Yrittäjyysbuusti MarkkinointiStartti

Selvitetään yhdessä yrityksellesi tärkein kehittämisen tarve, kiteytetään tavoitteet, tehdään suunnitelma ja miten se viedään käytäntöön. Opit suunnitelmallista markkinoinnin ja myynnin kehittämistä. Suunnitelmallisuus auttaa keskittymään oikeisiin asioihin ja pääsemään tavoitteisiin, säästää aikaa ja rahaa ja tuo uskottavuutta yritykselle. Toteutus on käytännönläheinen, jossa selkeytetään ja tehostetaan toimintaa sekä ohjataan konkreettisten toimenpiteiden toteutumista.

Palvelu koostuu kolmesta-neljästä sparraus-tapaamisesta, joiden tavoitteena on luoda selkeät tavoitteet markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittämiseksi: valitaan 1-3 tärkeintä kehittämisen kohdetta, haetaan niihin yhdessä parhaat ratkaisut ja laaditaan suunnitelma niiden käytäntöön viemiseksi.

Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi:

• Asiakkaiden määrittely, ABC-analyysi ja ostokriteerien määrittely
• Yrityskuvan DNA - Brändin kehittäminen
• 1. vuoden markkinointisuunnitelma ja vuosikello
• Sisältöstrategia ja käytännön suunnitelma toteutukselle
• Myyntityön suunnittelu ja käytännön toimenpiteet toteutukselle

Palvelun eteneminen
Ota yhteyttä!
Nina Lappalainen
nina.lappalainen@proinno.fi
0400 308767

Palvelu käynnistyy tunnin starttitapaamisella, jonka jälkeen meillä on kaksi (2) puolentoista tunnin henkilökohtaista sparrausta joko etänä tai Tampereella Proinnon tiloissa tai muualla Pirkanmaalla, mikäli samalla kerralla on 2-3 osallistujaa peräkkäin. Lopuksi viimeistelemme puolen tunnin tapaamisessa työn tuloksen yhdessä ja käymme palautekeskustelun yhteistyön onnistumisesta.

Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös molemmat osapuolet tekevät itsenäistä työtä. Asiakkaalle voidaan antaa ns. kotitehtäviä. Toteutus on käytännönläheinen, jossa työstetään konkreettisia toimenpiteitä.

RYHMÄVALMENNUS

Toteutus voidaan järjestää myös useamman yrityksen yhteisenä (4-10 yritystä) yhteiskehittämisen kahden (2) työpaja-sarjana, jolloin työpajan kesto on 2,5 tuntia/työpaja sekä tunnin startti- ja päätöstapaaminen.