö, henkilöstönkehittäminen, työpaja, asiakasymmärrys, uudistumiskyky