Parempaa palvelua

Likiliike, 19 yritystä, 34 osallistujaa: yrittäjät ja työntekijät
Taustaa
Likiliike Akatemiassa opitaan myös toisilta yrittäjiltä
Rovaniemellä käynnistyi ainutlaatuinen valmennusohjelma, Likiliike Akatemia, jonka tavoitteena on parantaa rovaniemeläistä palvelua. Likiliike 

LIKILIIKE AKATEMIA KOULUTUSOHJELMA ”Parempaa palvelua Rovaniemelle” 2019:

Kuvat Katri Rantala

1. Valmennuspäivä
klo 8.30–11.30 tai 17–20

Palvelun laadun lähtötilanne ja tavoite
Millainen palvelukulttuuri ja palvelun laatu meillä on nyt?
Palvelun laadun nykytilanteen purkaminen, kehittämisen kohteet ja yrityksien haasteiden ratkaiseminen yhdessä. Toimintaa ohjaavat periaatteet ja niiden konkretisoiminen. Käytännön kokeilu yrityksessä.

2. Valmennuspäivä
klo 8.30–11.30 tai 17–20

Henkilöstön sitouttaminen ja työn sujuvuus
Mikä estää ja edistää sujuvaa arkea työssä?
Työssä onnistumisen kivijalka on sujuva arki. Sujuvuus, laatu, uudistumiskyky ja kannattavuus. Tehokkaat menetelmät ja työkalut työn kehittämiseen. Työn sujuvuuden nykytilanteen purkaminen, kehittämisen kohteet ja yrityksien haasteiden ratkaiseminen yhdessä. Käytännön kokeilu yrityksessä.

3. Valmennuspäivä
klo 8.30–11.30 tai 17–20

Palvelun laadun parantaminen ja uudistaminen
Mikä estää ja edistää erinomaisia palvelukokemuksia? Miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää? Kokonaiselämys – kaikki matkalla kohdattu vahvistaa tai heikentää asiakaskokemusta. Tunnejälki ratkaisee. Monikanavaisessa asiakaspalvelussa yhtenäinen asiakaskokemus on yhtä tärkeämpää. Palvelun laadun nykytilanteen purkaminen, kehittämisen kohteet ja yrityksien haasteiden ratkaiseminen yhdessä. Käytännön kokeilu yrityksissä.

4. Valmennuspäivä
klo 8.30–11.30 tai 17–20

Asiakkaiden ääni kuuluviin ja uusia asentoja asiakaspalvelutilanteisiin

Miten asiakkaat otetaan mukaan palvelun laadun kehittämiseen? Asiakkaiden osallistaminen yrityksen kehittämiseen. Käytännönläheinen asiakaspalautteiden käsitteleminen, ratkaiseminen ja hyödyntäminen. Asiakastyytyväisyyden nykytilanteen purkaminen, kehittämisen kohteet ja yrityksien haasteiden ratkaiseminen yhdessä. Käytännön kehitystyö yrityksissä.

5. Valmennuspäivä
klo 8.30–11.30 tai 17–20

Uudistuminen ja uudistumisen hallinta
Miten uudistutaan tehokkaasti ja innostavasti? Valmennus huipentuu tuottoisaan INNOMYLLY-työskentelyyn, jossa yritykset kehittävät toistensa palveluita uudelle tasolle. Saat hyödylliset käytännön vinkit ja seuraavat askeleet yrityskohtaiseen uudistumiseen.
Lue yrittäjien kokemuksista Menestyvä Rovaniemi -lehdestä.

Asiakas: Likiliike ry
Toimenpide: Henkilöstön kehittämispäivä asiakasymmärryksen kasvattamiseksi
likiliike.fi

Avainsanat likiliike, palvelukulttuuri, asiakaskokemus, työnsujuvuus, uudistuminen, yhteistyö, johtaminen, innovaatiot, lean, palvelumuotoilu