Yhdessä kohti sujuvampaa työarkea – henkilöstövalmennus

Kesto: 3 viikkoa

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy toteutti henkilöstövalmennuksen, jonka tarkoituksena oli kehittää työnarjen sujuvuutta ja sen johtamista sekä parantaa yhteistyötä. Valmennus tarjosi uusia näkökulmia ja konkreettisia toimenpiteitä yrityksen jokapäiväisen toiminnan tehostamiseksi.

Projektissa saavutetut hyödyt

Prosessi toi esiin tuottavuuden kannalta tärkeitä näkökulmia.

Henkilöstö tunnisti paremmin oman roolinsa ja vastuunsa.

Vahvisti yhteistyötä eri osastojen välillä.

Asiakas:

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on tunnettu varmasta jakeluverkostostaan ja asiakaslähtöisestä palvelustaan. Yhtiö arvostaa paikallisuutta, vastuullisuutta ja yhdessä tekemistä. Yhtiö työllistää noin 50 ammattilaista.

Tarpeen kuvaus:

Henkilöstön valmennuksen tarve nousi esiin halusta herättää henkilöstön ajattelua tunnistamaan oma roolinsa, vastuunsa ja toimintamallien merkitys kokonaisuudelle ja asiakaslupauksen lunastamiselle sekä parantaa työarjen sujuvuutta.

Ratkaisu:

  • Järjestettiin kaksi osallistavaa valmennuspäivää teemalla ”Arjen teot ratkaisevat – työnarjen sujuvuus”. Valmennuksessa hyödynnettiin henkilöstökyselyä, käytännönläheisiä alustuksia ja työpajoja.

 

Tulokset:

  • Valmennus lopputuloksena oli käytännön toimenpidesuunnitelma työn sujuvuuden parantamiseksi.
  • Työskentely konkretisoi ja vahvisti yhtiön arvon ”yhteistyö ja yhdessä tekeminen” käytännön toteutumista.

”Johtoryhmä oli tyytyväinen valmennuksen tuloksiin, erityisesti siihen, miten pienillä toimenpiteillä ja viestinnän kehittämisellä voidaan parantaa työn tehokkuutta. Lisäksi valmennus toi esille uusia näkökulmia johtoryhmälle.” – Anu Rantala, toimitusjohtaja, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Yhteenveto

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n valmennusprojekti ei ainoastaan parantanut työarjen sujuvuutta vaan myös lujitti yrityksen sisäistä yhteistyötä ja arvojen toteutumista päivittäisessä työssä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on jatkaa kehitystyötä asiakaskokemuksen ja palvelun sujuvuuden parantamisen parissa.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767

Kokemuksia palveluistamme

”Valmennuspäivät olivat todella silmiä avaava kokemus. Erityisesti pidin siitä, miten valmennus rohkaisi meitä ajattelemaan omaa rooliamme organisaatiossa ja tunnistamaan, miten jokainen meistä voi vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja sujuvuuteen. Keskustelut olivat avoimia ja rakentavia, ja sain monia käytännöllisiä ideoita, joita aion soveltaa päivittäisessä työssäni. Tämä kokemus on todella vahvistanut käsitystäni siitä, että yhdessä voimme saavuttaa enemmän.”

Työntekijä

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

”Olin aluksi skeptinen valmennuksen suhteen, mutta sen vaikutus yllätti positiivisesti. Oli erittäin hyödyllistä kuulla kollegoiden näkemyksiä ja kokea, kuinka kaikkien panosta arvostettiin. Nyt tunnen suurempaa vastuuta omasta roolistani ja näen selvemmin, miten voin vaikuttaa työympäristöömme. ”

Työntekijä

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

”Olemme tyytyväisiä valmennuksen tuloksiin ja siihen, miten se toteutettiin. Valmennus antoi meille arvokasta tietoa siitä, miten voimme parantaa työyhteisömme toimintaa ja työntekijöidemme hyvinvointia. Oli rohkaisevaa nähdä, kuinka henkilöstö otti aktiivisesti osaa keskusteluihin ja miten he ovat valmiita soveltamaan opittuja asioita käytäntöön. Jatkamme työskentelyä näiden oppien pohjalta ja pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan työyhteisömme toimintaa.”

Johtoryhmän jäsen

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy