Työntekijät mukaan kehittämiseen

Teollisuuden kunnossapitoon, konepajateollisuuteen ja teräsrakenteisiin keskittynyt vahvan kasvun yritys Akkoy Service Oy halusi ottaa koko henkilöstön mukaan yrityksen asiakas- ja lean-lähtöiseen toiminnan kehittämiseen ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön.

Tausta
Yritys on vahvassa kasvun vaiheessa, joka koko toimialalla haastaa nykyistä toimintakulttuuria ja ammattityöntekijöiden riittävää saatavuutta. Erittäin haastavien työolosuhteiden vuoksi jokaisen työntekijän ja yhteisen toiminnan jatkuva arviointi ja parantaminen on tärkeää. Muutos yhteisölliseen ja systemaattiseen jatkuvan parantamisen toimintakulttuuriin käynnistettiin vuorovaikutteisessa kehittämispäivässä.
Toteutus
Ennen kehittämispäivää perehdyimme yrityksen asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin, arvoihin, toimintaan, vahvuuksiin, ongelmakohtiin, strategisiin tavoitteisiin ja johdon näkemyksiin. Tältä pohjalta suunniteltiin kehittämispäivä ja valittiin menetelmät tarpeita vastaavaksi. Keskeistä oli hyödyllisyys, tarkoituksenmukaisuus ja merkityksellisyys jokaiselle osallistujalle.

Vuotuiseen kehittämispäivään osallistui 36 henkilöä. Päivän aiheena oli parempi, sujuvampi ja turvallisempi työpäivä. Päivä käynnistyi herättelevällä alustuksella, jossa annettiin esimerkkien kautta ajatuksia rajoja rikkovaan ajatteluun.

Johdolle ja työntekijöille räätälöitiin osallistava Innomylly -työpaja asiakas- ja Lean-lähtöisen toimintakulttuurin kehittämiseen teemoilla:
  • Työkalupakki hyvään työpäivään
  • Työn sujuvuuden esteiden ja vahvuuksien tunnistaminen 
  • Ratkaisujen työstäminen yhdessä
  • Työpäiväkokemuksen parantaminen käytännössä
Työskentelyn aikana johto ja henkilöstö työstivät yhdessä hyvän työyhteisön työkalupakin, mistä hyvä työyhteisö rakentuu ja mitkä asiat eivät sinne kuulu.

Yhteisten periaatteiden luomisen jälkeen tunnistettiin työn sujuvuuden esteet ja vahvuudet. Pienryhmät työstivät yksityiskohtaisia käytännön ratkaisuja työn esteiden poistamiseksi tai minimoimiseksi.

Päivän aikana jaettujen kokemuksien, näkemyksien ja liiketoiminnallisten reunaehtojen pohjalta johto ja henkilöstö laativat yhdessä käytännön ohjeet arjen toimintaan.

Lopputulos
  • Ymmärrys asiakkaiden, työntekijöiden, johdon ja liiketoiminnan tarpeista kasvoivat. 
  • Ongelmanratkaisutaidot kehittyivät.
  • Saatiin työkaluja, uusia näkökulmia ja hyödyllisiä käytäntöjä omaan kehittämistyöhön, muutoksenhallintaan ja jatkuvaan parantamiseen. 
  • Kokemukset tavoitteellisesta, hyvin suunnitellusta yhdessä kehittämisestä lisääntyivät. 
  • Oman osaamisen jakaminen ja tavoitteellinen yhdessä kehittäminen paranivat.
  • Vuorovaikutus ja työtoverin työn arvostus nousivat.

Asiakas: Akkoy Service Oy
Toimenpide: Henkilöstön kehittämispäivä työn onnistumisen esteiden purkamiseksi
akkoy.fi
Avainsanat henkilöstö, henkilöstönkehittäminen, työpaja asiakaslähtöisyys, asiakasymmärrys, työntekijäkokemus, uudistumiskyky, osallistavatyöpaja, lean