Räätälöi itsellesi sopiva kokonaisuus

Räätälöi työkalupakkisi – löydä oikeat palvelut

Tarjoamme monipuolisia kehityspalveluita yrityksille ja julkishallinnolle: tutkimukset, auditoinnit, kartoitukset sekä vaikuttavat puheenvuorot ja kehitystyöpajat. Lisäksi tarjoamme räätälöityä konsultointia, valmennusta ja käytännön toteutusta. Meiltä saat ainutlaatuisen palvelun: väliaikaisen kehitysjohtajan (interim), jonka avulla saat aikaan tuloksia tehokkaasti ja täsmällisesti - juuri siinä, missä niitä tarvitaan. Ota yhteyttä! Räätälöidään palvelu tarpeesi mukaan. Saat tarjouksen nopeasti.

Puheenvuorot

Inspiroiva ja ajatuksia herättävä vuorovaikutteinen puheenvuoro, joka tuo uusia näkökulmia ja syventää ymmärrystä. Tälle sivulle tipahtelee tuotteistettuja palveluja päivittäin.

Strateginen uudistuminen

Esimerkkejä aiheista:

 • Uudista, uudistu ja uusiinnu – strateginen suunnan muutos
 • Työnantajakuva kilpailueduksi 
 • Vastuullisuus kilpailueduksi
 • Asiakaslähtöisyys kilpailueduksi
 • Kesto 1 – 3 tunti, pidempi sisältää räätälöityä osallistavaa työskentelyä jonkin asian edistämiseksi
 • Toteutus läsnä tai etänä
 • Puhuja: Nina Lappalainen
  Uudistamisen Arkkitehti

Asiakaskokemus ja palvelujen uudistaminen 

Esimerkkejä aiheista:

 • Koukuttavia kokemuksia, koskettavia tunteita 
 • Asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeinen toiminta
 • Tuotteistamisen 10 askelta 
 • Asiakasymmärrys – kaiken perusta
 • Uudet prosessit, paremmat kokemukset
 • InnoServe360°-kehitysohjelma täyskäännökseen
 • Kesto 1 – 4 tunti, pidempi sisältää räätälöityä osallistavaa työskentelyä jonkin asian edistämiseksi
 • Toteutus läsnä tai etänä
 • Puhuja: Nina Lappalainen
  Uudistamisen Arkkitehti

Johtamisen, henkilöstön ja toiminnan uudistaminen

Esimerkkejä aiheista:

Johtamisen kehittäminen

 • Suosittu! Työn arjen sujuvuuden ja sen johtamisen kehittäminen 
 • Moderni johtaminen – kilpailuetu
  sis. valmentava johtaminen, henkilöstön osallistuminen, periaatteet ja käytännöt
 • Lähijohtamisen työssä onnistumisen esteet ja mahdollisuudet

Henkilöstön kehittäminen

 • Suosittu! Työn arjen sujuvuuden kehittäminen
 • Lean-ajattelu ja kehittäminen 
 • Ajankäytön tehokkuuden ja itsensä johtamisen kehittäminen
 • Kesto 1 – 4 tunti, pidempi sisältää räätälöityä osallistavaa työskentelyä jonkin asian edistämiseksi
 • Toteutus läsnä tai etänä
 • Puhuja: Nina Lappalainen
  Uudistamisen Arkkitehti

Kokemuksia palveluistamme

”Linnan Kehitys Oy:ssä toteutimme tuotteistamisen intensiivivalmennuksen yhdessä Nina Lappalaisen kanssa, keskittyen yritystemme erityistarpeisiin. Pilottina toteutettu sekaryhmämuotoinen valmennus oli erittäin onnistunut. Valmennuksen vahvuutena olivat yrittäjien välinen vertaistuki, tietojen ja taitojen jakaminen, sekä kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri.

Nina toimi kouluttajana rauhallisesti ja ammattitaitoisesti, tuoden merkittävää lisäarvoa eri alojen yrittäjille.”

Pia Niemikotka

Kehittäjä; yritys- ja kaupunkikehityspalvelut
Linnan Kehitys Oy
PARKKI Business Park

”Tiimivalmennus oli erittäin onnistunut, erityisesti ison muutostilanteen aikana. Valmennuksen avulla onnistuimme tuomaan tiimin jäsenet lähemmäksi toisiaan ja tunnistamaan työn sujuvuuteen vaikuttavia esteitä. Onnistuimme myös luomaan mukavan ja kannustavan ilmapiirin, mikä oli tärkeää yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta. Henkilöstön antama palaute valmennuksesta oli myönteistä. Valmennus koettiin hyödylliseksi.”

Sanna Mäensivu

Palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut