Vastuullisuudesta kilpailuetua

Vastuullisuus yritystoiminnassa toteutuu ympäristö-, sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa. Jokainen yritys koosta ja toimialasta riippumatta voi valjastaa vastuullisen toiminnan strategiseksi kilpailueduksi vastaamalla kestävän kehityksen haasteeseen. Vastuullisuus on myös osa hyvää johtamista.


Minkälaiselta yritykseltä itse haluaisit ostaa?

Vastuullisuus yritystoiminnassa toteutuu ympäristö-,  sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa. Jokainen yritys koosta ja toimialasta riippumatta voi valjastaa vastuullisen toiminnan strategiseksi kilpailueduksi vastaamalla kestävän kehityksen haasteeseen. Vastuullisuus on myös osa hyvää johtamista.

Asiakkaat tekevät ostopäätöksiä yrityksien vastuullisuuden perusteella. Se konkretisoidaan yrityskohtaisesti käytännön arjen teoiksi. Vastuullisuus korostuu tämän päivän globaalissa taloudessa, jolloin yrityksien toimintatavoilta odotetaan kauttaaltaan hyväksyttävien arvojen ja toimintaperiaatteiden noudattamista. Organisaatioiden vastuullinen toiminta määrittää myös riskien hallintakykyä, luotettavuutta yhteistyökumppanina, maineen ja yrityskuvan rakentumista sekä turvaa kannattavuuden pitkällä aikavälillä. Vastuuttomuus puolestaan nousee sosiaalisessa mediassa viraaliksi yhdessä yössä.

Rakenna henkilöstön ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa vastuullisen toiminnan strategia suunnitelmineen ja askelmerkit arjen käytäntöjen jalkauttamiseksi. Tee vastuullisuudesta kannustavaa, innostavaa, näkyvää ja tuloksellista!

Lunasta paikkasi aitoudella
Mitkään sanat eivät vakuuta ilman käytännön tekoja. Vastuulliset teot ja käytännöt luovat aitoja tarinoita yrityksesi toimintatapoihin ja viestintään. Työntekijät puhuvat hyvää vastuullisesta työnantajasta mikä puolestaan luo kuvaa houkuttelevasta työpaikasta. Asiakkaat suosittelevat vastuullista kauppiasta ja antavat helpommin pienet virheetkin anteeksi.

Mikä tärkeintä, yhdessä rakennettu vastuullisuus kehittää samalla työn tekemistä, luo hyvää yhteishenkeä ja sitä kautta koko työyhteisön työhyvinvointia ja tuo bonuksena taloudellisesti kestävää menestystä. Kaiken ydin on vastuullisuuden aitous, läpinäkyvyys ja toiminnan pitkäjänteisyys.

Riippuen toimialasta vastuullisuusstrategian kokonaisuuteen integroidaan alakohtaiset tuotanto- ja laatusertifikaatit, mutta se voi olla myös yksi A4 paperi, johon on kirjattu keskeisimmät periaatteet käytäntöineen. Tärkeintä on, että vastuullisuus näkyy toimintatavoissa, ei pelkästään paperilla.

Miten vastuullisuus näkyy yrityksessä käytännössä?

 1. Minkälaisia vaikutuksia yrityksellä on ympäröivään yhteiskuntaan eri tasoilla?
  Paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti.
 2. Sisältyykö vastuullisuus liiketoimintasuunnitelmaan?
  Miten vastuullisuus näkyy eri liiketoiminnan osa-alueilla? Onko toiminta suunnitelmallista ja johdonmukaista vai tempoilevaa ja spontaania? Miten se näkyy henkilöstöasioissa, taloushallinnossa, hankinnoissa, markkinoinnissa, yhteistyökumppanuuksissa, riskienhallinnassa, asiakaspalvelussa? 
 3. Mietitäänkö yrityksessäsi ympäristöasioita?
  Hyödynnättekö digitaalisia työvälineitä tehokkaasti? Käytättekö kertakäyttöastioita? Missä laajuudessa kierrätätte? 
 4. Mietitäänkö yrityksessäsi sosiaalisen vastuun asioita?
  Kehitetäänkö yrityksenne toimintoja aidosti henkilöstön kanssa vai ylhäältä alaspäin?
  Arvostetaanko ja kuunnellaanko henkilöstön kehittämisehdotuksia?
  Kuinka keskeistä työn kehittäminen on työyhteisössänne? Onko yrityksellä avustuskohteita, jotka tukevat yrityksen arvoja ja strategiaa? 
 5. Mietitkö taloudellista vastuutanne?
  Maksatteko laskut ajallaan? Onko sopimusehtonne kohtuulliset yhteistyökumppaneitanne kohtaan? Vai huolehditteko yksinomaan omasta edusta? Kilpailuttaessanne palveluita ja hyödykkeitä, onko tärkeintä lyhyiden pikavoittojen halvin hinta vai pitkäjänteinen yhteistyökumppanuus?
 6. Tunnistatko sidosryhmänne ja kuinka aktiivista vuorovaikutus on?
  Tunnistatko tärkeimmät sidosryhmät? Kuinka aktiivisessa vuorovaikutuksessa yritys on sidosryhmien kanssa?
 7. Suositteko tuotteita ja palveluita, joilla on ympäristö- tai muu vastuullisuuden merkki?
  Millä kriteereillä teet yrityksessä hankintoja? Kuinka paljon raaka-aineiden tai palvelujen laatu, toimitusvarmuus, yhteistyökykyisyys, ympäristöystävällisyys, kotimaisuus tai muu vastuullisuus merkitsee?
 8. Millä tavoin yrityksesi viestii vastuullisuudesta?
  Millä tavoin, missä kanavissa ja kuinka säännöllisesti vastuullisesta toiminnasta viestitään? Valjastatteko henkilöstön mukaan viestintään? Onko henkilöstö vastuullisuudesta samaa mieltä?
 9. Kehitetäänkö yrityksesi vastuullisuutta lähitulevaisuudessa?

Ota vastuullisuus toimintatavaksi – kehitä ja luo uusia mahdollisuuksia

 • uusia liiketoimintaideoita ja laajemmat markkinat
 • paremmat tuotteet ja tuotantoprosessit, josta syntyy asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta
 • motivoituneemmat ja sitoutuneemmat työntekijät, jolloin syntyy enemmän luovuutta ja innovatiivisuutta
 • kustannussäästöjä ja kannattavuutta, kun inhimillisiä ja tuotannollisia resursseja käytetään tehokkaammin
 • hyvä työnantajamaine
 • paremmat verkostoitumismahdollisuudet esim. liikekumppaneiden ja viranomaisten kanssa
 • positiivinen julkisuus ja näkyvyys
 • parempi mahdollisuus esimerkiksi saada rahoitusta kohentuneen imagon ansiosta
 • liikevaihdon kasvu liittyen edellä mainittuihin seikkoihin.

Vastuullisen liiketoiminnan koulutusta tarjoavat esimerkiksi:
Aalto PRO Vastuullinen liiketoiminta
Tampereen Yliopisto, Vastuullinen liiketoiminta
Haaga-Helia, Vastuullinen liiketoiminta

Myös aiheeseen liittyviä mielenkiintoisia tutkimuksia ja kirjallisuutta löytyy runsaasti. Niistä lisää myöhemmin.

Vastuullisuuden periaatteet koskevat myös julkishallinnon toimijoita.

Katso julkinen.csr-kompassi.fi/tyokaluja-ja-malleja

Ota yhteyttä, luodaan – vastuullisuudesta kilpailuetua!

Edellinen <
> Seuraava
( Innovation Friday – Asennetta ja asiakaskokemuksia )

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: