Johtamisen johtamisesta ylivertaista kilpailuetua

Välittävästä kulttuuristaan tunnettu Arcusys digitalisoi oppimista ja tekee yhteistyötä mm. NASA:n kanssa. Tässä CHRO Maria Vihtkarin johtamiskulttuuri Arcusysillä -esityksestä 7 teesiä parempaan ihmisten johtamiseen. 

Erilaisessa johtamisseminaarissa Great Place to Work on Wings, Oulussa tutustuttiin Suomen parhaiden työpaikkojen johtamiskäytäntöihin ja yrityskulttuureihin. Välittävästä kulttuuristaan tunnettu Arcusys digitalisoi oppimista ja tekee yhteistyötä mm. NASA:n kanssa. Tässä CHRO Maria Vihtkarin johtamiskulttuuri Arcusysillä -esityksen parhaat poiminnot.

7 teesiä johtamiseen

Välittävä johtaminen ja huolellinen johtamisen johtaminen on menestyksen tae ja samalla myös suurin haaste.

1.Välittävä johtaminen – miksi ei?

“Arcusyksessä tehdään pieniä asioita suurella sydämellä.” Ihmisistä välittäminen kokonaisuutena on paras aineettoman sitouttamisen muoto, johon panostaminen kannattaa aina. Kun ihminen on ihmiselle ihminen ja välittää, se näkyy  parempana tehokkuutena ja tuloksena viivan alla. Samanaikaisesti välittävän johtamisen suurin haaste on rajojen asettaminen.

2. Huomioi ihminen ihmisenä – tasapuolisesti

Ihmisten yksilöllinen huomiointi lisää arvostusta, kun se toteutuu tasapuolisesti. Tasapuolisuus on tasa-arvoista ihmisten kohtelemista – ei tasapäistävää massahuomiointia. On tärkeää ymmärtää erilaisia ihmisiä ja tukea kunkin yksilön kasvua ja kehittymistä yksilöllisistä tarpeista käsin. Kaikkia ei motivoi samat asiat. Yhtä tärkeää on tuntea asiakkaiden ja työntekijöiden yksilölliset tarpeet. Esimiesten perustehtävä on tutustua ihmisiin lähemmin ja tietää kuinka he voivat. Pienten arjen tähtihetkien juhlistamiseen ja tilannekohtaiseen muistamiseen Arcusyksessä on käytettävissä ns. Kiitos-kaappi.

3. Anna vastuuta ja luota – työrauha kaikille

Työrauhaa ja psyykkistä hyvinvointia tuetaan mm. luomalla erilaisiin tarpeisiin sopivia tiloja esim. innovointiin tai lepoon sekä hankkimalla välineitä, joilla voidaan edistää yksilön työrauhaa. Tilannekohtaisesti järjestetään myös vaikkapa stressittömyyskahvit tai pidempiä kehittämisohjelmia. Ihmisiin luotetaan antamalla heille itselleen vastuu oman osuutensa hoitamisesta. Kun asiakaslähtöisyys, oman osaamisen kehittyminen, yhteiset tavoitteet ja muut sovitut asiat toteutuvat, ei lomia tarvitse erikseen anoa, vaan niistä voi vain ilmoittaa.

4. Empatia – johtajan tärkein ominaisuus

“Esimiehen kyky kertoa omasta elämästään ja olla avoin, ovat tärkeitä esimiestaitoja” MariaVihtkari Kyetäkseen johtamaan ihmisiä, esimiehellä on oltava empatiakykyä. Ihmisten kokonaisvaltainen huomiointi ulotetaan koskemaan myös työntekijän koko perhettä ja elämäntilannetta. Esimerkiksi työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tuetaan mm. työajan joustoilla, lastenhoitojärjestelyillä tai auttamalla vaikkapa asuntolainan hankinnassa. Ulkomailta muuttavia työntekijöitä autetaan kotouttamisessa kaikin tavoin erilaisissa arkisissa käytännön asioissa.

5. Johtamisen johtaminen – vahvuus ja haaste

Haaste ja kehittämisen kohde on johtamisen johtaminen. Esimiehiä tuetaan ja kannustetaan välittävään johtamiseen mm. ohjauksella, säännöllisesti vertaistukea tarjoavilla esimieslounailla, psykologipalveluilla, yhteisesti hyväksytyillä toimintatavoilla ja kommunikointikanavilla sekä bonusjärjestelmän avulla, jonka arvioinnista vastaa työntekijät. Esimiestehtäviin rekrytoitavan henkilön valintaan vaikuttaa ratkaisevasti hakijan ihmiskäsitys. Tämän kriteerin käyttöönotto on suositeltavaa kaikkiin esimiesrekrytointeihin.

6. Yhteisöllisyys syntyy välittämisestä

Kaikki arvostavat toisiaan ja välittävät toisistaan ja se näkyy kaikessa toiminnassa ja eri käytännöissä. Aito vuorovaikutus syntyy asenteesta, toisiaan arvostavien ihmisten kuuntelemisesta ja kuulluksi tulemisesta, ymmärtämisestä ja ymmärretyksi tulemisesta. Rekrytoinnissa painotetaan ihmisen asennetta työhön ja muihin ihmisiin.

7.”Kaikkea terveyttä edistävää tuetaan, mikä ei mene kurkusta alas.”

Heillä rakennetaan yhteisöllisen toiminnan kautta parempaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Keinoina mm. erilaiset tapahtumat, ennakoiva työterveyshuolto, sairauskuluvakuutus, vuosittaiset kehon ikä ym. -mittaukset, hierojalla käynnit, ergonomiset työpisteet, yhteinen kirjasto, terveelliset välipalat, yhteiset liikuntasessiot, lounaskuntosalit, liikunnalliset hyväntekeväisyys-haastekampanjat ja monen muun harrastustoiminnan tukeminen.

Annan täyden pinnat erityisesti teesistä 5 (johtamisen johtaminen). Johtamisen johtaminen ansaitsee myös tulla lakisääteiseksi. Usein unohtuu, että ihmisten johtajana ei koskaan kukaan ole valmis eikä kaikista siihen edes ole. Pelkkä koulutus- ja työkokemus ei kerro mitään taidoista johtaa ihmisiä. Tehtävässä kasvaakseen, voimaantuakseen ja kypsyäkseen, esimies tarvitsee tukea, kannustusta ja vertaiskeskusteluja. Yritykset/organisaatiot voivat myös luoda johtamisen johtamisesta ylivertaista kilpailuetua.

Kiitos Arcusys ja CHRO Maria Vihtkari lämpimästä vastaanotosta, avoimesta ja mielenkiintoisesta esityksestä! Rakkautta ja rajoja kasvun polulle!

http://www.arcusys.fi/web/fi
https://twitter.com/Arcusys


Kiitos Great Place to Work on Wings erilaisen johtamiseseminaarin järjestämisestä!

http://www.greatplacetowork.fi/
https://twitter.com/GPTWSuomi


Edellinen <
> Seuraava
(Hyvä pomo on paras työsuhde-etu)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: