Iloinen ryhmä naisryhmä, jotka edustavat Proinno-ajattelutapaa, työskentelevät yhdessä valmistaakseen innovatiivisen yhteisprojektin työtilassa.
Yrittäjyysbuusti – PalvelumuotoiluStartti

Yrittäjyysbuusti – PalvelumuotoiluStartti

Uudista palvelusi ja kasvata liiketoimintaasi! Alle vuoden yrittäjänä olleille suunnattu maksuton palvelu, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää palveluitasi asiakaskeskeisesti. Yhdistämme tuotteistamisen ja palvelumuotoilun asiantuntemuksen kilpailuedun luomiseksi ja liiketoiminnan vahvistamiseksi. Hyödynnä kokemuksemme ja käytännönläheiset työkalumme. Verkkotapaamiset.

Palvelumuotoilulla kilpailuetua ja kasvua liiketoimintaasi

Oletko uusi yrittäjä Pirkanmaalla? Yrittäjyysbuusti on maksuton neuvontapalvelu toimintansa aloittaneille uusille yrittäjille. PalvelumuotoiluStartti palvelussa hyödynnetään palvelumuotoilua valitun palvelun tuotteistamiseen ja kehittämiseen.

PalvelumuotoiluStartti tarjoaa neljä intensiivistä tapaamista, jotka keskittyvät palveluidesi tuotteistamiseen, asiakaskeskeiseen muotoiluun ja kilpailuedun luomiseen liiketoimintasi tarpeiden mukaan. Saat asiantuntevaa ohjausta palvelumuotoiluprosessissa, joka auttaa sinua tunnistamaan ja täyttämään asiakastarpeet sekä luomaan merkityksellisiä ja arvokkaita palvelukokemuksia.

Starttitapaamisessa määritämme yhdessä tavoitteesi ja valitsemme keskeiset kehityskohteet. Sparraustapaamisissa keskitymme näiden tavoitteiden saavuttamiseen konkreettisin toimenpitein. Päätöstapaamisessa laadimme jatkosuunnitelman, joka varmistaa kestävän ja tuloksellisen kehityksen liiketoiminnassasi. PalvelumuotoiluStartti on ihanteellinen valinta, jos haluat kehittää ja monipuolistaa palveluitasi, erottua markkinoilla ainutlaatuisen asiakaskokemuksen avulla sekä oppia miten voit hyödyntää tekoälyä tuotteistamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Työtoverit istuvat työn ääressä ja keskustelevat Proinnon uudesta projektista.

Palvelun sisältö: 

 • Yhteensä 9 tunnin asiantuntijatyö, josta 4,5 tuntia (neljä verkkotapaamista 1 x 1 tunti, 2 x 1,5 tuntia, 1 x 0,5 tuntia) on tiivistä yhdessä kehittämistä asiakkaan kanssa. Keskitytään yrityksesi palveluiden, hinnoittelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.
 • Tavoitteiden määrittely:
  Asetetaan selkeät tavoitteet palveluiden kehittämiselle ja asiakaskokemuksen parantamiselle liiketoimintasi menestyksen edistämiseksi.
 • Kehitystarpeiden tunnistaminen ja ensisijaisen kehityskohteen valinta
 • Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut:
  Saat käyttöösi konkreettisia työkaluja ja tehtäviä, jotka on suunniteltu tukemaan yrityksesi palveluiden kehittämistä ja asiakaskokemuksen parantamista sekä edistämään valittujen kehityskohteiden toteutusta. Tekoälyn hyödyntäminen.

 • Yhteiset työpajat:
  Työpajoissa keskitymme aktiivisesti valitun palveluiden tai asiakaskokemuksen kehityskohteen konkreettisten toimenpiteiden edistämiseen.

 • Lopuksi toimenpidesuunnitelma jatkoa varten.

Palveluun haetaan Palvelualusta.fi

Iloinen ryhmä naisryhmä, jotka edustavat Proinno-ajattelutapaa, työskentelevät yhdessä valmistaakseen innovatiivisen yhteisprojektin työtilassa.

Kehittämiskohteitasi voivat olla:

 • Asiakaskohderyhmien syvällisempi määrittely ja tarpeiden selvittäminen:
  Tunnistetaan ja profiloidaan tarkemmin eri asiakassegmentit. Tekoälyn hyödyntäminen.
  Ymmärretään syvällisesti näiden segmenttien tarpeita, haasteita ja ostokäyttäytymistä.
  Selvitetään asiakkaiden odotuksia ja toiveita palveluiden suhteen.
 • Palveluiden ja tuotteiden tuotteistaminen asiakaskeskeisesti:
  Kehitetään palveluita ja tuotteita vastaamaan tunnistettuja asiakastarpeita.
  Laaditaan selkeitä palvelupaketteja ja tuotekuvauksia.
  Määritellään, miten palvelut ja tuotteet voivat ratkaista asiakkaiden ongelmia.
  Tekoälyn hyödyntäminen tuotteistamisessa ja palvelukehityksessä.
 • Hinnoittelustrategian suunnittelu ja kilpailuedun vahvistaminen:
  Tarkastellaan kilpailutilannetta markkinoilla.
  Määritellään oikea hinnoittelumalli, joka houkuttelee asiakkaita ja tukee kannattavuutta.
  Etsitään keinoja erottua kilpailijoista hinnan, laadun tai lisäarvon kautta.
  Tekoälyn hyödyntäminen hinnoittelustrategian kehittämisessä.
 • Brändin kehittäminen ja yrityskuvan vahvistaminen:
  Työstetään strategia brändin vahvistamiseksi ja erottumiseksi markkinoilla.
  Määritellään brändin ydinviestit ja arvot.
  Laaditaan suunnitelma brändin näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamiseksi.
  Tekoälyn hyödyntäminen brändin kehittämisessä.
 • Asiakasprofiilien ja segmentoinnin määrittely:
  Tarkastellaan tarkemmin eri asiakasryhmiä ja heidän tarpeitaan.
  Rakennetaan kohdennettuja markkinointikampanjoita eri segmenteille.
  Personoidaan viestintää vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeita.
  Tekoälyn hyödyntäminen asiakasprofiilien, kohderyhmien ja asiakashyötyjen määrittelyssä.
 • Uuden palvelun ideointi ja konseptointi:
  Ideoidaan ja suunnitellaan uusia palvelukonsepteja.
  Laaditaan suunnitelma uuden palvelun lanseeraamiseksi.
  Tekoälyn hyödyntäminen uusien palvelujen ideoinnissa ja konseptoinnissa.
 • Palvelupolkujen ja -prosessien kehittäminen:
  Optimoidaan asiakaspolkuja ja -prosesseja.
  Etsitään tapoja tehostaa palveluiden toimittamista ja asiakaskokemusta.
  Laaditaan selkeät ohjeet ja prosessikaaviot.
  Tekoälyn hyödyntäminen palvelupolkujen ja palveluprosessien kehittämisessä.
MarkkinointiStartti Yrittäjyysbuusti Pirkanmaa. Nainen seisoo itsevarmana toimistossa.

Miksi valita PalvelumuotoiluStartti?

 • Asiakaskeskeinen lähestymistapa:
  PalvelumuotoiluStartti keskittyy vahvasti asiakaskeskeisyyteen, mikä auttaa yritystäsi ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Lopputuloksena palvelusi ja tuotteesi vastaavat paremmin asiakastarpeisiin.
 • Asiantuntijoiden ohjaus:
  Palvelu tarjoaa asiantuntijoiden tuen, jotka ovat kokeneita palvelumuotoilun ja tuotteistamisen asiantuntijoita. He auttavat sinua kehittämään liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Käytännönläheiset työkalut:
  PalvelumuotoiluStartti tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja tehtäviä, jotka on suunniteltu tukemaan liiketoimintasi kehitystä. Tekoälyn hyödyntäminen. Näiden työkalujen avulla voit toteuttaa suunnitellut toimenpiteet tehokkaasti.
 • Verkkotapaamiset:
  Palvelu toteutetaan verkkotapaamisina, mikä tekee siitä joustavan ja helpon osallistua. Voit hyödyntää palvelua mistä tahansa sijainnista käsin.
 • Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston tuki:
  PalvelumuotoiluStartti on tarjolla Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston maksuttomana palveluna, joten se on taloudellisesti edullinen vaihtoehto uusille yrittäjille.
 • Kattava lähestymistapa:
  PalvelumuotoiluStartti kattaa laajan valikoiman kehityskohteita, mukaan lukien asiakaskohderyhmien määrittelyn, tuotteistamisen, hinnoittelun, brändin kehittämisen, uusien palveluiden ideoinnin ja prosessien optimoinnin. Monipuolisuus tekee palvelusta tehokkaan työkalun liiketoiminnan kehittämiseen.

Nina Lappalainen on yli 30 vuoden kokemuksen omaava palvelumuotoilun asiantuntija ja Lean-kehittäjä. Hänellä on vahva osaaminen uudistamisen suunnittelussa, asiakaslähtöisen palvelujen kehittämisessä ja käytännön asiakaskeskeisessä toteutuksessa. Nina on erikoistunut ensiluokkaisen palvelun standardeihin, ja hänen käytännönläheinen lähestymistapansa ja sertifioidut taidot ovat arvokasta tukea aloittaville yrittäjille. Palvelun kieli: suomi.

PalvelumuotoiluStartti-palvelu etenee seuraavasti:

PalvelumuotoiluStartti-palvelussa yhdistyy käytännönläheinen ohjaus, asiantuntijoiden tuen avulla kehitetyt työkalut ja selkeät toimintasuunnitelmat, jotka auttavat sinua uudistamaan palveluitasi asiakaskeskeisesti. Palvelu toteutetaan kokonaisuudessaan verkkotapaamisina.

Kartoitus

Toimenpiteet:

 • Lyhyt keskustelu yrittäjän tarpeista.
 • Arvioidaan palvelun sopivuutta yrittäjän tarpeisiin.
 • Lähetetään ohjeet palvelun hakemiseksi sähköpostitse.

Lopputulos: Selkeä ymmärrys palvelun soveltuvuudesta yrittäjän tarpeisiin.

1. Tapaaminen

Toimenpiteet:

 • Yrityksen nykytilanteen, tarpeiden ja kehityskohteiden kartoitus.
 • Valitaan ensisijainen kehityskohde.
 • Sovitaan työskentelytavoista ja aikatauluista.
 • Annetaan valmistautumistehtävä seuraavaa työpajaa varten.

Kesto: 1 tunti.

Lopputulos: Yhdessä määritelty suunnitelma yhteistyön alkamiseksi ja ensisijaisen kehityskohteen selkeyttäminen.

Työpaja 1

Toimenpiteet:

 • Valitun kehityskohteen käytännön työstäminen yhdessä.
 • Tarjotaan tarvittavia työkaluja.

Kesto: 1,5 tuntia.

Lopputulos: Konkreettisia edistysaskeleita valitun kehityskohteen parissa.

Työpaja II

Toimenpiteet:

 • Jatketaan valitun kehityskohteen käytännön työstämistä.
 • Sovelletaan työkaluja ja menetelmiä.

Kesto: 1,5 tuntia.

Lopputulos: Syvennetty ja edelleen kehitetty työ valitussa kehityskohteessa.

Palvelun päätös

Toimenpiteet:

 • Koonti saavutetuista tuloksista ja aikaansaannoksista.
 • Määritellään yrittäjän seuraavat toimenpiteet.
 • Palaute palvelusta ja sen vaikutuksista.

Kesto: 0,5 tuntia.

Lopputulos: Kokonaisvaltainen ymmärrys saavutetuista tuloksista ja selkeä jatkosuunnitelma.

Kiinnostuitko?

Haluatko saada lisätietoja PalvelumuotoiluStartti-palvelusta?

Kokemuksia palvelusta

”PalvelumuotoiluStartti-palvelun kautta sain arvokasta tukea ja hyödyllisiä kontakteja, jotka ovat johtaneet konkreettiseen kehitykseen. Opin, kuinka paketoida, hinnoitella ja markkinoida palvelujani asiakkaille tehokkaasti.

Olin vaikuttunut asiantuntijan kyvystä kuunnella ja vastata tarpeisiini, samalla kun minua kannustettiin eteenpäin. Erityisesti arvostin sitä, miten asiantuntija otti huomioon sekä minun etuni yrittäjänä että asiakkaideni tarpeet. Suuri kiitos tästä arvokkaasta ja eteenpäin vievästä palvelusta – se oli juuri sitä, mitä tarvitsin.”

Tuula Helin

Vyöhyketerapeutti
Wisdom of Oak

”PalvelumuotoiluStartti-palvelussa pääsin syventämään asiakasprofiilia ja hyötyjä tarkemmalle tasolle kuin olisin itse osannut. Myyntiprosessini pilkottiin sopivan kokoisiin, hallittaviin tavoitteisiin. Välitehtävien rakenne oli erittäin hyvin suunniteltu, mikä auttoi minua keskittymään olennaiseen. Erityisen arvokasta oli konkreettinen työstö yhdessä asiantuntijan kanssa, joka kannusti minua menemään riittävän syvälle yksityiskohtiin. Tämä kokemus oli todella hyödyllinen ja inspiroiva.”

Jaana Saramies

Henkilöstöanalytiikan sanansaattaja
Henkilöstötiedolla johtamisen kehittäjä
Saratiikka

”PalvelumuotoiluStartti-palvelun kautta sain runsaasti materiaalia, jonka etsimiseen tai luomiseen olisin käyttänyt paljon aikaa. Ninan asiantuntemus tuotteistamisessa oli korvaamatonta, ja hän antoi minulle selkeän prosessin palvelujeni tuotteistamiseen.

Koin palvelun erittäin hyödylliseksi. Ninan syvällisestä asiantuntemuksesta ja kokemuksesta sain konkreettista hyötyä, kuten asiakasmateriaaleja ja sopimuspohjia. Hän osasi esittää oikeat kysymykset ja tarjosi apua juuri niissä kohdissa, joissa sitä eniten tarvitsin.”

Maria Lella

Mantella Oy

”PalvelumuotoiluStartti-palvelu auttoi minua viemään yritystoimintaani konkreettisesti eteenpäin. Sain apua palvelun muotoilussa ja uusien innovaatioiden kehittämisessä. Asiantuntijan ammattitaito, laaja tietämys ja miellyttävä persoona vaikuttivat positiivisesti koko prosessiin. Jää varmasti mieleeni, ja suosittelen palvelua lämpimästi tuttavilleni, jotka tarvitsevat vastaavaa osaamista ja ammattitaitoa.”

Toni Karilainen

Yrittäjä