Palvelut Liiketoiminnan kehittäminen

Menestyminen edellyttää jatkuvaa uudistumista.

Autamme nykyisen liiketoimintamallin ja strategian kehittämisessä ja uudistamisessa, kohti parempaa tulevaisuutta.

Arvioimme nykytilanteen ja etsimme asioita, jotka rajoittavat uudistumista. Otetaan jotain vanhaa ja toimivaa sekä jotain uutta ja innovatiivista ja rakennetaan uudistumishaluinen toimintakulttuuri. Yhdessä teemme kestäviä muutoksia toimintatapoihin ja liiketoimintaan.

Olemme asiantunteva kumppani, kun toiminnassa on haasteita, ja se pitää laittaa kuntoon. Meillä on toimiviksi todetut kehittämisohjelmat ja ratkaisut, jotka tähtäävät pitkäjänteiseen parantamiseen ja kestävään tuloksellisuuteen.

Ohjaamme ja visioimme teidät suuntaamaan toimintanne uusille liiketoiminta-alueille. Kartoitamme teknologioita, joita voitte hyödyntää tuotteiden tai palvelujen uudistamisessa. Autamme yritystäsi uuteen nousuun tai laitamme sen myyntikuntoon.
 
Hyödyt
  • Visio selkeytyy, arvot kirkastuvat, yrityskulttuuri erottuu muista. 
  • Liiketoiminta, strategia ja prosessit kehittyvät suunnitelmallisesti. 
  • Tuottavuus ja tehokkuus nousevat ja niiden mittaus paranee. 
  • Kilpailukyky ja kannattavuus kehittyvät.
Toteutustavat
  • Liiketoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen ja sparraus
  • Hallituksen ulkopuolinen asiantuntija tai hallituksen jäsen, dynaaminen strategiatyö
  • Osallistava ja vuorovaikutteinen strategiaprosessi yhdessä johdon, henkilöstön ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, suunnittelu, toteutus ja fasilitointi
  • Tuotteiden ja palvelujen arviointi sekä uudistaminen 
  • Myynnin kasvattaminen, lisämyynnin paikkojen tunnistaminen