Kilpailukyky hiottiin huippukuntoon

Kauneus ja hyvinvointipalveluja tarjoava Tuccabaja Company -kampaamoketju vastasi rohkeasti toimialan murrokseen hiomalla toimintakulttuuria kilpailukykyisemmäksi ja kehittämällä osaamistaan, asiakasymmärrystään ja yhdessä tekemistä.

Tausta
Kampaamoalan toimintaympäristö muuttuu vauhdilla asiakkaiden ostokäyttäytymisen myötä. Tuotemyynti marketeissa kasvaa, ja useat kuluttajat siirtyvät verkko-ostamiseen.

Tuccabaja Company -kampaamoketju koostuu yhdeksästä toimipisteestä eri paikkakunnilla, joissa työskentelee noin 50 työntekijää. Yritys on jo kahdenkymmenen vuoden ajan kehittänyt toimialaa, innovoinut uudenlaisia kampaamokonsepteja ja luonut ennakkoluulottomia yhteistyöverkostoja. Kampaamoketju on osa konsernia, johon kuuluu erilaisia parturi- ja kampaamokonsepteja sekä oma koulutus- ja tukkuliiketoiminta.

Tuccabajan johto halusi tuoda yritykseen syvällistä kehittämisosaamista, johon osallistetaan koko henkilöstö. Valitsemalla pitkäjänteisen kehittämiskumppanuuden Proinnon kanssa kehitystyö ja valmennus rakentuivat tehokkaiksi ja tulokselliseksi.
Toteutus
Yrityksen toimintakulttuuri oli tarkoitus hioa Leanin ja palvelumuotoilun avulla kilpailukykyiseksi ja yhteisölliseksi. Kaikki tekeminen tulee linkittyä yrityksen strategiaan ja sen toteutumiseen käytännössä. Tavoitteena oli rakentaa systemaattinen ja yhteisöllinen jatkuvan parantamisen malli ja johtamisjärjestelmä.

Ensimmäiseksi laitoimme perusasioita kuntoon. Haastoimme henkilöstön tuomaan rohkeasti esiin toiminnan ja eri paikkakuntien haasteita, ongelmia ja puutteita, mutta myös kehitysehdotuksia. Tästä henkilöstö huomasi, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa.

Leanin ja asiakaslähtöisen toimintamallin käyttöönotto eteni kolmen vuoden aikana vaiheittain. Valmennus ja käyttöönoton konsultointi sisälsi seuraavia kokonaisuuksia:

1. Lähtötilanteen läpivalaisu ja tavoitteiden asettaminen
2. Luottamuksen rakentaminen, oman työn onnistumisen esteiden purkaminen ja korjaaminen toimipisteittäin
3. Sosiaalisen median käyttöönotto ja henkilöstön perehdyttäminen sisällöntuotantoon
4. Tuccabajalainen tapa toimia, yhteiset arvot ja tavoitteet käytännössä
5. Sujuva työ, palaverikäytännöt, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot
6. Asiakas- ja lean-lähtöisen toimintamallin 6-vaiheisen käyttöönoton läpivienti
7. Asiakaskokemustutkimukset
8. Asiakastapahtumien konseptointi ja toteutus
9. Koko henkilöstön kehittämispäivä, Innomylly-paja, asiakaspalvelu ja asiakaslähtöinen toiminta
10. Koko henkilöstön kehittämispäivä, Innomylly-paja, palvelupolut uudelle tasolle
11. Brändin kehittäminen
12. Esimiestyön onnistumisen esteiden purkaminen ja tiiminvetäjien valmennukset
13. Johdon ja avainhenkilöiden sparraus

Ratkaisimme monia haasteita, kuten miten kannustetaan henkilöstö myynnin kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen ja miten jaamme osaamista ja hyviä käytäntöjä eri toimipisteiden kesken. Entä miten lisätään työhyvinvointia, varmistetaan osaamisen kehittyminen sekä sitoutetaan henkilöstö yhteiseen toimintaan?
Miten parannetaan asiakaslähtöisyyttä, uudistetaan toimintatapoja ja vastataan työelämän jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin? Pohdimme lopuksi, miten viedä kehittämistoimenpiteet loppuun asti ja tehdään parantamisesta jatkuvaa ja miten mitata myyntiä.
Lopputulos
  • Strategia toteutuu käytännössä. 
  • Johdolta vapautuu aikaa ja resursseja yrityksen kehitykseen ja suunnitteluun.
  • Vastuu toiminnan kehittämisestä jakaantuu oikeudenmukaisesti kaikille.
  • Työhyvinvointi ja työyhteisöltä saatava tuki parantuivat. 
  • Myyntityön tavoitteellisuus, kannustaminen, seuranta ja mittarit selkenivät. 
  • Asiakkaiden tyytyväisyys on parantunut. 
  • Uudistukset etenevät ketterästi.
Asiakas: Tuccabaja Company Oy
Toimenpide: Koko henkilöstön valmennus sekä Leanin ja asiakaslähtöisen toimintamallin käyttöönotto.
tuccabaja.com

Avainsanat johtaminen, uusijohtaminen, prosessit, asiakaspolku, kommunikaatio, asiakasymmärrys, lean, jatkuvaparantaminen, henkilöstö, henkilöstönkehittäminen