Pidetään pää kylmänä, sydän lämpimänä

Kun pelko valtaa mielen, hälytysjärjestelmä aktivoituu. Rohkeat teot saavat myrskyä aikaan. Myrskyn silmässä pulpahtaa aina esiin ongelmia, joihin täytyy tarttua heti ja korjata matkalla solmukohdat tiedon karttuessa. Rohkeat tekevät pelosta huolimatta.

Myrsky nousemassa.

Nykyhetken haasteet, kuten koronapandemia, ovat muuttaneet maailmaamme ennennäkemättömällä tavalla. Turvaverkkoja on kurottu kiireesti yhteen, avointa keskustelua on käyty, ja nopeita päätöksiä on tehty – usein ilman valmiita ratkaisuja. Tilanteet muuttuvat jatkuvasti, ja yrittäjiltä vaaditaan rohkeutta ja vastuunottoa. Tämä on aika, jolloin todelliset johtajat ja vaikuttajat erottuvat joukosta. He ovat niitä, jotka ojentavat käden, kuuntelevat ja reagoivat empaattisesti.

Kun kohtaamme toisemme – olipa sitten kyseessä työpaikka, kumppanuus tai asiakassuhde – meidän tulisi kysyä itseltämme, millaista henkeä luomme omalla toiminnallamme. Miten voimme olla parempia toisillemme? Miten toimintamme vaikuttaa laajempaan yhteisöömme? Ei ole koskaan liian myöhäistä tunnistaa muutostarvetta ja ryhtyä toimiin.

Yhteinen päämäärä, empatia ja avunanto ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Ne eivät saa kuitenkaan muuttua hyväksikäytöksi tai itsekkyydeksi. Oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja yhteisöllisyys ovat arvoja, jotka kantavat meitä vaikeiden aikojen läpi. Meidän jokaisen on kasvatettava kykyämme sietää epävarmuutta ja keskityttävä siihen, mihin voimme vaikuttaa.

Kiitämme kaikkia, jotka ovat rohkeasti tarttuneet toimeen ja osallistuneet yhteisten ratkaisujen löytämiseen. ELY-keskuksesta ja TE-toimistosta Business Finlandiin, kriisiryhmiin ja hallitukseen – teidän työnne on korvaamatonta. Yhteistyö ja ketterä reagointi ovat avainasemassa, kun rakennamme tietä eteenpäin.

Muistetaan pitää pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Vain yhdessä voimme kohdata nykyhetken haasteet ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.