Kenellä on varaa olla kehittämättä työarjen sujuvuutta?

Kun kustannuksia pitää säästää ja työntekijöiden veto- ja pitovoimaa vahvistaa, työarjen sujuvuuden merkitys kasvaa. Proinnon tuella yritykset ja julkishallinnon organisaatiot parantavat tehokkuutta, kannattavuutta ja asiakaskokemusta sekä lisäävät työntekijöiden hyvinvointia.

Henkilöstön ja toiminnan kehittäminen: 10x taloudellinen hyöty

”Kaikkihan tätä tarvitsevat”, tuumasi yksi toimitusjohtaja, kun yritys lisäsi tehokkuutta ja kohensi roimasti tulostaan muuttamalla toimintatapojaan. Toinen yritys säästi yli 300 000 euroa vuodessa, kun jokaiselta 50 työntekijältä väheni päivässä kolme 20 minuutin keskeytystä.

”Ongelmat usein liittyvät jatkuviin keskeytyksiin ja häiriöihin, työilmapiiriin, palaverikäytäntöihin, johtamiseen ja töiden organisointiin. Kun kustannukset nousevat, eniten säästää kehittämällä toimintaa”, sanoo toimitusjohtaja Nina Lappalainen Proinno Oy:stä.

Työn sujuvuus vaikuttaa myös työnantajakuvaan. Pandemia muutti arvoja; nyt moni miettii entistä tarkemmin, missä haluaa työskennellä. Työarjen sujuvuuden ja sen johtamisen kehittäminen on parasta työhyvinvointia ja samalla taloudelliset hyödyt ovat merkittäviä.

Proinno auttaa rakentamaan uudistumiskykyä edistäviä toimintamalleja, ratkomaan ongelmia, tekemään käytännön muutoksia toimintatapoihin, syventämään asiakasymmärrystä ja kehittämään nykyisiä tai uusia palveluja. Asiantuntemus perustuu satoihin projekteihin ja yli 30 vuoden kokemukseen eri toimialoilla toimivien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

80 % ongelmista ratkeaa heti

Proinnon haastattelemien työntekijöiden esiintuomat esteet ja kuormitustekijät käsitellään työpajoissa. ”Laitamme yhdessä kuntoon perusasiat, kuten tiedonkulun, toimintatavat ja yhtenäisen lähijohtamistavan. Kukaan ei voi niitä yksin ratkaista”, Lappalainen painottaa.

Ratkaisuaihioista syntyy lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jonka toimenpiteille laaditaan tärkeysjärjestys ja nimetään vastuuhenkilö. Jopa 80 prosenttia ongelmista voidaan ratkaista heti, kun niistä sovitaan ja pidetään yllä. Sovitut toimenpiteet viedään käytäntöön asti.

”On tärkeää varmistaa, ettei kehittäminen jää muutamaan kehittämispäivään vaan työarjen sujuvuuden kehittämisestä tehdään jatkuvaa. Työntekijät motivoituvat lähtemään mukaan, kun he näkevät siinä hyödyn omaan työhönsä.”

Strateginen uudistuminen – TäsmäKoulutus tukena

Esimerkiksi ELY-keskuksien TäsmäKoulutus voi olla toimiva tuki, jolla koulutetaan, valmennetaan ja juurrutetaan uusia toimintamalleja yhdessä käytännön arkeen.
Sujuva arki ja sen kehittäminen on ihan keskeistä. Jotta sitä voi kehittää, pitää ensin ymmärtää sitä.

Jos olet kiinnostunut TäsmäKoulutuksen suunnittelusta tai hakemisesta, autan mielelläni. Otathan rohkeasti yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi, miten voimme parhaiten tukea sinun ja organisaatiosi tarpeita. Autan sinua jokaisessa vaiheessa, jotta saatte mahdollisimman suuren hyödyn TäsmäKoulutuksesta.