Muutoksen ja uudistumisen kumppani

Proinno on perustettu vuonna1993. Teemme työtä monialaisissa tiimeissä. Vahva ja monipuolinen asiantuntemuksemme perustuu tuhansiin projekteihin, 30 vuoden kokemukseen eri toimialoilla toimivien satojen yrityksien ja kymmenien julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Tämä on eduksi erilaisten muutostilanteiden ymmärtämisessä. 

Autamme rakentamaan uudistumiskykyä edistäviä toimintamalleja, ratkomaan ongelmia, tekemään käytännön muutoksia toimintatapoihin, syventämään asiakasymmärrystä ja kehittämään nykyisiä tai luomaan uusia palveluja. Parhaat tulokset saadaan asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien kokemuksiin vaikuttavien tekijöiden yhtäaikaisesta parantamisesta.Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja
Uudistamisen arkkitehti, Lean-kehittäjä ja Excellence in Service –asiantuntija

Olen palvelujen Lean-kehittämisen, modernin johtamisen ja muutosjohtamisen, palveluliiketoiminnan, uudistamisen ja innovaatiokehittämisen ammattilainen, vaikuttavuushakuinen ja sertifioitu kehittämisen asiantuntija sekä kokenut johdon ja henkilöstön sparraaja ja valmentaja. 30 vuoden kokemus vaikuttavasta kehittämisestä sadoista pk-yrityksistä ja kymmenistä julkishallinnon organisaatioista.

Kumppanit ja verkostot

Proinno toimii yhteistyössä edelläkävijä-kumppaneiden kanssa, joilla on arvostettua kokemusta eri toimialoilta. Tämä verkosto mahdollistaa parhaiden palvelujen räätälöinnin asiakkaille. Proinno on luotettava muutos- ja uudistumisen kumppani, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä.

Minna Storm
Kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiokehittämisen ammattilainen, jonka ydinosaamista ovat strategian suunnittelu, partneriverkoston kehittäminen, resurssien tunnistaminen ja kansainvälinen markkinointi.
Minna on toiminut sertifioituna asiakkuuksien, teollisuuden pitkäaikaisten liikesuhteiden, kasvun ja kansainvälistymisen asiantuntijana, kehittäjänä ja johdon strategisena kehitystukena 18+ vuotta.
Työskentelee innovaatiojohtamisen parissa sekä johtaa yhteisvienti- ja kasvuhankkeita. Äidinkieleltään kaksikielinen ja kommunikoi sujuvasti myös englanniksi ja saksaksi.
Elsi Huovinen on yli 20 vuotta terveydenhuollossa eri tehtävissä toiminut muutosjohtaja, joka on erikoistunut Lean-asiantuntijuuteen.
Hän toimii Taysin uudistamisohjelman projektipäällikkönä ja asiantuntijana avohoitotoiminnan kehittämisessä.
Elsi on toiminut myös kouluttajana, valmentajana ja laatupäällikkönä.
Hänen tavoitteenaan on kehittää suomalaista terveydenhuoltoa automatisoinnin avulla, jotta palvelutuotanto olisi kustannustehokkaampaa ja henkilöstöresurssit säästyisivät.
Marja Honkakorpi
Johtamisen, strategiatyön ja viestinnän asiantuntija. Marjalla on 25 vuoden monipuolinen kokemus erilaisista kehitys- ja johtotehtävistä. Hänen vahvuuksiaan ovat muutosjohtaminen, strategiaprosessien fasilitointi sekä liiketoiminnan kehitys ja digiloikkien valmistelu. Marja suhtautuu intohimoisesti systeemiajatteluun, ongelmanratkaisuun ja unelmatiimien muodostamiseen ja johtamiseen. Hän on asiantuntija etenkin viestinnän, markkinoinnin ja brändinhallinnan alueilla, toimialatuntemusta löytyy muun muassa medialiiketoiminnasta, start up -skenestä sekä kuntakentältä.

Kumppanikokemuksia

"Nina kuuntelee ja ymmärtää asiakkaan tilanteen ja tarpeet. Niiden perusteella hän kykenee tekemään nopeasti perustellut ehdotukset etenemisen vaihtoehdoista. Hänen työskentelytapa herätti luottamusta jo aiemmin ja se vain vahvistui tämän prosessin aikana. Yhteistyömme sujui suunnittelu- ja ohjausprosessin sekä johtoryhmän työskentelyn aikana loistavasti. Nina on muutosarkkitehtina ykkösluokkaa."

Martti Soudunsaari, pelastusjohtaja, Lapin pelastuslaitos
Kumppanikokemuksia
"Ninalla on mahtava, pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus työstä monenlaisten yritysten kanssa. Käytännönläheisyyden ja kokemuksen lisäksi hän tuntee teoriat ja strategiat. Yritykset saavat häneltä monipuolista ja selväjärkistä opastusta ja pitkäjänteistä tukea."   

Tuija Seipell, keynote-puhuja, johdon konsultti, Vancouver, Kanada
Kumppanikokemuksia
"Vankan asiantuntemuksensa lisäksi Nina on myös todella suunnitelmallinen ja asiaan paneutuva. Itse kehittämistyössä hän on innostava ja voimaannuttava!" 

Riitta Harmanen, toimitusjohtaja, Eduro-säätiö
Kumppanikokemuksia
”Arvostan ProInnon toimitusvarmuutta, täsmällisiä ratkaisuja ongelmaan ja asiantuntemusta.”

Risto Lustila, tuotepäällikkö, Business Finland
Kumppanikokemuksia
"Nina on ollut erinomainen sparraus- ja keskustelukumppani yrittäjäladullani. Hänen kanssaan on voinut jalostaa ideoita ja vaihtaa kehittävää palautetta. Hänen osaamisensa ja lähestymistapa poikkeaa monista asiantuntijoista. Hänellä on paljon annettavaa kestävän kilpailukyvyn rakentamiseen ja hallitun kasvun johtamiseen pitkällä aikavälillä."
Juhani Huhtala, yrittäjä, Ounas Partners Oy
KUMPPANIkokemuksia
"Nina ei luota pelkästään kokemukseensa, vaan paneutuu joka kerta asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen ja se näkyy toteutuksessa ja koetussa hyödyssä."
Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
Asiakaskokemuksia
"Proinno on ECCA Nordic:n hyvä yhteistyökumppani. Silloin, kun yrityksessäsi on ydinosaamisen ja strategian kirkastamisen paikka, suosittelemme lämpimästi Proinnoa. Nina on rautainen ammattilainen ja hyvä kumppani!"
Minna Storm, toimitusjohtaja, ECCA Nordic

Miksi me?

  • Työn tulokset ovat mitattavissa euroina, tehokkaana työaikana, palvelun yhtenäisenä laatuna, parantuneina asiakaskokemuksina ja työntekijöiden tyytyväisyytenä.
  • Toimimme kolmella tasolla: ongelmien ratkaiseminen, vakiinnuttaminen ja Excellent -taso.
  • Suunnittelemme muutospolut, vaiheistuksen ja toimenpiteiden käytäntöön juurruttamisen, joka perustuu lähtötilanteen läpivalaisuun ja vastuulliseen muutokseen.
  • Meillä on vahva osaaminen ja kokemus yritysten ja julkisten palvelujen asiakaslähtöisestä kehityksestä.
  • Työskentelymme perustuu systemaattiseen ja kestävään kehittämiseen mm. Lean ajattelun, palvelumuotoilun ja vastuullisen johtamisen periaatteisiin, kokemustiedon ja tutkimuksen hyödyntämiseen. 
  • Olemme edelläkävijänä hyödyntäneet jo yli kymmenen vuoden ajan lean- ja muotoiluajattelua sekä muita yhteiskehittämisen menetelmiä yritysten ja yhteisöjen uudistamisessa.
  • Menetelmät ovat käytännönläheisiä, inspiroivia ja mutkattomia perustuen jatkuvan parantamisen ja tehokkaiden työskentelytapojen periaatteisiin.