Uudistuva toiminta, sujuva arki  ja paremmat palvelut

Miten rakentaa menestyvää liiketoimintaa ja hyvää työelämää? Lue lisää.

Työvälineitämme:
Tehokkaat työpajat
I Lean I Konsultointi I Sparraus I Kokonaisvaltaisen uudistumisen johtaminen, vaiheistus ja läpivienti I Kehitysprojektien suunnittelu ja toteutussuunnitelmat I Lähtötilannearvioinnit, kyselyt, haastattelu- ja havainnointitutkimukset I Palvelumuotoilun prosessit ja konseptointi I Lyhyet ja pidemmät toiminnan kehitys- ja uudistusohjelmat I Ideointi- ja yhteiskehittämisen työpajat I Koulutus- ja valmennusohjelmat I Puheenvuorot I Palvelupilotoinnit I Benchmarking-vierailut I Ongelmanratkaisu- ja oppimisen työpajat I Digitaaliset työskentelyalustat

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät jatkuvaa, vastuullista uudistumista.
Lue lisää,
miten kehittää ja tehostaa toimintaa.

Uusi johtaminen ja kulttuuri

Uudistumiskyvyn ja sujuvan työn rakentaminen lähtee johtamisesta. Hyvä ihmisten johtaminen on valinta.
Lue lisää johtamisesta.

Työelämä

Työssä onnistumisen kivijalka on sujuva arki. Mikä estää työn tekemisen hyvin ja miten purkaa esteet?
Lue lisää hyvästä työelämästä.

Paremmat palvelut

Asiakasymmärrys ja palvelujen kehitys ovat avain menestykseen ja asiakastyytyväisyyteen. 
Lue lisää paremmasta palvelusta.

Uudistuminen vaatii rohkeaa ajattelua ja lähtee ihmisistä.
Lue lisää, miten innovoida tulevaisuuteen.

Brändin vahvistaminen on järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työtä.
Lue lisää, miten brändäys kannattaa tehdä.

Mietitty sisällöntuotanto digitaalisesti eri kanaviin tukee liiketoiminnan tavoitteita.
Lue lisää, miten viestiä tehokkaasti.

"Perusteellinen perehtyminen ennalta yhtiömme toimintaan, arvoihin ja päämääriin tehosti keskittymistä oikeisiin asioihin, joihin saatiin myös oikeita ratkaisuja."

Teppo Kyrö, toimitusjohtaja
Napapiirin Kuljetus Oy

"Sait epäilijätkin innostumaan, muutos on jo alkanut, odotamme innolla tulevaisuutta."

Arto Koivumaa,  toimitusjohtaja
Akkoy Service Oy

”Halusimme syvällistä kehittämistyötä, johon osallistetaan koko henkilöstö. Investoimalla pitkäjänteiseen kehittämiskumppanuuteen saimme tehokkaampia vaikutuksia aikaiseksi kuin yksittäisillä, satunnaisilla koulutuksilla.”

Riitta Harmanen, toimitusjohtaja
Eduro-säätiö

"Yhteistyö oli joustavaa, ripeää ja suunnittelimme yhdessä tavoiteltua palvelukokemusta. Meitä kuunneltiin. Palvelulle asetetut tavoitteet onnistuivat."

Pirjo Juntunen, palvelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut

"Olen löytänyt tehokkaampia tapoja toteuttaa työtäni, sekä saanut laajemman näkemyksen siitä kuinka palvelun laatua voi samaan aikaan sekä parantaa että toteuttaa taloudellisemmin."

Maarit Kesti, kehittämiskoordinaattori, Eduro-säätiö