Nina Lappalainen

28 vuoden laaja kokemus erilaisista asiakkaista, toimialoista, tehtävistä ja tilanteista sekä jatkuva oman osaamisen kehittäminen, antavat vankan tietotaidon asiakkaiden tilanteiden ratkaisemiseksi ja toteutuksessa. Voin antaa monipuolista käytännön apua liiketoiminnan eri osa-alueilla ja toimenpiteiden toteuttamisessa. 

Yrittäjä 
28 vuotta, työnantaja 13 vuotta, kouluttaja 23 vuotta, asiakaskokemuksen, tuote- ja palvelukehittäjä 17 vuotta, palvelumuotoilu 12 vuotta, myynnin, markkinoinnin, brändin kehittäjä 26 vuotta, organisaatio- ja yrityskehittäjä 17 vuotta, projektijohtaminen ja hallinta 28 vuotta, liikkeenjohdon konsultin, muutoksen johtamisen ja muutosarkkitehdin vaativissa tehtävissä 17 vuotta
Kaikki mitä sovitaan, kääritään hihat ja tehdään.
Aina ajallaan. Asiakkaan parhaaksi. 

Minulla on kyky saada ihmiset tekemään yhdessä, suunnitelmat todeksi ja tuloksia aikaan.

Johtaminen, uudistuva toiminta

 • Lean- ja asiakaslähtöisen kulttuurin rakentaminen, asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen.
 • Uudistumiskyvyn ja henkilöstöjohtamisen yhteensovittaminen erottuvien asiakaskokemusten johtamiseksi.
 • Koko henkilöstön osaamisen, vastuun ja ideoiden käyttöönotto yrityksen kehittämiseen.
 • Muutoksen johtaminen ja kehittämistoiminnan fasilitointi.
 • Muutospolkujen kokonaisuuden suunnittelu, vaiheistus, muutosviestintä.
 • Osallistaminen ja muutosfoorumit ja toteuttamisen tuki toimenpiteineen käytäntöön asti.

Työ, henkilöstö ja yrityskulttuuri

 • Strategisen työnantajavetovoiman rakentaminen yrityskulttuuriin. 
 • Muutoksen juurruttaminen arjen käytäntöihin yksittäisen työntekijän tasolle.
 • Työn, perehdyttämisen ja työyhteisön kehittäminen, uudet toimintatavat ja kehittämisosaaminen. 
 • Luottamuksen, psykologisen turvallisuuden ja yhteistyön parantaminen.
 • Systemaattinen ongelmanratkaisu ja yhteisöllinen oppiminen.
 • Esimiestyö, valmentava johtaminen ja tiimityö. Työntekijöiden mukaan ottaminen kehittämiseen.
 • Prosessien ja organisaatiorakenteen ja toiminnan vakiinnuttaminen, vaikuttavuuden varmistaminen.
 • Jatkuvan oppimisen ja parantamisen malli.

Asiakasymmärrys ja palvelujen kehittäminen

 • Asiakaslähtöisten liiketoimintamallit. 
 • Asiakkuuksien, asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen. 
 • Koko henkilöstön sitouttaminen tuottamaan jatkuvasti parempia asiakaskokemuksia. 
 • Kokemuksien johtaminen ja systemaattinen parantaminen.
 • Asiakasymmärryksellä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja asiakastyytyväisyyttä.
 • Asiakkaiden ja käyttäjien osallistaminen kehittämiseen ja palvelujen innovointiin.
 • Palvelujen, palveluprosessien kehittäminen ja innovointi.
 • Palvelumallien rakentaminen sekä henkilöstön perehdyttäminen.
 • Yrityksissä tai verkostoissa tuotettavien palvelupolkujen yhdessä kehittäminen. 
 • Palvelukokonaisuuksien yhtenäisen laadun ja palvelun standardien luominen.
Brändi, markkinointi ja viestintä
 • Brändin, markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen satojen pienten ja kansainvälisten yrityksien, ministeriöiden, valtionhallinnon ja muiden organisaatioiden kanssa: eri laajuiset yritys- ja yhteisökuvan rakentaminen materiaalipankkeineen ja mallipohjineen, brändikonseptien, uudistumisen kokonaisuuden rakentamisesta, muutosviestinnästä, käytännön toteutuksen johtamisesta ja koordinoinnista. 
Muu osaaminen 
 • Projektijohtaminen ja projektinhallinta.
 • Monipuolinen menetelmäosaaminen: palvelumuotoilu, lean, strategiatyökalut, kokemuslähtöisten ja ketterän kehittämisen erilaiset osallistavat ideointi- ja yhteiskehittämisen menetelmät, yhteiskehittämisen innovointifoorumit ja kehittämistoiminnan fasilitointiosaaminen.
 • Sujuva, ajantasainen ja monipuolinen digitaalisten sovellusten hallinta mm. CRM, uusimmat visuaalisen suunnittelun Adobe tuoteperheen suunnitteluohjelmat, Office-ohjelmat, modernit etäkokous-, ideointi-, prosessointi-, päätöksenteko- ja ketterän yhteiskehittämisen  sovellukset.
Referenssit
 • Satoja pk-yrityksiä mm. Akkoy Service Oy, Astrock Oy, Likiliike-yritykset 19 kpl, Nellim Wilderness Hotels & Safaris, Tuccabaja Company Oy, Wakaru, Seniortek Oy, Napapiirin Kuljetus Oy, Boliden Kevitsa Mining Oy, Finnoschool Oy, Pirita Design Oy, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy, Ski Saariselkä Oy, InLike Oy, Sodexo, VMP, Konevasara, Suomen Lämpöpuu...

 • Kymmeniä julkishallinnon organisaatioita mm. Lapin pelastuslaitos, Väestörekisterikeskus, Yrittäjyysbuusti, Likiliike, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Eduro-säätiö, Business Finland, Korundi kulttuuritalo, Lapin jätehuolto kuntayhtymä, Napapiirin Energia, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, TE-palvelut, ELY-keskus, Aluehallintovirasto, Elinkeinoyhtiö Nordica, Sajos, Työ- ja elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö...

Asiantuntijana mm.
 • SFS/SR236 Excellent Service, Suomen Standardointiliitto 2018-
 • Työelämän kehittämisjaos, Laatukeskus ry 2019-
 • Yrittäjyysbuusti-asiantuntija, Pirkanmaan TE-palvelut 2020-
 • Jyväskylän kaupunki, henkilöstön osaamisen kehittämisen 2019- 
 • Innovaatiosetelin palveluntuottaja, Business Finland 2016-
 • KasvuOpen mylläri, tiimit, johtaminen, palvelukehitys 2015-
 • Liiketoimintaosaamisen kehittämisen asiantuntija, ELY-keskus 2011-2014, kymmeniä kehitysohjelmia
 • Parempi palvelu –palvelumuotoilun kehittämisohjelman asiantuntija, ELY-keskus 2010-2012
 • DesignStart asiantuntija, ELY-keskus, yli 150 kehitysohjelmaa 2005-2010
 • Työ- ja elinkeinoministeriö / tuotteistetut palvelut DesignStart-ohjelman kehittämisryhmä, 2005-2010
Koulutus
 • Lapin Yliopisto, YTK, 2019 Pääaine: johtaminen. Strateginen johtaminen ja toiminnan kehittäminen.
  Aineopinnot: soveltava psykologia, työhyvinvoinnin psykologia, työyhteisöjen psykologinen kehittäminen, yrittäjyys, muotoilu liiketoiminnassa, Design Management, palvelumuotoilu.
 • Lapin Yliopisto, (YTM, tavoite 2021-2022) Pääaine: johtaminen. Corporate Social Responsibility, strategia käytäntönä, kulutuskulttuuri, johtamisen ja markkinoinnin tutkimustraditiot. Aineopinnot: soveltava psykologia, kokemuksen psykologia, itsensä johtaminen. 

Muu koulutus mm. 
 • Sertifioitu fasilitaattori, Grape People Finland Oy 2021
 • Lean-muutosagentti, Aalto EE 2016 -2017
 • HHJ 2016
 • Palvelut verkkoon, palvelujen käyttäjälähtöinen suunnittelu Aalto EE, 2014
 • Muutosjohtaminen 2012
 • Tuote- ja palvelukehittäjän erikoisammattitutkinto 2011
 • DPD - Diploma in Product Development, Aalto 2012
 • Käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät, Aalto 2011
 • Palvelumuotoilu, Aalto 2011
 • JOHA, johtoryhmä- ja hallitustyö, Vaasan yliopisto 2008
 • YEAT, Suomen Toimitusjohtajakoulu 2007-2008
 • Hallittu Kasvu, ELY-keskus, 2004-2006

Verkostot
 • SFS/SR236 Excellent Service, Suomen Standardoimisliitto
 • Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry
 • Tampereen ja Lapin Kauppakamari 
 • Suomen Lean yhdistys ry
 • Työelämän tutkimusyhdistys ry
 • Suomen Laatukeskus ry
 • Henry ry, henkilöstöjohdon ja –ammattilaisten yhdistys
 • Wave-Wakaru asiakaspalveluverkosto
 • TUTU, tulevaisuuden tutkimusseura ry
 • Kaivosteollisuuden ohjausryhmä 2012-2014
 • Elinkeinojen kehittämisfoorumit 2009-2015

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: