Nina Lappalainen

Olen Nina Lappalainen ja uskon muutokseen ja ihmisiin. Uskon, että arjen ja työelämän vastuullinen uudistaminen säteilee työhyvinvointina, parempana palveluna ja menestyksenä. Pureudun intohimoisesti jokaisen asiakkaan ongelmiin ja autan rakentamaan rohkeasti parempia toimintatapoja, johtajuutta ja palvelukulttuuria. 

Perustin Proinnon yli 26 vuotta sitten, ja kehitettyäni siitä lähtien yritysten ja julkishallinnon toimintaa uskon yhä jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen, myös omalla kohdallani. Luen, opiskelen uutta ja ihmettelen uteliaasti maailmaa. Luonnossa liikkuessa saan luovia ideoita, joista jalostan asiakkaiden kanssa yhteistyössä mietittyjä palveluja. Olen muutoksen johtaja, palvelumuotoilija ja toimitusjohtaja sekä Excellence in Service -standardointiryhmän asiantuntijajäsen.
Uskon, että uudistuminen ja kehittyminen lähtevät meistä, ihmisistä. 

Kumppanikokemuksia
"Proinno on ECCA Nordic:n hyvä yhteistyökumppani. Silloin, kun yrityksessäsi on ydinosaamisen ja strategian kirkastamisen paikka, suosittelemme lämpimästi Proinnoa. Nina on rautainen ammattilainen ja hyvä kumppani!"  

Minna Storm, toimitusjohtaja, ECCA Nordic
Kumppanikokemuksia
"Ninalla on mahtava, pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus työstä monenlaisten yritysten kanssa. Käytännönläheisyyden ja kokemuksen lisäksi hän tuntee teoriat ja strategiat. Yritykset saavat häneltä monipuolista ja selväjärkistä opastusta ja pitkäjänteistä tukea."   

Tuija Seipell, keynote-puhuja, johdon konsultti, Vancouver, Kanada
Kumppanikokemuksia
"Vankan asiantuntemuksensa lisäksi Nina on myös todella suunnitelmallinen ja asiaan paneutuva. Itse kehittämistyössä hän on innostava ja voimaannuttava!" 

Riitta Harmanen, toimitusjohtaja, Eduro-säätiö
Kumppanikokemuksia
”Arvostan ProInnon toimitusvarmuutta, täsmällisiä ratkaisuja ongelmaan ja asiantuntemusta.”

Risto Lustila, tuotepäällikkö, Business Finland
Kumppanikokemuksia
"Nina ei luota pelkästään kokemukseensa, vaan paneutuu joka kerta asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen ja se näkyy toteutuksessa ja koetussa hyödyssä."

Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
KUMPPANIkokemuksia
"Ninan työtapa on yhtä aikaa järjestelmällinen, uutta luova ja ennakkoluuloton. Kun työskentelemme yhdessä tunnen itseni, ideani ja ajatukseni arvokkaiksi."
Petra Ylikantola, AD

Miksi me?

  • Meillä on vahva osaaminen ja kokemus yritysten ja julkisten palvelujen asiakaslähtöisestä kehityksestä.
  • Me uskomme, että pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen tuo tulosta.
  • Me toimimme välittäen kokonaisuudesta ja vastaamme, että muutokset ovat kestäviä.
  • Me tehostamme toimintaanne ja saatte toivomianne tuloksia.
  • Me hyödynnämme räätälöidysti lean-ajattelua ja palvelumuotoilua.

Arvot
Jatkuva uudistuminen I Ihmislähtöisyys I Vastuullisuus I Vaikuttavuus

Tekemisen kivijalat
Perustana lean ja palvelumuotoilu.
Olemme edelläkävijänä hyödyntäneet jo yli kymmenen vuoden ajan lean- ja muotoiluajattelua yritysten ja yhteisöjen uudistamisessa.

Kehitämme pitkäjänteisesti kokonaisuutta.
Tiedämme, että yrityksen ja yhteisön on kehitettävä toimintaansa kokonaisuutena kertaluonteisten toimenpiteiden sijaan. Uudistukset on juurrutettava arkeen.

Kohti vuorovaikutteista johtamista.
Hyvällä muutosjohtamisella vähennetään muutokseen liittyviä kustannuksia, parannetaan innovatiivisuutta ja tuottavuutta sekä tuetaan henkilöstön hyvinvointia. Uusi johtaminen perustuu dialogiin.

Kumppanit
Toimimme verkostossa tiiviisti ammattitaitoisten kumppaniemme kanssa. Käytämme arvoihimme sopivia asiantuntijoita, joilla on luovuutta, näkemystä ja arvostettua kokemusta eri toimialoista. Yhdessä toimien räätälöimme asiakkaille parhaat palvelut.

Uudistuminen on arvomme myös kumppanuudessa. Design-tiimimme tekee töitä moderneilla välineillä, seuraamme kehitystä ja suunnittelemme ratkaisuja tulevaisuutta varten.