DesignStart - brändi ja markkinoinnin suunnittelu

Kiteytetään yhdessä yrityksen toiminnan punainen lanka, lähtökohta graafisen yrityskuvan ja käytännön tekemiseen. Hyvin suunniteltu perusta luo arvoa ja uskottavuutta yritykselle. Suunnitelmallisuus säästää yritysilmeen suunnittelun ja markkinoinnin toteutuksen kustannuksissa. Toteutus on käytännönläheinen, jossa työstetään konkreettisia toimenpiteitä. 

Palvelu koostuu kolmesta sparraus-tapaamisesta, joiden tavoitteena on luoda selkeät tavoitteet yrityskuvan rakentamiselle ja markkinoinnin suunnittelulle: valitaan 1-3 kehittämisen kohdetta, haetaan niihin yhdessä parhaat ratkaisut ja laaditaan suunnitelma niiden käytäntöön viemiseksi.

Mitä?

• Brändi-identiteetti 
• Kohderyhmien määrittely
• Visuaalisen ilmeen määrittely
• Verkkosivujen rakenteen ja sisällön määrittely
• 1. vuoden markkinointisuunnitelma ja vuosikello
• Myyntityön suunnittelu 
• Suunnitelma toteutukselle

Miten? 

Palvelu koostuu kolmesta (3) henkilökohtaisesta kahden tunnin henkilökohtaisesta sparrauksesta joko Tampereella Proinnon tiloissa, etänä Teams-tapaaminen tai muualla Pirkanmaalla Proinnon ilmoittamassa paikassa ns. klinikkapäivänä. Klinikkapäivä tarkoittaa 2-3:n yrittäjän tapaamisen sopimista samalle päivälle, yrittäjillä on peräkkäiset tapaamisajat ja ne on järjestetty yhdessä paikassa.

Toteutus voidaan järjestää myös useamman yrityksen yhteisenä (6-10 yritystä) yhteiskehittämisen kolmen (3) työpaja-sarjana, jolloin työpajan kesto on 3,5 tuntia/työpaja.

Palvelu sisältää kolme vaihetta

1. Lähtötilanteen määrittely: nykytila, valitaan kehittämiskohde ja asetetaan tavoitteet
2. Kehittämisen kohteen käytännön työstäminen yhdessä
3. Toteutuksen loppuunsaattaminen, konkreettinen lopputulos, jota yrittäjä voi hyödyntää seuraavaan vaiheeseen.
Työskentelyn arviointi ja seuraavien toimenpiteiden opastus.


 Nina Lappalainen
 Toimitusjohtaja, Excellent Service -asiantuntija, muutosagentti 
 p. 0400 308 767 
 nina.lappalainen@proinno.fi 

 Yli 25 vuoden kokemus satojen yrityksien ja julkishallinnon organisaatioiden yrityskuvan,
 brändin ja monikanavaisen markkinoinnin kehittämisestä, koordinoinnista ja johtamisesta.