Älä luule, vaan tiedä. Tunne asiakkaasi.

Älä luule, vaan tiedä. Tunne asiakkaasi ja ole aidosti kiinnostunut heidän tarpeistaan. Panosta asiakassuhteen hoitamiseen.

Kuka on asiakkaasi? Tämä on tärkein kysymys onnistumisen kannalta.

 • Kuka ja ketkä ovat todelliset asiakkaasi?
 • Millaisiin eri asiakasryhmiin asiakkaasi jakaantuvat?
 • Minkä asiakkaan ongelman tarjottu tuote tai palvelu ratkaisee?
 • Tarjotaanko asiakkaille yhtä tuotetta tai palvelua vai laajempaa kokonaisuutta?
 • Tavoitatko henkilön,  jolla on myös valtuudet tehdä ostopäätös?
 • Mitkä seikat vaikuttavat ostopäätöksen tekemiseen?
  Mitä paremmin tunnet asiakkaan ongelman ja toimintaympäristön,
  sitä paremmin pystyt vastaamaan aidosti oikealla ratkaisulla.
  Sitä vahvemmin luot vankan perustan luottamukselliselle asiakassuhteelle.

  Panosta piilotarpeiden tunnistamiseen – helpota asiakkaasi elämää oikeilla ratkaisuilla!

Kun olet tunnistanut opettele sen jälkeen tuntemaan asiakkaasi.

Muodosta syvällinen ymmärrys nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista, heidän käyttäytymismalleistaan ja piilevistä tarpeistaan.

 • Milloin ja miten asiakkaasi tavoittaa parhaiten? Mitkä taas ovat huonoimmat ajankohdat?
 • Tiedätkö asiakkaasi harrastukset ja merkkipäivät?
  Jokainen haluaa tulla huomioiduksi! Mitä enemmän tiedät sen laajempi asiakasprofiilien tuntemuksesi on.
 • Mitä tuotteita tai palveluita asiakkaasi käyttää tällä hetkellä? Missä sinun tuotteesi/palvelusi on parempi?
 • Mikä on asiakkaasi saama lisäarvo? Osoita edut ja hyödyt selkeästi asiakkaalle merkityksellisten argumenttien avulla.
  Esim. rahan-, ajan- tai resurssisäästö konkreettisesti ja rehellisesti perustuen faktoihin.
  Rehellisyys on hyvien asiakassuhteiden perusta.

Tunnista trendejä ja konseptoi palvelumahdollisuuksia, joilla voit vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ja kiristyvään kilpailuun.

 • Muista, että asiakkaat, asiakastarpeet ja ostotottumukset muuttuvat jatkuvasti. Kerran tehty asiakasanalyysi ei riitä, vaan sen tulee olla jatkuvaa ja suunnitelmallista vuorovaikutusta dokumentaatioineen.

Tarvitsetko apua potentiaalisten asiakkaiden ja asiakastarpeiden tai uusien palvelumahdollisuuksien tunnistamiseen tai innovointiin?

> Seuraava
(Vastuullisuudesta kilpailuetua - rakenna uusi toimintakulttuuri)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: