Palvelut Imagon rakentaminen

Palvelulupaukset lunastetaan teoilla.

Imagon rakentaminen - yhdistää halutun brändimielikuvan ja toiminnan. Se yhdistää työnantaja- ja palvelulupaukset, sanat ja teot samaan linjaan.  

Imagon rakentaminen on tärkeää yrityksen menestymisen kannalta. Brändi voi luoda ja sitä voi muuttaa milloin vain, maine sen sijaan voi muuttua sekunneissa. Imagon rakentamisella luot kestävää liiketoimintaa ja totuudenmukaista työnantajakuvaa. 

Konseptointi on brändin johtamisen väline, joka auttaa keskittymään olennaiseen, erottumaan joukosta ja budjetoimaan toteutuksen kustannukset. Se on samalla henkilöstölle punainen lanka sekä lähtökohta kaikkeen tekemiseen.


Pureudumme brändin rakennuksessa ja konseptoinnissa osa-alueisiin, joilla rakentuu yrityksen sielu ja sydän: identiteetti, toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet, muotoilun DNA, palvelukulttuuri, perehdytys, palveluympäristö, tilat, tuotteet ja palvelut.

Konsepti helpottaa asiakasta hahmottamaan, mitä brändi edustaa ja tarjoaa. Se luo arvoa ja uskottavuutta yritykselle. Se auttaa tavoittamaan halutut asiakkaat ja ohjaa päivittäistä tekemistämme.

Työnantaja- ja yrityskuva paranee sekä säästää toteutuksen kustannuksissa. Se antaa eväät yksittäisille toimenpiteille ja brändin johtamiselle.

Hyödyt
 • Tunnistat kohderyhmäsi ja asiakkaasi
 • Tunnistat millaisena nykyiset ja entiset työntekijäsi kokevat yrityksesi toiminnan työnantajana ja tarvittavat kehityskohteet
 • Rakennat houkuttelevan ja vastuullisen työnantajakuvan
 • Kasvatat yrityksesi ja palvelujesi arvoa
 • Luot erottuvat tuotteet, palvelut ja yrityskuvan 
Esimerkkejä toteutuksista
 • Työantajakuvan/brändin nykytilan arviointi, tavoitetilan määrittely ja kehittämisehdotukset 
 • Työnantajastrategia/brändistrategia, toimintasuunnitelma ja vuosikello
 • Tavoiteimagoa tukevan palvelukulttuurin luominen ja käytäntöön juurruttamisen tuki
 • Brändin konseptointi 
 • Visuaalisen ilmeen suunnittelu, graafinen ohjeisto
 • Brändimateriaalien suunnittelu, määrittely ja ohjeistus eri käyttötarkoituksiin ja eri kanavissa, brändikäsikirja
 • Markkinointisuunnitelman laadinta, toteutus tai toteutuksen koordinoinnin sparraus ja konsultointi.