Iloinen ryhmä naisryhmä, jotka edustavat Proinno-ajattelutapaa, työskentelevät yhdessä valmistaakseen innovatiivisen yhteisprojektin työtilassa.
Yrittäjyysbuusti – MarkkinointiStartti

Yrittäjyysbuusti – MarkkinointiStartti

Suunnittele ja toteuta tehokasta markkinointia. Maksuton palvelu alle vuoden yrittäjänä olleille, joka keskittyy kokonaisvaltaiseen markkinoinnin suunnitteluun, brändinrakennukseen sekä liiketoiminnan selkeyttämiseen ja vahvistamiseen. Verkkotapaamiset.

Suunnittele ja toteuta tehokasta markkinointia

Oletko uusi yrittäjä Pirkanmaalla? Yrittäjyysbuusti palvelu on maksuton neuvontapalvelu toimintansa aloittaneille uusille yrittäjille.

MarkkinointiStartti sisältää neljä intensiivistä tapaamista, jotka keskittyvät markkinoinnin kehittämiseen, digitaalisen markkinoinnin strategioihin sekä brändinrakennukseen yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Saat asiantuntevaa ohjausta brändisi vahvistamiseen, markkinointi- ja myyntistrategioiden kehittämiseen, tekoälyn hyödyntämiseen sekä konkreettisia työkaluja liiketoimintasi kasvattamiseen.

Starttitapaamisessa kartoitamme tavoitteesi, sparraustapaamisissa syvennymme kehityskohteisiin, joilla tavoitteet saavutetaan, ja päätöstapaamisessa suunnittelemme seuraavat askeleet. MarkkinointiStartti on osuva valinta, jos haluat nopeasti vahvistaa brändiäsi ja kasvattaa liiketoimintaasi asiantuntijoiden tuella.

Naistyöntekijöitä seisomassa toimistossa, kuva otettu ikkunan läpi.

Palvelun sisältö: 

 • Yhteensä 9 tunnin asiantuntijatyö, josta 4,5 tuntia (neljä verkkotapaamista 1 x 1 tunti, 2 x 1,5 tuntia, 1 x 0,5 tuntia) on tiivistä yhdessä kehittämistä asiakkaan kanssa. Keskitytään yrityksesi markkinoinnin ja myynnin nykytilanteeseen
 • Tavoitteiden määrittely:
  Asetetaan selkeät markkinointi- ja myyntitavoitteet yrityksesi kasvun ja menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kehitystarpeiden tunnistaminen ja ensisijaisen kehityskohteen valinta.
 • Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut:
 • Saat käyttöösi konkreettisia työkaluja ja tehtäviä, jotka on suunniteltu tukemaan yrityksesi markkinointia ja myyntiä ja edistämään kehityskohteiden toteutusta. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Yhteiset työpajat:
  Työpajoissa keskitymme aktiivisesti valitun markkinointi- tai myyntikehityskohteen konkreettisten toimenpiteiden edistämiseen.
 • Lopuksi toimenpidesuunnitelma jatkoa varten.
Palveluun haetaan Palvelualusta.fi 
Iloiset naiset istuvat pöydän ääressä modernin kannettavan tietokoneen kanssa.

Kehittämiskohteitasi voivat olla:

 • Asiakaskohderyhmien määrittely ja ostokriteerien selvittäminen:
  Tunnistetaan tärkeimmät asiakassegmentit ja ymmärretään heidän ostokäyttäytymistään.
  Laaditaan tehokkaita asiakasprofiileja, jotka ohjaavat asiakashankintaa ja määrittelevät parhaat keinot ja kanavat asiakkaiden tavoittamiseen. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Tekoälyn hyödyntäminen myynnissä, markkinoinnissa ja sisällöntuotannossa:
  Saat ohjausta miten voit hyödyntää ChatGPT:tä ja Geminiä asiakasprofiloinnissa, luomaan vaikuttavaa sisältöä, tehostamaan markkinointikampanjoita ja parantamaan myyntiprosesseja.
 • Brändin kehittäminen ja yrityskuvan vahvistaminen:
  Työstetään strategioita brändisi erottumiseen ja yrityskuvan vahvistamiseen markkinoilla. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Ensimmäisen vuoden markkinointisuunnitelman ja vuosikellon laatiminen:
  Suunnitellaan vuosittainen markkinointikalenteri, joka varmistaa jatkuvan ja johdonmukaisen markkinointiviestinnän. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Sisältöstrategian luominen ja toteutuksen suunnittelu:
  Kehitetään kattava sisältöstrategia, joka tukee yrityksesi markkinointitavoitteita, ja laaditaan toimintasuunnitelma sen toteuttamiseksi. Tekoälyn hyödyntäminen.
 • Myyntistrategian suunnittelu ja käytännön toimenpiteet:
  Luodaan tehokas myyntistrategia, joka tukee yrityksesi kasvutavoitteita, ja määritellään konkreettiset askeleet sen käytäntöön viemiseksi. Tekoälyn hyödyntäminen.
Iloinen ryhmä naisryhmä, jotka edustavat Proinno-ajattelutapaa, työskentelevät yhdessä valmistaakseen innovatiivisen yhteisprojektin työtilassa.

Miksi valita MarkkinointiStartti?

 • Asiantunteva ohjaus:
  Saat käyttöösi ammattilaisten asiantuntemuksen markkinointiin ja myyntiin.
 • Intensiiviset sparraustapaamiset: Neljän intensiivisen tapaamisen aikana voit syventyä yrityksesi erityistarpeisiin ja kehityskohteisiin.
 • Räätälöidyt markkinointistrategiat:
  MarkkinointiStartti auttaa luomaan yrityksellesi sopivia, räätälöityjä markkinointi- ja myyntistrategioita.
 • Brändin vahvistaminen:
  Saat ohjausta ja työkaluja, jotka tukevat yrityksesi brändin rakentamista ja vahvistamista markkinoilla.
 • Käytännönläheiset työkalut:
  Palvelu tarjoaa konkreettisia työkaluja, jotka auttavat liiketoimintasi kasvattamisessa ja tavoitteidesi saavuttamisessa. Opit hyödyntämään tekoälyä päivittäisessä toiminnassa.
 • Liiketoiminnan kasvu:
  MarkkinointiStartti keskittyy toimenpiteisiin, jotka edistävät yrityksesi kasvua ja parantavat sen kilpailukykyä.
 • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen:
  Opit hyödyntämään digitaalisen markkinoinnin ja ChatGPT:n mahdollisuuksia tehokkaasti.
 • Selkeät tavoitteet ja suunnitelmat:
  Aloitus- ja päätöstapaamisissa kartoitetaan ja suunnitellaan tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka ohjaavat yrityksesi toimintaa.
 • Nopea vaikuttavuus:
  MarkkinointiStartti on suunniteltu antamaan nopeita tuloksia, jolloin näet kehityksen lyhyessä ajassa.

Nina Lappalainen tuo MarkkinointiStartti-palveluun yli 25 vuoden kokemuksen markkinointi- ja bränditoimiston johtamisesta, yhdistäen suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden käytännön liiketoiminnan kehittämiseen ja Lean-johtamiseen. Hän on toiminut ELY-keskuksen DesignStart-asiantuntijana, tuoden pk-yritysten brändin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä suunnitelmallisia että systemaattisia menetelmiä ja työkaluja. Ninalta löytyy vankka osaaminen ja syvällinen näkemys markkinoinnin strategioiden ja visuaalisen ilmeen rakentamisessa, mikä tekee hänestä arvokkaan resurssin MarkkinointiStartti-palvelussa. Palvelun kieli: suomi

Minna Storm on MarkkinointiStartti-palvelun asiantuntija, joka tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen kansainvälistymisestä ja brändin rakentamisesta, erityisesti Pohjoismaiden markkinoille. Hänen erityisosaamisensa kattaa strategisen suunnittelun ja kansainvälisen markkinoinnin, ja hän on erinomainen kumppani niille MarkkinointiStartti-asiakkaille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Minna kommunikoi sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Häneltä saat syvällistä ymmärrystä  Pohjoismaiden liiketoimintaympäristöstä, josta on merkittävää hyötyä niille asiakkaille, jotka pyrkivät laajentamaan toimintaansa kansainvälisesti.

Palvelun toteutus:

MarkkinointiStartti-palvelussa yhdistyy konkreettinen apu ja henkilökohtainen ohjaus, käytännönläheiset työkalut ja selkeä toimintasuunnitelma rakentamaan tehokasta ja mieleenpainuvaa brändiä sekä kehittämään markkinointia ja myyntiä. Verkkotapaamisina.

Kartoitus

Toimenpiteet:

 • Lyhyt keskustelu yrittäjän tarpeista.
 • Palveluvaihtoehtojen ja asiantuntijan soveltuvuuden arviointi.
 • Palvelun hakuohjeiden lähetys sähköpostitse.

Lopputulos: Selkeä ymmärrys palvelun soveltuvuudesta yrittäjän tarpeisiin.

1. Tapaaminen

Toimenpiteet:

 • Yrityksen nykytilanteen, tarpeiden ja kehityskohteiden kartoitus.
 • Ensisijaisen kehityskohteen valinta.
 • Työskentelytavoista ja aikatauluista sopiminen.
 • Valmistautumistehtävän antaminen seuraavaa työpajaa varten.

Kesto: 1 tunti.

Lopputulos: Selkeä suunnitelma yhteistyön aloittamiseksi ja ensimmäisen kehityskohteen määrittely.

Työpaja 1

Toimenpiteet:

 • Valitun kehityskohteen käytännön työstäminen yhdessä.
 • Tarvittavien työkalujen tarjoaminen.

Kesto: 1,5 tuntia.

Lopputulos: Konkreettiset edistysaskeleet valitun kehityskohteen parissa.

Työpaja II

Toimenpiteet:

 • Jatketaan valitun kehityskohteen käytännön työstämistä.
 • Työkalujen ja menetelmien soveltaminen.

Kesto: 1,5 tuntia.

Lopputulos: Edelleen kehitetty ja syvennetty työ valitussa kehityskohteessa.

Palvelun päätös

Toimenpiteet:

 • Yhteenveto saavutetuista tuloksista ja aikaansaannoksista.
 • Yrittäjän seuraavien toimenpiteiden määrittely.
 • Palaute palvelusta ja sen vaikutuksista.

Kesto: 0,5 tuntia.

Lopputulos: Kokonaisvaltainen ymmärrys saavutetuista tuloksista ja selkeä jatkosuunnitelma.

Kiinnostuitko?

Ota askel kohti dynaamista ja tuloksellista markkinoinnin sekä myynnin kehittämistä.

Kokemuksia palvelusta

”MarkkinointiStartti-palvelussa sain arvokasta apua kohderyhmien ja palvelujen analysointiin, jossa kriteereiksi valittiin työn mielekkyys, asiakasarvo ja kannattavuus. Ohjauksessa tarkennettiin asiakasprofiile, tuotteistettiin yksilöohjauspalvelu ja kehitettiin erilaisia valmennuspaketteja yrityksille. Sain myös selkeän suunnan visuaaliseen ilmeeseeni ja verkkosivujeni rakenteeseen. Palvelun selkeys ja tehokas vuorovaikutus tekivät prosessista todella hyödyllisen.”

Sarita Ikkala

Hiljaillen

”MarkkinointiStartti-palvelu Ninan kanssa oli inspiroiva kokemus, joka vahvisti itseluottamustani ja tarjosi käytännöllisiä vinkkejä. Ninan kanssa työskentely oli erittäin tuotteliasta; neljän tapaamisen aikana loimme kokonaisen palvelun. Hänen ammattitaitonsa ja kokemuksen ansiosta sain paljon hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia. Suosittelen ehdottomasti tätä palvelua kaikille yrittäjille, jotka etsivät uutta suuntaa tai kaipaavat tuulta purjeisiinsa.

Koin tulleeni kuulluksi ja ymmärretyksi. Nina tukee ja kannustaa sekä käytännöllisesti että luovasti. Ei ollut kiireen tunnetta, vaan tuntui, että Nina on aidosti sydämellään mukana ja haluaa auttaa pienyrittäjiä. Kohtaamiset Ninan kanssa olivat inspiroivia ja veivät toimintaani eteenpäin.”

Magda-Leena Metsäloimu

Psykologi
Laulumetsä