INNOLEAN® STARTTI-osallistava henkilostotutkimus

Löydä kehittämiskohteita, paranna tuottavuutta ja työhyvinvointia

INNOLEAN® STARTTI on ainutlaatuinen, osallistava henkilöstötutkimus, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille kattavan lähestymistavan nykytilan analyysiin ja kehittämissuunnitelman laatimiseen. Osallistava menetelmämme arvostaa jokaisen ääntä organisaatiossa ja varmistaa, että johto sitoutuu kehitystoimiin. Emme vain tunnista ongelmia, vaan tarjoamme myös käytännönläheisiä ja liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, mikä takaa nopeat ja konkreettiset hyödyt. Johdon ja henkilöstön osallistavan tutkimuksen NPS on täydet 100 pistettä!

STARTTI-tutkimus on käytännönläheinen ja inhimillinen menetelmä, joka auttaa kaikenkokoisia organisaatioita kaikilta toimialoilta kehittämään työyhteisöään, löytämään kestäviä ratkaisuja ja saavuttamaan konkreettisia hyötyjä ja mitattavia tuloksia.

STARTTI hyödyntää osallistavaa ja arvostavaa lähestymistapaa, jossa jokaisen ääni kuuluu. Psykologisen turvallisuuden periaatteita noudattaen luomme avoimen ilmapiirin, jossa aito kuuntelu ja keskustelu mahdollistuu. Tutkimuksemme hyödyntää myös Lean-ajattelun tehokkuutta ja SMART-tavoitteiden selkeyttä.

Tutkimuksemme avulla:

 • Tunnistatte kehityskohteet ja luotte selkeän kehityspolun työyhteisölle
 • Teette tietoon perustuvia päätöksiä ja luotte toimenpidesuunnitelman
 • Parannatte työntekijöiden sitoutumista ja työhyvinvointia
 • Luotte innostavan työympäristön ja paremman työelämän
 • Kehitätte liiketoimintaa ihmislähtöisesti ja tuloksellisesti
 • Kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt syvähaastattelut: Haastattelemme johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöä saaden syvällisen ymmärryksen organisaation tilasta.
 • Digitaalinen kysely: Kysely täydentää haastatteluista saatua tietoa ja antaa laajemman kuvan henkilöstön mielipiteistä.
 • Yhteinen työpaja(t): Työpajoissa pureudutaan tutkimustuloksiin yhdessä, löydetään ratkaisut ja laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma SMART-tavoitteineen.
 • Toimintasuunnitelma linkittyy suoraan yrityksen strategisiin tavoitteisiin, varmistaen kehitystoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuden.

STARTTI-tutkimuksen kesto on 2 viikkoa – 4 kk riippuen organisaation koosta ja tutkimuksen laajuudesta.

Tarjoamme kokonaisvaltaisen näkemyksen organisaation tilasta ja kehittämistarpeista: eri teemojen, kuten johtamisen, työn organisoinnin, prosessien, työympäristön, osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin kautta.

Ota yhteyttä jo tänään ja varaa maksuton online-esittely!

Proinno – Terve työkulttuuri ja tuottava toiminta

Investoimalla INNOLEAN® STARTTIin, saatte paitsi välittömiä parannuksia toimintatapoihin, myös pitkän aikavälin hyötyjä, jotka näkyvät sekä työntekijöiden tyytyväisyydessä että taloudellisessa tuloksellisuudessa.

 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa: Sen sijaan, että keskityttäisiin vain ongelmiin, STARTTI tunnistaa myös organisaation vahvuudet ja ratkaisuvaihtoehdot.
 • Osallistava menetelmä: Osallistava lähestymistapa takaa, että jokaisen ääni kuuluu, mikä lisää sitoutumista ja luottamusta muutosprosessiin.
 • Korostaa psykologista turvallisuutta ja arvostusta: Luomalla avoimen ja turvallisen ympäristön, STARTTI edistää aitoa kuuntelemista ja keskustelua.
 • Lean-ajattelu ja käytännönläheisyys: Yhdistämme Lean-filosofian tehokkuuden ja ihmislähtöiset menetelmät, jotta saavutetaan nopeita, mutta kestäviä muutoksia.
 • Keskitytään tuloksiin ja ratkaisuihin: Aktiivinen vuoropuhelu ja keskustelu keskittyvät konkreettisiin toimenpiteisiin ja SMART-tavoitteiden asettamiseen.
 • Liiketoiminta- ja talousnäkökulma integroituna: Konkreettiset hyödyt ja SMART-tavoitteet takaavat, että jokainen kehitystoimenpide tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja taloudellista menestystä.
 • Päivittäisen toiminnan sujuvuutta
 • Johtamista ja työn organisointia
 • Työyhteisön psykologista turvallisuutta ja sitoutumista
 • Prosessien tehokkuutta ja työhyvinvointia
 • Taloudellista tulosta

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Sai meidät miettimään miten voisimme toimia tehokkaammin johtamisen ja toimeenpanon osalta – erinomainen tuki lähtötilanteesta ratkaisuun -toimintamalli – ei pelkkää ongelmaa vaan myös ratkaisuesitys.

Selkeä työnote, ja työnkulun selkeytys – lähtötilanteesta ratkaisuun välivaiheiden kautta – osallistava, kuunteleva aktiivinen vuoropuhelija, ratkaisukeskeinen työote ongelman ratkaisemiseksi! Innovatiivinen näkemys tuottavuudesta. Osaa hyödyntää muualta opittuja toimivia hyviä käytäntöjä.”

Marko Hottinen

pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos

”Tällainen prosessi olisi todella hyödyllinen kaikille yrityksille.

Koko henkilöstön ottaminen mukaan kehittämiseen ja päätöksentekoon on vahvistanut ja yhdistänyt meitä.

Suosittelen ehdottomasti.”

Arto Koivumaa

Toimitusjohtaja
Akkoy Service Oy

”Annan suositukseni ja kiitokseni koordinaattori Lappalaiselle.

Hänen edustamansa menetelmän käyttö tuo ihan varmasti hyödyllisiä menetelmiä jokaiselle työpaikalle, jossa työskentelee useampi henkilö ja jonka työtapoja olisi hyvä yhtenäistää ja tarkentaa.”

Työntekijä

Terveyden ja hyvinvoinnin toimiala

”Nina hoiti haastattelut ja työpajat rautaisen ammattilaisen elkein ja hieman vaikeammatkin asiat saatiin nostettua esille ja niihin etsittiin ratkaisuja yhdessä. Vahva suositus Ninalle ja yrityksille, jotka painivat erilaisten ongelmien parissa.

Työntekijät kehuivat työpajan vetäjää asioiden laajasta käsittelystä.
Aktiivinen osallistuminen auttoi asioiden käsittelyssä ja muutama heräsi miettimään omaa toimintaansa suhteessa muihin.”

Heikki Kaartinen

Toimitusjohtaja
Apuväline ja Fysio Ortofix Oy

”Olen todella tyytyväinen haastatteluun. Oli ilo huomata, kuinka ammattitaitoisesti ja sujuvasti hoidit haastattelun.

Olen erittäin kiitollinen niin omasta kuin kaikkien työkavereidenkin puolesta, että olet mukana auttamassa ja edistämässä työtämme. Haastattelun perusteella olen vakuuttunut, että positiivisia muutoksia ja kehitystä alkaa tapahtumaan.”

Esihenkilö

Keskijohto
Julkishallinnon organisaatio

”Henkilöstötutkimus onnistui hyvin. Kaikissa vaiheissa kuunneltiin työntekijöiden ja johdon ajatuksia työstä. Pienissä ryhmissä käydyt keskustelut ja syvälliset haastattelut auttoivat ymmärtämään, mikä työn arjessa toimii ja mitä pitää yhdessä parantaa.

Työntekijät kokivat työskentelyn hyödyllisenä. Jokainen sai kertoa omat ajatuksensa ja pohtia yhdessä, miten työtä voisi kehittää ja miten ongelmia voisi ratkaista yhdessä. Tämä auttoi kaikkia ymmärtämään toisiaan ja työtä paremmin. Keskusteluissa korostui työntekijöiden ja johdon välinen luottamus. Kaikille on tärkeää tehdä työnsä hyvin ja parantaa asiakkaiden kokemuksia.

Saatu palaute työskentelystä oli hyvää.”

Heikki Pulkkinen

Kaupunginpuutarhuri
Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun Infra

Erinomainen asiakaspalaute ja NPS 100: Asiakaskokemukset ja johdon suositukset puhuvat puolestaan – olemme luotettava kumppani toimintatapojen uudistamisessa.
Johdon ja henkilöstön osallistavan tutkimuksen NPS on täydet 100 pistettä! Satojen haastattelujen myötä olemme saaneet erinomaista palautetta sekä johdolta että henkilöstöltä.

Erinomainen asiakaspalaute ja suositukset, yksilöllisesti räätälöidyt syvähaastattelut, sekä ihmislähtöiset että taloudelliset hyödyt erottavat INNOLEAN® STARTin kilpailijoistaan.

STARTTI-tutkimus sopii kaikenkokoisille organisaatioille, jotka arvostavat ihmislähtöisyyttä ja haluavat kehittää toimintaansa Lean-ajattelun mukaisesti. Tarjoamme kokonaisvaltaisen näkemyksen organisaation tilasta ja kehittämistarpeista.

INNOLEAN® STARTTI tarjoaa inhimillisiä ja taloudellisia hyötyjä, jotka mullistavat organisaatiosi toimintatavat. Ota yhteyttä Nina Lappalaiseen sähköpostitse nina.lappalainen@proinno.fi tai puhelimitse 0400 308 767

Missiomme on edistää tervettä työelämää johdolle, esihenkilöille ja koko henkilöstölle uudistamalla yhdessä toimintatapa kerrallaan.

Proinno – jatkuva parantaminen osaksi DNA:ta.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767