Palvelut Vastuullisuus liiketoiminnassa

Vauhditamme yrityksien ja organisaatioiden vastuullista liiketoimintaa. 

Autamme rakentamaan vastuullisuudesta ratkaisevan kilpailuedun. Autamme integroimaan vastuullisuuden osaksi yrityksen tai organisaation DNA:ta, jolloin se näkyy ajattelussa, tavoitteissa, strategiassa ja päivittäisessä toiminnassa sekä vastuullisuuden hyödyntämisessä palvelujen innovoinnissa ja kehitystyössä. Kasvatamme vastuullisuustyöstä saatavaa liiketoimintahyötyä pitkäjänteisesti.

Tavoitteemme on tehdä sosiaalisesta jalanjäljestä mahdollisimman monelle yritykselle ratkaiseva kilpailuetu. Sen merkitys organisaation maineelle, brändiin, työnantajakuvaan sekä asiakkaiden kokemukseen palvelusta on ratkaisevan tärkeää.

Autamme yrityksiä ja organisaatioita
- aloittamaan systemaattisen työn vastuullisuuden kehittämiseksi
- sisällyttämään kestävän kehityksen tavoitteet yrityksen strategiaan
- vastuullisuustoimintojen määrittelyssä: keskeiset painopisteet, tavoitteet ja mittarit, tulosten seurata, raportointi ja viestintä vastuullisuusteoista ja kehittymisestä eri sidosryhmille
- vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa
- ottamaan koko henkilöstön mukaan vastuullisuustyöhön
- juurruttamaan vastuullisuustyön päivittäiseen toimintaan
- hyödyntämään vastuullisuutta palvelujen innovoinnissa ja kehitystyössä
- kehittämään vastuullisen työnantajuuden periaatteita ja rakentamaan kestävästi houkuttelevaa työnantajakuvaa
- vastuullisuusraportoinnin kehittäminen (ESG) yrityksen omista lähtökohdista.

Vastuullisuus on vaikuttavia tekoja. Vastuullisuustyö on jatkuva ja kehittyvä toiminta yrityksissä. Kestävä kehitys edellyttää jatkuvaa parantamista.

Tulevaisuudessa vastuullisuus on olennainen osa jokaisen yrityksen liiketoimintaa ja raportointia, koska asiakkaat, työntekijät, yhteistyökumppanit ja rahoittajat edellyttävät vastuullista liiketoimintaa.


 Proinno on lähes 400 vastuullisuuteen vahvasti panostavan yrityksen ja organisaation verkoston FIBS jäsen.
 Verkosto mahdollistaa osaamisen syventämisen, pysymään ajantasalla vastuullisuuden uusimmista
 teemoista, trendeistä ja parhaista käytännöistä.

Ota yhteyttä,

kun haluat aloittaa tai kehittää oman yrityksesi vastuullisuustyötä.
Nina Lappalainen
0400 308767
nina.lappalainen@proinno.fi
www.proinno.fi

#vastuullisuus #yritysvastuu #vastuullinen liiketoiminta #sosiaalinen vastuullisuus #vastuullinen johtaminen #vastuullinen työnantaja #kestävä liiketoiminta #vastuulliset valinnat #FIBS #työnantajakuva #innovointi #vastuullisuustyö

ESG = Environmental, Social ja Governance. Sen avulla tarkastellaan yrityksen tapaa suhtautua ympäristöön, kohdella ihmisiä ja johtaa yritystä.