Yrittäjyysbuusti ToimintaStart

ToimintaStart - sujuva työ ja suunnitelmallinen toiminta

Työssä onnistumisen ja yrittäjän oman motivaation kivijalka on sujuva arki. Pureudumme päivittäisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Lean-periaatteita hyödyntämällä: työn sujuvuus ja suunnitelmallisuus, toiminnan laatu ja projektien hallinta, yhteistyö, kannattavuus, ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen. 

Palvelu koostuu kolmesta sparraus-tapaamisesta, joiden tavoitteena on luoda selkeät mallit toimintasi tehokkaampaan suunnitteluun ja toteuttamiseen: valitaan 1-3 kehittämisen kohdetta, haetaan niihin yhdessä parhaat ratkaisut ja laaditaan suunnitelma niiden käytäntöön viemiseksi.

Mitä?

  • Ajankäytönhallinta ja itsensä johtaminen
  • Johtaminen ja esimiestyön kehittäminen
  • Tehokkaat työmenetelmät ja työn suunnittelu 
  • Digitaalisten perustyökalujen hyödyntäminen
  • Vuosikello ja toiminnan suunnitelmallisuus
  • Tiedon kulun ja viestinnän kehittäminen
  • Ongelmanratkaisutaidot ja tekniikat
  • Lean-periaatteisiin pohjautuva toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Miten?

Palvelu koostuu kolmesta (3) henkilökohtaisesta kahden tunnin henkilökohtaisesta sparrauksesta joko Tampereella Proinnon tiloissa tai muualla Pirkanmaalla Proinnon ilmoittamassa paikassa ns. klinikkapäivänä. Klinikkapäivä tarkoittaa 2-3:n yrittäjän tapaamisen sopimista samalle päivälle, yrittäjillä on peräkkäiset tapaamisajat ja ne on järjestetty yhdessä paikassa.

Toteutus voidaan järjestää myös useamman yrityksen yhteisenä (6-10 yritystä) yhteiskehittämisen kolmen (3) työpaja-sarjana, jolloin työpajan kesto on 3,5 tuntia/työpaja.

Palvelu sisältää kolme vaihetta

1. Lähtötilanteen määrittely: nykytila, valitaan kehittämiskohde ja asetetaan tavoitteet
2. Kehittämisen kohteen käytännön työstäminen yhdessä
3. Toteutuksen loppuunsaattaminen, konkreettinen lopputulos, jota yrittäjä voi hyödyntää seuraavaan vaiheeseen.
Työskentelyn arviointi ja seuraavien toimenpiteiden opastus.

Ota yhteyttä      

 Nina Lappalainen 
 Toimitusjohtaja, Lean kehittäjä, Excellent Service -asiantuntija, muutosarkkitehti
 p. 0400 308 767  
 nina.lappalainen@proinno.fi

 Yli 28 vuoden kokemus, satojen yrityksien, kymmenien yritysryhmien ja organisaatioiden sisäisen          toiminnan, prosessien yhteistyön kehittämisestä. Lean ja kokemuslähtöisen toiminnan kehittäjä.