Lean johti muutokseen

Hyvinvointiin ja työllistymiseen ohjausta ja tukea tarjoava Eduro-säätiö valmistautuu maakuntauudistukseen uusimalla strategiansa ja toimintansa. Muutos käynnistettiin esimiesten ja avainhenkilöiden valmennuksella.Asiakas: Eduro-säätiö
Toimenpide: Esimiesten ja avainhenkilöiden Leanin ja palvelumuotoilun ja muutosjohtamisen valmennus
eduro.fi 

Avainsanat muutosjohtaminen, esimiestyö, uusijohtaminen, asiakaslähtöinen, jatkuvaparantaminen, henkilöstö, henkilöstönkehittäminen, työpaja, asiakasymmärrys, uudistumiskyky, lean