Meille on myönnetty Avainlippu

Proinno Oy on terveen työkulttuurin ja kestävän kehityksen puolestapuhuja. Tarjoamme palveluita, jotka juurruttavat terveen työkulttuurin, modernin johtamisen, asiakaskeskeisen ja kestävän kehityksen osaksi yrityksen DNA:ta. Uudistamme liiketoimintaa tuloksellisesti ja inhimillisesti

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa.

Jatkuva uudistuminen, tuottavuus, hyvinvoiva henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat

Proinno Oy on omistautunut kestävälle ja ihmislähtöiselle liiketoiminnan uudistamiselle. Meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu, mikä kertoo sitoutumisestamme suomalaisen työelämän uudistumiseen ja kestävään kehittymiseen.

Autamme organisaatioita konkretisoimaan strategiansa, parantamaan toimintatapojaan ja rakentamaan entistä paremman työ- ja palvelukulttuurin. Sydämemme sykkii ensiluokkaiselle palvelulle ja kestävälle kehitykselle.

Tarjoamme ratkaisuja, jotka nivovat yhteen terveen työkulttuurin, modernin johtamisen, asiakaskeskeisen, selkeän ja tehokkaan toiminnan, ensiluokkaisen palvelun, yritysvastuun ja systemaattisen jatkuvan parantamisen saumattomasti osaksi yrityksesi DNA:ta.

Poistamme turhat esteet ja tehostamme toimintaa, tuloksena on jatkuva uudistuminen, kasvava tuottavuus, hyvinvoiva henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat. Samalla säästät aikaa, rahaa ja saat mielenrauhan.

Olemme yritysten uudistamisen ja kehittämisen mestareita, ja autamme sinua juurruttamaan terveen työkulttuurin, asiakaskeskeisyyden, ensiluokkaisen palvelun, vastuullisuuden ja systemaattisen jatkuvan parantamisen liiketoimintaasi. Olemme kumppanisi, kun tarvitaan tuloksia, suunnitelmien toteutusta ja strategioiden käytännön toteutusta.

Avainlipun kautta viestitään tärkeistä arvoista asiakkaille

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

”Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä”, Mentu kertoo.

Lisätietoja
Nina Lappalainen, toimitusjohtaja, Proinno Oy, 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi