Palvelut

Uudistu ja erotu kilpailijoistasi

Tulevaisuuden menestyvä yritys erottuu kyvyllään uudistua ja erottautua kilpailijoistaan. Jos etsit apua strategian kehittämiseen ja toteuttamiseen, haluat luoda modernin johtamismallin strategiasi tueksi, uudistaa strategiaprosessisi osallistavaksi ja tehokkaaksi, rakentaa asiakaskeskeistä toimintakulttuuria, vahvistaa työnantajamielikuvaasi tai varmistaa uudistusten tehokkaan juurtumisen, me voimme auttaa.

Kokemuksia palveluistamme

”Henkilöstötutkimus onnistui hyvin. Kaikissa vaiheissa kuunneltiin työntekijöiden ja johdon ajatuksia työstä. Pienissä ryhmissä käydyt keskustelut ja syvälliset haastattelut auttoivat ymmärtämään, mikä työn arjessa toimii ja mitä pitää yhdessä parantaa.

Työntekijät kokivat työskentelyn hyödyllisenä. Jokainen sai kertoa omat ajatuksensa ja pohtia yhdessä, miten työtä voisi kehittää ja miten ongelmia voisi ratkaista yhdessä. Tämä auttoi kaikkia ymmärtämään toisiaan ja työtä paremmin. Keskusteluissa korostui työntekijöiden ja johdon välinen luottamus. Kaikille on tärkeää tehdä työnsä hyvin ja parantaa asiakkaiden kokemuksia.

Saatu palaute työskentelystä oli hyvää.”

Heikki Pulkkinen

Kaupunginpuutarhuri
Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun Infra

”Henkilöstön valmennus ”Arjen teot ratkaisevat – työnarjen sujuvuus” oli onnistunut. Valmennuspäivät, sisältäen henkilöstökyselyn ja osallistavat kehittämispäivät, keskittyivät käytännön esimerkkien ja yhteistyön kautta työn sujuvuuden parantamiseen. Tuloksena syntyi konkreettisia toimenpidesuunnitelmia arjen työn tehokkuuden lisäämiseksi.

Olimme tyytyväisiä valmennuksen tuloksiin ja prosessiin. Valmennus herätti henkilöstössä uudenlaista ajattelua roolistaan organisaatiossa ja kannusti vastuunottoon ja aktiiviseen osallistumiseen. Henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esiin myös johdolle uusia ja tuottavuuden kannalta tärkeitä asioita.”

Anu Rantala

Toimitusjohtaja
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

”Olen erittäin tyytyväinen Certum Oy:n taloushallinnon palveluiden uuden asiakkaan käyttöönottovaiheen prosessin kehittämistyöhön. Prosessi suunniteltiin ja toteutettiin huolellisesti, yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa uuden asiakkaan palvelukokemusta käyttöönottovaiheessa, ja tähän tavoitteeseen päästiin. Uusi prosessi on suunniteltu asiakaslähtöisesti, ottaen huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Prosessin kehittäminen onnistui parantamaan palvelukokemusta huomattavasti ja sen soveltaminen on käytännössä helppoa.”

Topi Partanen

Toimitusjohtaja
Certum Oy

”Tavoitteenamme oli syvällinen kehittämistyö, johon koko henkilöstömme osallistuu. Päätimme investoida pitkäjänteiseen kumppanuuteen kehittämisessä, mikä osoittautui tehokkaammaksi kuin yksittäiset satunnaiset koulutukset. Tämän kumppanuuden ansiosta saavutimme merkittäviä ja kestäviä vaikutuksia organisaatiomme toiminnassa.”

Riitta Harmanen

Toimitusjohtaja
Eduro

”Ilman tätä yhteistyötä emme olisi saaneet muutosta aikaan. Sinnikkään johtoryhmän vahvan sitoutumisen ja haastavassa tilanteessa tehtyjen rytminmuutosten ansiosta saimme yhdessä aikaan ”korona-ajan ihmeen”. Olen ylpeä ammattilaisistamme.”

Jaakko Pukkinen

Pelastusjohtaja

”Ninalla on pitkä kokemus, vahva kehitysosaaminen ja hyvät kommunikointitaidot. Hänellä on riittävästi auktoriteettia ja hän saa kaikki mukaan kehittämään. Hän laittaa itsensä täysillä likoon ja samalla saa kaikista ihmisistä parhaat puolet esiin, tuottaa ihmisille onnistumisen kokemuksia.”

Marno Miettinen

Toimitusjohtaja
Makrum Oy

”Nyt asioita tehdään harkitusti – mietitään ennen kuin tehdään. Tällainen prosessi olisi todella hyödyllinen kaikille yrityksille. Koko henkilöstön ottaminen mukaan kehittämiseen ja päätöksentekoon on vahvistanut ja yhdistänyt meitä. Olemme ylpeitä akkoylaisuudesta, ja meistä jokainen ymmärtää, että teot ratkaisevat.”

Arto Koivumaa

Toimitusjohtaja
Akkoy Service Oy