Esimiestyön esteet sulivat

Koulutuskuntayhtymän esimiehille järjestettiin koulutuspäiviä muutosjohtamisen parantamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi eri sidosryhmien kanssa.


Asiakas: Lapin Kesäyliopisto, Koulutuskuntayhtymä
Toimenpide: Esimiesten kehittämispäivät muutoksen johtamiseen
lapinkesayliopisto.fi

Avainsanat muutosjohtaminen, esimiestyö, uusijohtaminen, asiakaslähtöinen, jatkuvaparantaminen, henkilöstö, henkilöstönkehittäminen, työpaja, asiakasymmärrys, uudistumiskyky