Yrittäjyysbuusti – LiiketoimintaStartti

Yrittäjyysbuusti – LiiketoimintaStartti

LiiketoimintaStartti-ohjelma on maksuton palvelu pirkanmaalaisille uusille yrittäjille. Saat kokeneen asiantuntijan ohjausta ja käytännönläheisiä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja selkiyttämiseen. Palvelu toteutetaan verkkotapaamisina.

Vahvista ja selkiytä liiketoimintaasi

Oletko uusi yrittäjä Pirkanmaalla? Yrittäjyysbuusti palvelu on maksuton neuvontapalvelu toimintansa aloittaneille uusille yrittäjille.

LiiketoimintaStartti sisältää neljä intensiivistä tapaamista, joissa keskitymme yrityksesi tilanteen analysointiin, tavoitteiden asettamiseen ja kehityskohteiden valintaan. Ohjelman aikana työstämme yhdessä valitun kehityskohteen konkreettisia toimenpiteitä, josta saat välittömiä hyötyjä liiketoimintaasi.

Tapaamisten välillä saat käyttöösi käytännönläheisiä työkaluja ja tehtäviä, jotka edistävät yritystoimintaasi. Ohjelman päättyessä laadimme yhdessä toimenpidesuunnitelman, joka tukee yrityksesi tulevaisuuden suunnitelmia.

Palvelun sisältö: 

 • Yhteensä 9 tunnin asiantuntijatyö, josta 4,5 tuntia (neljä verkkotapaamista 1 x 1 tunti, 2 x 1,5 tuntia, 1 x 0,5 tuntia) on tiivistä yhdessä kehittämistä asiakkaan kanssa.
 • Tavoitteiden määrittely
 • Kehitystarpeiden tunnistaminen ja ensisijaisen kehityskohteen valinta.
 • Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut.
  Kartoitamme, miten voit hyödyntää tekoälyä omassa toiminnassasi.
  Saat käyttöösi konkreettisia työkaluja ja tehtäviä, jotka on suunniteltu tukemaan yrityksesi päivittäistä toimintaa ja edistämään kehityskohteiden toteutusta.
 • Yhteisissä työpajoissamme keskitymme aktiivisesti valitun kehityskohteen konkreettisten toimenpiteiden edistämiseen.
 • Lopuksi toimenpidesuunnitelma jatkoa varten.

Kehittämiskohteitasi voivat olla:

 • Liiketoimintastrategian kehittäminen:
  Autamme yrityksiä muotoilemaan selkeän ja toteuttamiskelpoisen liiketoimintastrategian, joka ohjaa päätöksentekoa ja resurssien käyttöä. Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä.
 • Markkinatutkimus ja kohderyhmän analyysi:
  Kartoitamme markkinoita, kilpailijoita ja kohderyhmiä, jotta yritys ymmärtää asiakkaidensa tarpeita ja mieltymyksiä paremmin. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Brändin ja identiteetin kehittäminen:
  Avustamme yritystä luomaan vahvan ja tunnistettavan brändi-identiteetin, joka erottaa ne kilpailijoista.
 • Myynti- ja markkinointistrategiat:
  Kehitämme tehokkaita myynti- ja markkinointistrategioita, jotka kasvattavat asiakaskuntaa ja liikevaihtoa. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Digitaalisen läsnäolon ja markkinoinnin optimointi:
  Paranamme yrityksen digitaalista näkyvyyttä ja hyödyntää digitaalisen markkinoinnin työkaluja. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Taloushallinnon ja rahoitusstrategian kehittäminen:
  Tarjoamme ohjausta taloushallinnossa ja auttaa luomaan kestäviä rahoitusstrategioita.
 • Tuote- ja palvelukehitys:
  Avustamme uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä sekä nykyisten parantamisessa. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Operatiivisen tehokkuuden parantaminen:
  Autamme parantamaan sisäisiä prosesseja, tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Henkilöstön kehittäminen ja johtamistaidot:
  Keskitymme työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja johtamistaitojen vahvistamiseen. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Verkostoituminen ja yhteistyökumppanuuksien luominen:
  Autamme löytämään ja hyödyntämään verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia, jotka voivat tuoda lisäarvoa liiketoimintaan.
 • Kansainvälistymisstrategiat:
  Saat neuvoja ja strategioita yrityksen laajentamiseksi kansainvälisille markkinoille.
 • Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen integrointi:
  Autamme integroimaan kestävän kehityksen periaatteet ja vastuullisuus liiketoimintaan. Tekoälyn hyödyntäminen.

Miksi valita LiiketoimintaStartti?

 • Strateginen neuvonta ja ohjaus: 

  Saat syvällistä neuvontaa ja ohjausta, joka auttaa sinua kehittämään ja toteuttamaan pitkän aikavälin liiketoimintastrategioita.
 • Mukautetut liiketoimintaratkaisut:
  Saati räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin ja tavoitteisiin.
 • Operatiivisen tehokkuuden parannus: 

  Saat konkreettisia vinkkejä tehostamaan yrityksesi sisäisiä prosesseja ja toimintoja, joilla parannat tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.
 • Laajat verkostoitumismahdollisuudet: 

  Saat vinkkejä verkostoitumiseen ja miten luoda yhteistyökumppanuuksia, jotka voivat tuoda yrityksellesi lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia.
 • Kansainvälistymisen tuki: 

  Saat strategioita ja neuvoja yrityksesi laajentamiseksi kansainvälisille markkinoille.
 • Vastuullisuus ja kestävä kehitys: 

  Autamme integroimaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osaksi liiketoimintaasi.
 • Nopeat tulokset ja selkeät tavoitteet: 

  Palvelu on suunniteltu tuottamaan nopeita tuloksia. Asetamme selkeät tavoitteet ja suunnitelmat, jotka ohjaavat yrityksesi kasvua ja kehitystä.

Palveluun haetaan Palvelualusta.fi

 

Nina Lappalainen on yli 30 vuotta ollut yrittäjä, kokenut liiketoiminnan kehittäjä, jolla on vahva tausta Lean-kehittämisessä ja modernissa johtamisessa. Hän tarjoaa aloitteleville yrittäjille selkeitä ja käytännönläheisiä neuvoja liiketoiminnan tehostamiseen ja johtamistaitojen parantamiseen. Nina auttaa yrittäjiä kehittämään prosesseja ja strategioita, jotta he voivat kasvattaa ja onnistua liiketoiminnassaan.

Minna Storm, EccaNordic Oy:n pohjoismaisen liiketoiminnan johtaja, on arvostettu asiantuntija terveyden, hyvinvoinnin ja kestävän kehittämisen alalla. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kasvun ja kansainvälistymisen parissa, ja hän on erikoistunut strategiseen suunnitteluun ja partneriverkostojen kehittämiseen. Monikielisenä ja kansainvälisenä asiantuntijana Minna on erinomainen valinta alle vuoden yrittäjänä toimiville, jotka tähtäävät Pohjoismaiden markkinoille.

Palvelun toteutus:

LiiketoimintaStartti-palvelu yhdistää konkreettista apua ja henkilökohtaista ohjausta, käytännönläheisiä työkaluja ja selkeän toimintasuunnitelman aloitteleville yrittäjille liiketoiminnan kehittämisessä. Palvelu toteutetaan kokonaisuudessaan verkkotapaamisina.

Kartoitus

Toimenpiteet:

 • Lyhyt keskustelu yrittäjän tarpeista.
 • Arvioidaan palvelun sopivuutta yrittäjän tarpeisiin.
 • Palvelun hakuohjeiden lähetys sähköpostitse.

Lopputulos: Selkeä ymmärrys palvelun soveltuvuudesta yrittäjän tarpeisiin.

Ensimmäinen tapaaminen

Toimenpiteet:

 • Yrityksen nykytilanteen, tarpeiden ja kehityskohteiden kartoitus.
 • Ensisijaisen kehityskohteen valinta.
 • Työskentelytavoista ja aikatauluista sopiminen.
 • Valmistautumistehtävän antaminen seuraavaa työpajaa varten.

Kesto: 1 tunti.

Lopputulos: Selkeä suunnitelma yhteistyön aloittamiseksi ja ensimmäisen kehityskohteen määrittely.

Työpaja 1

Toimenpiteet:

 • Valitun kehityskohteen käytännön työstäminen yhdessä.
 • Tarvittavien työkalujen tarjoaminen.

Kesto: 1,5 tuntia.

Lopputulos: Konkreettiset edistysaskeleet valitun kehityskohteen parissa.

Työpaja II

Toimenpiteet:

 • Jatketaan valitun kehityskohteen käytännön työstämistä.
 • Työkalujen ja menetelmien soveltaminen.

Kesto: 1,5 tuntia.

Lopputulos: Edelleen kehitetty ja syvennetty työ valitussa kehityskohteessa.

Palvelun päätös

Toimenpiteet:

 • Yhteenveto saavutetuista tuloksista ja aikaansaannoksista.
 • Yrittäjän seuraavien toimenpiteiden määrittely.
 • Palaute palvelusta ja sen vaikutuksista.

Kesto: 0,5 tuntia.

Lopputulos: Kokonaisvaltainen ymmärrys saavutetuista tuloksista ja selkeä jatkosuunnitelma.

Kiinnostuitko?

LiiketoimintaStartin avulla saavutat parempia tuloksia liiketoiminnassasi!

Kokemuksia palvelusta

”Palvelun aikana opin valtavasti uutta, ja sain selkeytettyä ajatuksiani. Yhdessä kirkastimme kohderyhmät ja asiakasprofiilit, mikä auttoi luomaan tarkan suunnitelman asiakashankintaan. Laadimme listan konkreettisista yrityksistä kohderyhmittäin. Tuotteistimme palvelut eri kohderyhmille ja teimme niille markkinointisuunnitelman, joka sisälsi tehokkaat keinot ja kanavat. Erityisen hyödylliseksi koen ohjauksen ChatGPT:n hyödyntämiseen markkinoinnissa ja tuotteistamisessa. Tämä palvelu on ollut aivan loistava ja todella hyödyllinen yritykseni kehittämisessä.”

Sanni Oksanen

Yrittäjä, SHO Remontointi

”LiiketoimintaStartti-palvelussa tutkittiin yksityiskohtaisesti tuotteistamisen prosessia, mikä oli erittäin hyödyllistä. Harvoin on tilaisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa, jotka todella ymmärtävät nämä asiat. Sain laadukasta ja kohdennettua opastusta, joka tarjosi runsaasti arvokasta tietoa. Olen todella tyytyväinen palvelusta saamaani hyötyyn.”

Joona Lepola

SecurEnough

”Olen kokenut tämän palvelun ihan älyttämän hyväksi ja hyödylliseksi.

Muutamassa tapaamisessa ja niiden antamien tietojen, innostuksen ja polun hahmottamisen kautta on tapahtunut niin paljon enemmän kuin olisi tapahtunut edes monessa vuodessa itsenäisesti.”

Lasse Räty

Papan pyhis