Palvelut Innovaatiotoiminta

Uudistuminen vaatii uutta ajattelua.

Uudistumiskyky lähtee ihmisistä. Ihmislähtöisellä suunnitteluprosessilla autamme sinua ideoimaan, rakentamaan ja juurruttamaan käytäntöön uusia innovaatioita. Ovatpa ne palveluja, tuotteita, asiakaspolkuja tai brändejä, ne perustuvat liiketoimintaosaamiseen.

Miten innovoida tulevaan? Muotoilun ja teknologian hyödyntäminen ja aito innovointi vaatii uutta ajattelua. Maailma muuttuu vauhdilla joka tapauksessa, joten muutu mukana.

Etsimme ja kehitämme uusia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja tai uudistamme nykyisiä. Tukeudumme tutkimukseen, vahvaan liiketoiminta- ja projektiosaamiseen sekä palvelumuotoilun suunnitteluprosessiin.

Hyödynnämme teknologiaa ja digitalisaatiota. Näillä ideoimme ja suunnittelemme kanssasi innovatiivisia, tutkittuun tietoon ja uusimpaan teknologiaan perustuvia palveluita tai tuotteita tulevaisuutta varten.

Hyödyt
 • Innovointi tuo kilpailukykyä ja kiillottaa brändiä. 
 • Rohkea kasvu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
 • Palvelujen ja tuotteiden käytettävyys paranee. 
 • Uudistuminen motivoi myös työntekijöitä. 
 • Vain kehittyvä ja uudistuva yritys menestyy
Toteutustavat
 • Innomyllyt. Liiketoiminnan uudistaminen eri yrityksien kanssa yhdessä kehittämällä (Business Model Canvas) 
 • Uuden tuotteen ja sen ympärille nivoutuvan palvelun konseptointi 
 • Palvelumuotoilun tehotyöpajat mukana yrityksen johto, henkilöstö ja eri alojen asiantuntijat
 • Uuden palvelun konseptointi, pilotointi
 • Teemakohtaisten benchmarking -vierailujen suunnittelu ja toteutuksen koordinointi sekä niihin liittyvät oppimisen työpajat
 • Uusien käyttäjälähtöisten palvelukonseptien kehittäminen