Yrittäjyysbuusti LiiketoimintaStartti

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti on maksuton sparrauspalvelu uusille, alle vuoden toimineille yrittäjille. 

Selvitetään yhdessä liiketoiminnan eri osa-alueiden ja/tai rahoitukseen liittyvä kehittämisen tarve, kiteytetään tavoitteet, tehdään käytännön työskentelyä sekä suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Opit suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä. Suunnitelmallisuus auttaa keskittymään oikeisiin asioihin, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne. Se säästää aikaa ja rahaa ja tuo uskottavuutta yritykselle. Toteutus on käytännönläheinen, jossa selkeytetään ja tehostetaan toimintaa, saat toimivia työkaluja sekä ohjausta käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Palvelu koostuu neljästä sparraus-tapaamisesta, joiden tavoitteena on luoda selkeät tavoitteet liiketoimintaosaamisen tai rahoituksen kehittämiseksi: valitaan 1-3 tärkeintä kehittämisen kohdetta, haetaan niihin yhdessä parhaat ratkaisut ja laaditaan suunnitelma niiden käytäntöön viemiseksi.

Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi jotain näistä:
• Liiketoiminnan eri osa-alueiden selkeyttäminen ja tehostaminen
• Päivittäisen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
• Henkilöstön ja itsensä johtaminen
• Prosessien tunnistaminen, kuvaaminen ja kehittäminen
• Digitaalisten perustyökalujen hyödyntäminen
• Vuosikellon ja suunnitelmallisuuden kehittäminen
• Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
• Rahoituksen suunnittelu

Palvelun eteneminenOta yhteyttä!
Nina Lappalainen
nina.lappalainen@proinno.fi
0400 308767

Palvelu käynnistyy tunnin starttitapaamisella, jonka jälkeen meillä on kaksi (2) puolentoista tunnin henkilökohtaista sparrausta joko etänä tai Tampereella Proinnon tiloissa tai muualla Pirkanmaalla, mikäli samalla kerralla on 2-3 osallistujaa peräkkäin. Lopuksi viimeistelemme puolen tunnin tapaamisessa työn tuloksen yhdessä ja käymme palautekeskustelun yhteistyön onnistumisesta.

Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös molemmat osapuolet tekevät itsenäistä työtä. Asiakkaalle voidaan antaa ns. kotitehtäviä. Toteutus on käytännönläheinen, jossa työstetään yrityksellesi konkreettisia toimenpiteitä.

Palvelun asiantuntijat
 Nina Lappalainen Tani Järvinen

 
RYHMÄVALMENNUS

Toteutus voidaan järjestää myös useamman yrityksen yhteisenä (4-10 yritystä) yhteiskehittämisen kahden (2) työpaja-sarjana, jolloin työpajan kesto on 2,5 tuntia/työpaja sekä tunnin startti- ja päätöstapaaminen.