Työn kehittäminen yhdessä on parasta työhyvinvointia

Yhdessä kehitetty työ on merkityksellisempää, tuottavampaa ja tehokkaampaa. Työntekijät kokevat olevansa osallisia ja arvostettuja, kun he voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Tämä puolestaan vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin, tuottavuuteen ja tehokkuuteen.

Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen kasvaa

Kun työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä, he kokevat, että heidän mielipiteitään ja ideoitaan arvostetaan. Tämä lisää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista työhönsä.

Esimerkki: Yritys, jossa kehitettiin yhdessä työntekijöiden ja johdon kanssa uusia työprosesseja, koki merkittävän kasvun työntekijöiden motivaatiossa ja sitoutumisessa.

Vaikutukset:
  • Työntekijöiden työtyytyväisyys kasvoi 0.9 yksikköä.
  • Työntekijät kokivat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työn kehittämiseen. 
  • Työntekijät olivat motivoituneempia tekemään työtänsä hyvin.

Työilmapiiri paranee

Yhdessä kehittäminen edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä työpaikalla. Työntekijät oppivat tuntemaan toisensa paremmin ja oppivat työskentelemään yhdessä tiiminä. Tämä puolestaan parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja vahvistaa yhteishenkeä.

Esimerkki: Organisaatio, jossa työntekijöiden ja johdon välinen yhteistyö parani merkittävästi työn kehittämisen myötä.

Vaikutukset:
  • Työntekijöiden välinen yhteistyö lisääntyi 30 %.
  • Työntekijät kokivat, että he voivat luottaa toisiinsa paremmin.
  • Työyhteisön ilmapiiri parani merkittävästi.

Työn tuottavuus ja tehokkuus paranee

Yhdessä kehitetyt työskentelytavat ja -prosessit voivat olla paremmin kohdennettuja ja toimivia kuin yksittäisen työntekijän tai esimiehen tekemät ratkaisut. Tämä puolestaan parantaa työn tuottavuutta ja tehokkuutta.

Esimerkki: Yrityksessä, jossa kehitettiin yhdessä uusia työtapoja tärkeimmän palvelun asiakaspalveluun, asiakaspalvelun laatu parani ja asiakastyytyväisyys kasvoi.

Vaikutukset:
  • Asiakastyytyväisyys kasvoi 1.2 yksikköä

Työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito kehittyy

Yhdessä kehittäminen on hyvä tapa oppia uusia asioita ja kehittää omaa osaamista. Kun työntekijät osallistuvat yhteiseen kehittämistyöhön, he oppivat uusia taitoja ja kehittävät sekä jakavat omaa osaamistaan.

Esimerkki: Organisaatio, jossa työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito kehittyivät merkittävästi työn kehittämisen myötä.

Vaikutukset:
  • Työntekijöiden moniosaaminen kasvoi.
  • Työntekijöillä on nykyaikaisempia työkaluja ja -menetelmiä käytössään.
  • Työntekijöiden työhyvinvointi parani, koska he kokivat, että heidän osaamistaan arvostetaan.

Mitä työn kehittäminen vaatii?

Työn kehittämisen onnistumiseksi on tärkeää, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet asiaan. Työntekijöiden ja johdon tulee olla valmiita keskustelemaan yhdessä työn kehittämistarpeista ja ideoista.

Esimerkki: Yrityksessä, jossa työn kehittämiseen osallistuivat kaikki työyhteisön jäsenet, syntyi yhteinen tahtotila työn systemaattiselle kehittämiselle.

Työn kehittäminen vaatii perusteellisen lähtötilanteen selvityksen, jossa kaikkia työntekijöitä ja johtoa kuullaan. Tämän avulla voidaan tunnistaa kehittämistarpeet ja kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat yrityksen tarpeita.

Työn kehittämisen onnistumiseksi tarvitaan myös asiantuntevaa tukea. Ulkopuolinen konsultti auttaa työyhteisöä tunnistamaan kehittämistarpeet, kehittämään kehittämissuunnitelman ja toteuttamaan muutokset.

Näillä muutoksilla on merkittävä vaikutus yrityksen menestykseen.

Ota yhteyttä, niin kerron, miten voit auttaa työntekijöitäsi kehittämään työtään ja työyhteisöä.
Autan mielelläni löytämään ratkaisuja ja kehittämään yhdessä toimintaa, joka tukee työntekijöiden motivaatiota ja tuottavuutta.

Tavoitteenani on, että yritykset olisivat parempia paikkoja työskennellä sekä työntekijöille että johdolle.


Nina Lappalainen
Uudistamisen arkkitehti, palvelujen Lean-kehittäjä
nina.lappalainen@proinno.fi
0400 308 767

Edellinen <
> Seuraava
(Lean-ajattelu: Matka kohti kestävää muutosta)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: