Johtamisen, henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittäminen
Johtamisen, henkilöstön ja toiminnan uudistaminen

Tuottavuutta, sujuvuutta ja hyvinvointia

Haluatko, että yrityksesi on kilpailukykyinen ja houkuttelee parhaat osaajat? Proinnon palvelut auttavat saavuttamaan paremman kannattavuuden, kasvun, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden kehittämällä tehokkaampia tapoja johtaa, kehittää työntekijöitä ja tehostaa toimintaa.

Autamme yrityksiä uudistumaan räätälöidyillä ratkaisuilla, jotka yhdistävät Lean-ajattelun, modernin johtamisen, asiakaskeskeisen toiminnan ja kestävän kehityksen. Avullamme voit parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta sekä tehostaa päätöksentekoprosesseja. Uskomme, että investointi työn kehittämiseen on investointi yrityksesi tulevaisuuteen – se maksaa aina itsensä takaisin.

Systemaattinen työn kehittäminen on välttämätöntä yritysten menestykselle nopeasti muuttuvassa maailmassa. Palvelumme suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan juuri sinun yrityksesi ainutlaatuisiin tarpeisiin. Kokemuksemme ja osaamisemme kattavat laajan kirjon erilaisia haasteita, joten voit luottaa siihen, että meillä on tarvittavat työkalut ja menetelmät auttaaksemme yritystäsi kasvamaan ja menestymään.

Johtamisen kehittäminen – Kilpailukyvyn kulmakivi

Hyvä johtaminen luo toimivan johtamiskulttuurin, jossa henkilöstöä kuunnellaan ja osallistetaan. Sillä vahvistetaan henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota, parannetaan päätöksentekoa ja ongelmanratkaisukykyä sekä edistetään innovaatioita ja muutosta.

Hyvä johtaminen johtaa mitattaviin tuloksiin, kuten parempaan asiakastyytyväisyyteen, tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja työhyvinvointiin.

Eräs asiakkaamme onnistui parantamaan yrityksen tuottavuutta 25 % johtamiskulttuurin uudistuksen, valmentavan johtamisen valmennuksen ja tiimityöskentelyn parannusprojektien ansiosta.

Milloin palvelumme ovat teille ratkaisevan tärkeitä?

 • Muutosjohtamisessa ja uudistushankkeissa
 • Työn organisoinnin ja tiimityön kehittämisessä
 • Yhteisöllisyyden ja sisäisen viestinnän vahvistamisessa
 • Työnantajakuvan rakentamisessa
 • Työelämän laadun ja arjen sujuvuuden parantamisessa
 • Uusien johtamis- ja esihenkilömallien käyttöönotossa

Esimerkkejä konkreettisista kehitystoimenpiteistä:

 • Osallistavat arvioinnit ja toteutussuunnitelmat
 • Tekoälyn, ChatGPT:n, Bingin, Geminin ja Copilotin hyödyntäminen johtoryhmän, johdon ja esihenkilötyössä ja viestinnässä
 • 360°-arvioinnit
 • Johtamisen periaatteiden ja käytäntöjen uudistaminen
 • Palaverikäytännöt ja tuki
 • Valmentavan johtamisen koulutukset ja työpajat
 • Työn sujuvuuden ja johtamisen kehittämissuunnitelmat
 • Työnmenetelmien ja toimintamallien uudistaminen

Asiakashyötyjä

 • Työntekijöiden sitoutuminen parani 25 % vuoden aikana valmennusohjelman ja säännöllisen palautteen avulla.
 • Päätöksentekoa nopeutettiin keskimäärin 30 % sisäistämällä Lean-ajattelua ja menetelmiä.

Selkeytettyjen roolien ja vastuiden ansiosta tehokkuus parani 30%, projektien läpimenoaika lyheni ja asiakastyytyväisyys parani.

Henkilöstön kehittäminen – Yhteistyön voima

Henkilöstön kehittäminen luo vahvan perustan dynaamiselle ja osaavalle työyhteisölle, keskittymällä asenteiden, ajattelumallien ja yhteistyökyvyn vahvistamiseen. Autamme rakentamaan luottamusta, yhteistä ymmärrystä ja asettamaan selkeitä tavoitteita. Samanaikaisesti edistämällä rakentavaa dialogia ja tehokasta kommunikaatiota. Autamme luomaan osallistavan ja yhteisöllisen työkulttuurin, joka tukee yhdessä oppimista ja sitoutumista.

Henkilöstön kehittäminen johtaa parempaan työntekijätyytyväisyyteen, suorituskykyyn ja kilpailukykyyn.

Eräs asiakkaamme onnistui vähentämään sairauspoissaoloja 15 % osallistavan työkulttuurin ansiosta.

Milloin palvelumme ovat teille ratkaisevan tärkeitä?

 • Toiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen
 • Työyhteisön sujuvuuden ja osaamisen kehittäminen
 • Yhteistyön ja tiimityön edistäminen
 • Muutos- ja uudistumiskyvyn rakentaminen
 • Henkilöstön osallistaminen systemaattiseen toiminnan kehittämiseen
 • Uusien menetelmien haltuunotto, kuten palvelumuotoilu, Lean-ajattelu, osallistaminen ja yhteiskehittäminen.

Esimerkkejä konkreettisista kehitystoimenpiteistä:

 • Osallistava kartoitus ja henkilöstötutkimukset
 • Työn organisointi, roolien ja vastuiden selkeyttäminen
 • Tekoälyn, ChatGPT:n, Geminin ja Copilotin hyödyntäminen päivittäisessä työssä ja viestinnässä
 • Ajankäytön tehokkuuden ja itsensä johtamisen kehittäminen
 • Viestinnän, vuorovaikutuksen ja tiedonkulun kehittäminen
 • Interaktiiviset ja käytännönläheiset työpajat
 • Räätälöidyt koulutus- ja valmennusohjelmat
 • INNOLEAN® -Lean kehitysohjelma
 • Henkilökohtainen tai työyhteisön ryhmäsparraus

Työn sujuvuuden parantaminen vähensi turhaa työtä 25 % ja kasvatti työntekijätyytyväisyyttä 20 %.

Asiakashyötyjä

 • Osallistavat kartoitukset ja ryhmäsparraus sujuvoittivat merkittävästi tiimityöskentelyä. Projektien läpivientiaika nopeutui 20 % ja projektinhallinta parani.
 • Työkuorman tasapainottaminen ja joustavat työaikaratkaisut vähensivät työstressiä 30 %. Työhyvinvointi parani, sairauspoissaolot vähenivät ja tuottavuus lisääntyi.

Toiminnan kehittäminen – Ihmisten ja prosessien synergia

Toiminnan kehittäminen keskittyy yrityksen toimintaprosessien ja henkilöstön työtapojen tehostamiseen. Sen avulla saavutetaan merkittäviä parannuksia tehokkuudessa, tuottavuudessa, asiakastyytyväisyydessä, työntekijöiden hyvinvoinnissa ja laadussa. Lisäksi se mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinoiden muutoksiin, tarjoaa kustannussäästöjä ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toiminnan kattava kehittäminen, mukaan lukien toimintatapojen ja prosessien jatkuva parantaminen, on elintärkeää yrityksen kestävän tulevaisuuden kannalta, varmistaen sujuvuuden ja joustavuuden muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Milloin palvelumme ovat teille ratkaisevan tärkeitä?

 • Nykytilanteen ja kehitystarpeiden selvittäminen
 • Prosessien sujuvuuden ja yhtenäisyyden kehittäminen
 • Toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen

Esimerkkejä konkreettisista kehitystoimenpiteistä:

 • Osallistava kartoitus ja lähtötilanteen arviointi
 • Prosessien optimointi ja uudistaminen
 • Tekoälyn, ChatGPT:n, Geminin ja Copilotin hyödyntäminen kehittämisessä ja uudistamisessa
 • Lean-ajattelun juurruttaminen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Strategian toteutuksen seuranta ja arviointi
 • Teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • Koulutukset, valmennukset ja sparraus

Sisäisen viestinnän uudelleenjärjestely nopeutti tiedonkulkua, paransi asiakaspalvelun nopeutta ja tehokkuutta.

Asiakashyötyjä

 • Lean-menetelmien soveltaminen vähensi hävikkiä 35%, mikä johti merkittäviin kustannussäästöihin ja resurssien tehokkaampaan käyttöön.
 • Johtamisjärjestelmän rakenteiden ja prosessien uudelleenjärjestely vapautti johtajien aikaa keskittyä lähijohtamiseen ja vähensi päivittäisen johtamisen kuormitusta.

Kiinnostuitko?

Kerro tarkemmin tarpeistasi ja toiveistasi, niin etsimme yhdessä sopivimmat ratkaisut.

Tehokkaat ja osallistavat palvelut

Pk-yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille: Kaikille toimialoille ja erikokoisille organisaatioille. Kaikille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja parantaa tuloksiaan. Tee investointi, joka maksaa itsensä takaisin monin verroin. Palvelumme avulla luot pohjan tervettä työelämää edistävälle kulttuurille, jossa jokainen työntekijä tuntee tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi.

STARTTI – Osallistava henkilöstötutkimus INNOLEAN®

Nosta yrityksesi uudelle tasolle vahvistamalla työyhteisön sitoutumista ja tehokkuutta!

STARTTI on osallistava ja käytännönläheinen tutkimus, syväsukellus, joka auttaa kartoittamaan paitsi kehityskohteet, myös vahvuudet ja ratkaisut. Yhdessä luodaan selkeä, mitattava ja aikaansidottu (SMART) kehityssuunnitelma.

Miksi valita STARTTI?

 • Parantaa päivittäisen toiminnan sujuvuutta.
 • Tehostaa johtamista ja työn organisointia.
 • Vahvistaa työyhteisön psykologista turvallisuutta ja sitoutumista.
 • Tuottaa taloudellisia ja inhimillisiä hyötyjä.
 • Nopea investoinnin takaisinmaksu.
 • Erinomainen asiakaspalaute ja NPS 100.

Mitä STARTTI sisältää?

 • Kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt syvähaastattelut
 • Digitaalinen kysely
 • Yhteinen työpaja(t) tulosten purkamiseksi ja toimintasuunnitelman laatimiseksi
 • SMART-tavoitteiset toimintasuunnitelmat

Kesto: 2 viikkoa – 4 kk

Ota yhteyttä ja varaa maksuton online-esittely!

SPRINTTI – Ohjattu kehitystoiminnan käytännön toteutus INNOLEAN®

Haluatko varmistaa, että suunnitelma myös toteutuu ja tuo konkreettisia tuloksia? 

SPRINTTI on intensiivinen käytännön kehitysprojekti, joka auttaa viemään STARTTI-tutkimuksessa esiin nostetut tärkeimmät kehityskohteet käytäntöön.

Miksi valita SPRINTTI?

 • Nopeuttaa kehitysprosessia ja tulosten saavuttamista.
 • Varmistaa tehokkaat ja tulokselliset kehitystoimenpiteet.
 • Käytännönläheisyys: Konkreettisia tuloksia.
 • Monipuolinen muutoksen tuki.
 • Vahvistaa työyhteisön sitoutumista ja motivaatiota.
 • Seuraa hyötyjä ja kustannuksia.
 • Tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Mitä SPRINTTI sisältää?

 • Kehitystoimenpiteiden suunnittelu ja aikataulutus.
 • Toimenpidevastuiden jakaminen ja resurssien allokointi.
 • 1-3 kehittämisen työpajaa / kehitystoimenpide.
 • Ohjattu muutoksen tuki työpajojen välillä.
 • Käytännön toimenpiteiden toteutus ja ohjaus.
 • Muutoksen johtaminen ja viestintä.
 • Seuranta ja raportointi.
 • Kesto: n. 3-12 kk

Ota yhteyttä ja varaa maksuton online-esittely!

SMARTTI – Kehitä työyhteisöäsi kokonaisvaltaisesti INNOLEAN®

SMARTTI on kehitysohjelma, joka auttaa saavuttamaan kestäviä tuloksia ja vakiinnuttamaan jatkuvan parantamisen toimintaan.

Miksi valita SMARTTI?

 • Saavutatte pysyviä tuloksia työyhteisön kehittämisessä
 • Kehitätte organisaation rakenteita, johtamisjärjestelmää ja toimintamalleja
 • Vahvistatte psykologista turvallisuutta ja sitoutumista
 • Saavutatte taloudellisia ja inhimillisiä hyötyjä tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantuessa

Mitä SMARTTI sisältää?

 • Kehityskohteiden valinta STARTTI-tutkimuksen tulosten pohjalta
 • Kehityssuunnitelman laatiminen
 • Käytännön kehitystoiminnan toteutus
 • Rakenteiden, johtamisjärjestelmän ja toimintamallien kehittäminen
 • Muutoksen tuki
 • Seuranta ja raportointi
 • Muutosjohtamisen tuki
 • Henkilöstön osallistamisen tuki

Kesto: n. 12-24 kk

Ota yhteyttä ja varaa maksuton online-esittely!

LUOTSI – Projekti- ja kehittämispäällikkö palveluna (interim)

Saavuta kestäviä tuloksia ulkoistetulla kehittämispäälliköllä

LUOTSI on tuloksellinen palvelu, joka tarjoaa kokeneen projekti- ja kehittämispäällikön osaamisen kuukausimaksullisella palvelusopimuksella.

Miksi valita LUOTSI-palvelu?

 • Saavutat nopeita ja konkreettisia tuloksia
 • Saumaton projektin läpivienti
 • Riskien minimointi
 • Asiantuntijuus ja laaja menetelmä- ja työkaluosaaminen
 • Joustavuus ja kustannustehokkuus
 • Kehittämisen asiantuntija käytettävissä vain tarpeeseen.

Mitä LUOTSI-palvelu sisältää?

 • Tavoitteiden ja toimenpidesuunnitelmien laatiminen
 • Kehitysprojektien suunnittelu ja toteutus
 • Monipuolinen muutoksen tuki
 • Henkilöstön osallistamisen ja sitoutumisen tukeminen
 • Muutoksen vaikuttavuuden seuranta ja arvioinnin tukeminen
 • Käynnistysvaihe: Suunnitelma ja aikataulutus
 • Jatkuvuus: 3-12 kk projektista riippuen

Palvelun sisältöä voidaan muokata tarpeidenne mukaan:

 • Konsultointi
 • Asiantuntijapalvelut
 • Työpajat
 • Valmennus
 • Sparraus
 • Käytännön kehittämistoimenpiteet

Investointi:

 • Kiinteä hinta käynnistykseen
 • Kuukausittainen maksu jatkossa

Ota yhteyttä ja varaa maksuton online-esittely!

Palvelun toteutus

Toteutamme toimenpiteet suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.

Tarpeiden kartoitus ja suunnittelu

 • Analysoimme yrityksesi tarpeet ja tavoitteet.
 • Lopputulos: Selkeä suunnitelma kehitystoimenpiteille.

Räätälöityjen ratkaisujen toteutus

 • Räätälöityjen ratkaisujen toteutus.
 • Lopputulos: Käytännössä toimivat parannukset.

Vaikutusten seuranta ja muutokset tarvittaessa

 • Seuraamme ratkaisujen vaikutuksia ja teemme muutoksia tarvittaessa.
 • Lopputulos: Optimaaliset tulokset ja reagointi nopeasti.

Kestävät parannukset ja uudistuminen

 • Varmistamme muutosten juurtumisen.
 • Lopputulos: Tehokkuus, tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat, liiketoiminnan kasvu, ja kilpailukyvyn vahvistuminen.

Kokemuksia palveluistamme

”Sai meidät miettimään miten voisimme toimia tehokkaammin johtamisen ja toimeenpanon osalta – erinomainen tuki lähtötilanteesta ratkaisuun -toimintamalli – ei pelkkää ongelmaa vaan myös ratkaisuesitys.

Selkeä työnote, ja työnkulun selkeytys – lähtötilanteesta ratkaisuun välivaiheiden kautta – osallistava, kuunteleva aktiivinen vuoropuhelija, ratkaisukeskeinen työote ongelman ratkaisemiseksi! Innovatiivinen näkemys tuottavuudesta. Osaa hyödyntää muualta opittuja toimivia hyviä käytäntöjä.”

Marko Hottinen

pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos

”Annan suositukseni ja kiitokseni koordinaattori Lappalaiselle.

Hänen edustamansa menetelmän käyttö tuo ihan varmasti hyödyllisiä menetelmiä jokaiselle työpaikalle, jossa työskentelee useampi henkilö ja jonka työtapoja olisi hyvä yhtenäistää ja tarkentaa.”

Työntekijä

Terveyden ja hyvinvoinnin toimiala

”Henkilöstön valmennus ”Arjen teot ratkaisevat – työnarjen sujuvuus” oli onnistunut. Valmennuspäivät, sisältäen henkilöstökyselyn ja osallistavat kehittämispäivät, keskittyivät käytännön esimerkkien ja yhteistyön kautta työn sujuvuuden parantamiseen. Tuloksena syntyi konkreettisia toimenpidesuunnitelmia arjen työn tehokkuuden lisäämiseksi.

Olimme tyytyväisiä valmennuksen tuloksiin ja prosessiin. Valmennus herätti henkilöstössä uudenlaista ajattelua roolistaan organisaatiossa ja kannusti vastuunottoon ja aktiiviseen osallistumiseen. Henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esiin myös johdolle uusia ja tuottavuuden kannalta tärkeitä asioita.”

Anu Rantala

Toimitusjohtaja
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

”Henkilöstötutkimus onnistui hyvin. Kaikissa vaiheissa kuunneltiin työntekijöiden ja johdon ajatuksia työstä. Pienissä ryhmissä käydyt keskustelut ja syvälliset haastattelut auttoivat ymmärtämään, mikä työn arjessa toimii ja mitä pitää yhdessä parantaa.

Työntekijät kokivat työskentelyn hyödyllisenä. Jokainen sai kertoa omat ajatuksensa ja pohtia yhdessä, miten työtä voisi kehittää ja miten ongelmia voisi ratkaista yhdessä. Tämä auttoi kaikkia ymmärtämään toisiaan ja työtä paremmin. Keskusteluissa korostui työntekijöiden ja johdon välinen luottamus. Kaikille on tärkeää tehdä työnsä hyvin ja parantaa asiakkaiden kokemuksia.

Saatu palaute työskentelystä oli hyvää.”

Heikki Pulkkinen

Kaupunginpuutarhuri
Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun Infra

”Nina hoiti haastattelut ja työpajat rautaisen ammattilaisen elkein ja hieman vaikeammatkin asiat saatiin nostettua esille ja niihin etsittiin ratkaisuja yhdessä. Vahva suositus Ninalle ja yrityksille, jotka painivat erilaisten ongelmien parissa.

Työntekijät kehuivat työpajan vetäjää asioiden laajasta käsittelystä.
Aktiivinen osallistuminen auttoi asioiden käsittelyssä ja muutama heräsi miettimään omaa toimintaansa suhteessa muihin.”

Heikki Kaartinen

Toimitusjohtaja
Apuväline ja Fysio Ortofix Oy

”Työllisyyden edistämisen verkostolle järjestetty tiimivalmennus oli erittäin onnistunut. Valmennus oli suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja toteutettiin ammattitaidolla. Saimme osallistujilta erittäin positiivista palautetta; he kokivat valmennuksen hyödyllisenä ja antoisana. Valmennus keskittyi työn ja yhteistyön sujuvuuden sekä asiakaskokemuksen ja palvelun parantamiseen. Suosittelen tätä valmennusta lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittää näitä alueita omassa työssään tai organisaatiossaan.”

Joni Minkkinen

Projektipäällikkö
Rovaniemen kaupunki, Osaamo, Työllisyyspalvelut

”Konsultointi antoi minulle paremman ja selkeämmän kuvan yrityksen johtamisesta. Asiakaslähtöisen prosessin kuvaaminen auttoi selkeyttämään palveluiden toteutusta ja valmistautumaan tuleviin haasteisiin.

Palvelukokemus oli erittäin positiivinen. Sain arvokkaita ideoita yrityksen toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Yhteistyö oli luontevaa, sujuvaa ja ammattimaista. Suosittelen lämpimästi Proinnon palveluita myös muille. Suuri kiitos vielä kerran tästä hyödyllisestä yhteistyöstä.”

Toni Kangas

Toimitusjohtaja
MM Autopalvelut Oy

”Tiimivalmennus oli erittäin onnistunut, erityisesti ison muutostilanteen aikana. Valmennuksen avulla onnistuimme tuomaan tiimin jäsenet lähemmäksi toisiaan ja tunnistamaan työn sujuvuuteen vaikuttavia esteitä. Onnistuimme myös luomaan mukavan ja kannustavan ilmapiirin, mikä oli tärkeää yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta. Henkilöstön antama palaute valmennuksesta oli myönteistä. Valmennus koettiin hyödylliseksi.”

Sanna Mäensivu

Palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”INNOLEAN® -kehitysohjelma oli erittäin hyvin valmisteltu ja huolellisesti jäsennelty. Ohjelma tarjosi selkeät ohjeet siitä, miten toimintaa voidaan jatkossa kehittää. Erityisen arvokkaaksi koimme sen, että ohjelma otti huomioon organisaatiomme monimuotoisen toiminnan ja korosti vastuutamme soveltaa oppimaamme käytännössä. Koko prosessi oli käytännönläheinen, kannustava ja innostava, mikä teki kehitystyöstä tehokasta ja mielekästä.”

Marika Ravelin

Palvelupäällikkö
Työllisyys ja hyvinvointi
Eduro-säätiö

”Uudistimme johtamistamme ja toimintamallejamme. Ilman tätä yhteistyötä emme olisi saavuttaneet nykyistä tilannetta. Johtoryhmämme osoitti sinnikkyyttä ja vahvaa sitoutumista, ja haastavista olosuhteista huolimatta tehtyjen muutosten ansiosta onnistuimme. Tämä muutosohjelma on ollut meille merkittävä ja sen vaikutus näkyy toiminnassamme positiivisesti.”

Jaakko Pukkinen

Pelastusjohtaja
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

”INNOLEAN® -kehitysohjelma toi Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselle merkittävää edistystä. Yhteistyön kautta saimme uusia näkökulmia, toimintatapoja ja työkaluja, jotka ovat olleet arvokkaita kehitystyössämme. Uudet toimintamallit ovat osoittautuneet erinomaisiksi. Yhteistyö on sujunut loistavasti ja tuottanut tuloksia, jotka näkyvät käytännön toiminnassamme.”

Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos

”Kehitysohjelmassa kehitettiin selkeä ja käytännöllinen johtamisen malli, joka onnistui hyvin. Uusien toimintatapojen ansiosta henkilöstöjohtaminen, hallinto ja ongelmanratkaisu ovat nyt tehokkaampia. Saadut uudet tiedot, oivallukset ja työkalut ovat lisänneet uskoa johtamiseen ja koko organisaation kehittämiseen.”

Harri Paldanius

Pelastuspäällikkö
Lapin pelastuslaitos 

”INNOLEAN® -kehitysohjelman parhaat tulokset Edurossa olivat asioiden tehokas eteenpäin vieminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto. Erityisesti arvostin toimintatapojen selkeyttä ja jämäköitymistä. Ohjelman myötä työympäristömme ilmapiiri muuttui ongelmalähtöisestä ratkaisukeskeiseksi, mikä on ollut merkittävä muutos parempaan suuntaan.”

Työntekijä

Työllisyys ja hyvinvointi
Eduro-säätiö

Miten voimme tukea
teidän uudistumista ja kehittymistä?