LUOTSI – Projekti- ja kehittämispäällikkö palveluna

LUOTSI – Kokenut kehittämispäällikkö käyttöösi

Saat kokeneen projekti- ja kehittämispäällikön käyttöösi juuri silloin kun sitä tarvitset. LUOTSIn avulla varmistat, että projektisi etenee aikataulussa ja budjetissa sekä saavuttaa asetetut tavoitteet. Palvelu räätälöidään tarpeidesi mukaan.

LUOTSI on yrityskohtaisesti 100% räätälöity ja tehokas palvelu, joka tarjoaa organisaatiollesi kokeneen projekti- ja kehittämispäällikön osaamisen kuukausimaksullisella palvelusopimuksella. LUOTSI auttaa viemään kehitystoimenpiteet käytäntöön ja saavuttamaan vaikuttavia ja konkreettisia tuloksia.

 • Projektien ja kehityshankkeiden suunnittelu ja johtaminen
 • Tavoitteiden ja toimenpidesuunnitelmien laatimisen
 • Kehitysprojektien suunnittelun ja toteutuksen
 • Monipuolisen muutoksen tuen
 • Muutosjohtamisen suunnittelu ja toteutuksen tuki
 • Aikataulujen ja resurssien hallinta
 • Riskienhallinta ja ongelmanratkaisu
 • Henkilöstön osallistamisen ja sitoutumisen tukeminen
 • Muutoksen vaikuttavuuden seuranta ja arvioinnin tukeminen
 • Raportointi ja seuranta

Palvelun sisältö vaihtelee organisaation tarpeiden mukaan:

 • Konsultointia
 • Asiantuntijapalveluita
 • Yhteiskehittämisen työpajoja
 • Valmennusta
 • Sparrausta
 • Käytännön kehittämistoimenpiteitä ja työkaluja
 • Saat käyttöösi osaavan ammattilaisen, jolla on pitkä kokemus projektien ja kehityshankkeiden johtamisesta.
 • Saat käyttöösi kokeneen ammattilaisen, jolla on laaja verkosto
 • Saumaton projektin läpivienti: LUOTSI varmistaa, että kehitysprojektinne etenee suunnitellusti ja saavuttaa asetetut tavoitteet.
 • Vältät rekrytointikuluja ja säästät aikaa.
 • Kokenut kehittämispäällikkö osaa ennakoida ja minimoida projektin riskejä.
 • Voit joustavasti skaalata palvelun sisältöä ja laajuutta tarpeidenne mukaan.
 • Saat ulkopuolisen näkökulman ja uusia ideoita.
 • Ulkoistettu kehittämispäällikkö on usein kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin oman työntekijän palkkaaminen.

Ota yhteyttä jo tänään ja varaa maksuton online-esittely!

LUOTSI – Asiantuntemusta ja tukea kehityspolullesi

 • Kiinteä hinta käynnistykseen
 • Kuukausittainen maksu jatkossa 3 – 12 kk

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Ninalla on pitkä kokemus, vahva kehitysosaaminen ja hyvät kommunikointitaidot. Hänellä on riittävästi auktoriteettia ja hän saa kaikki mukaan kehittämään. Hän laittaa itsensä täysillä likoon ja samalla saa kaikista ihmisistä parhaat puolet esiin, tuottaa ihmisille onnistumisen kokemuksia.”

Marno Miettinen

Toimitusjohtaja
Makrum Oy

”Tavoitteenamme oli syvällinen kehittämistyö, johon koko henkilöstömme osallistuu. Päätimme investoida pitkäjänteiseen kumppanuuteen kehittämisessä, mikä osoittautui tehokkaammaksi kuin yksittäiset satunnaiset koulutukset. Tämän kumppanuuden ansiosta saavutimme merkittäviä ja kestäviä vaikutuksia organisaatiomme toiminnassa.”

Riitta Harmanen

Toimitusjohtaja
Eduro

”Uudistimme johtamistamme ja toimintamallejamme. Ilman tätä yhteistyötä emme olisi saavuttaneet nykyistä tilannetta. Johtoryhmämme osoitti sinnikkyyttä ja vahvaa sitoutumista, ja haastavista olosuhteista huolimatta tehtyjen muutosten ansiosta onnistuimme. Tämä muutosohjelma on ollut meille merkittävä ja sen vaikutus näkyy toiminnassamme positiivisesti.”

Jaakko Pukkinen

Pelastusjohtaja
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

”INNOLEAN® -kehitysohjelma toi Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselle merkittävää edistystä. Yhteistyön kautta saimme uusia näkökulmia, toimintatapoja ja työkaluja, jotka ovat olleet arvokkaita kehitystyössämme. Uudet toimintamallit ovat osoittautuneet erinomaisiksi. Yhteistyö on sujunut loistavasti ja tuottanut tuloksia, jotka näkyvät käytännön toiminnassamme.”

Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos

”Uusien palveluiden kehittäminen ja markkinalähtöinen testaus auttoivat meitä suunnittelemaan tulevaisuuden palveluvalikoimaamme ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin paremmin. Tapahtuma oli ammattimaisesti, tehokkaasti ja innostavasti järjestetty.”

Hannu Vaara

Digitaalisen liiketoiminnan johtaja
Napapiirin Energia ja Vesi Oy

”INNOLEAN® -kehitysohjelma osoitti, että laajamittainen uudistus vaatii monipuolista osaamista. Valmennus korosti kokonaisuuden ymmärtämisen, prosessien hallinnan ja ihmisten johtamisen tärkeyttä. Valmennuksessa oli keskeistä myös kyky saada ihmiset työskentelemään yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Suosittelen tätä ohjelmaa lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan. Haluan myös kiittää Ninaa erinomaisesti toteutetusta prosessista.”

Martti Soudunsaari

Pelastusjohtaja
Lapin Pelastuslaitos

”Kehitysohjelmassa kehitettiin selkeä ja käytännöllinen johtamisen malli, joka onnistui hyvin. Uusien toimintatapojen ansiosta henkilöstöjohtaminen, hallinto ja ongelmanratkaisu ovat nyt tehokkaampia. Saadut uudet tiedot, oivallukset ja työkalut ovat lisänneet uskoa johtamiseen ja koko organisaation kehittämiseen.”

Harri Paldanius

Pelastuspäällikkö
Lapin pelastuslaitos 

”Johtamisen kehitysohjelmassa keskityttiin nimenomaan meidän yrityksemme tarpeisiin. Ohjelman kautta osaamisemme kasvoi merkittävästi ja toimintamme kehittyi. Olen erittäin tyytyväinen ohjelman tuloksiin ja siihen, mitä saimme yhdessä aikaan. Kehitystyön ansiosta olemme nyt hyvissä asemissa jatkaa eteenpäin kohti tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.”

Niko Harmanen

Toimitusjohtaja
Vastuuremontti Oy

”Ninan vahvan asiantuntemuksen lisäksi hänen suunnitelmallisuutensa ja perusteellinen paneutumisensa asiaan tekevät hänestä erinomaisen yhteistyökumppanin. Kehittämistyössä Nina on innostava ja voimaannuttava, mikä luo erittäin positiivisen ja tuloksellisen työskentelyilmapiirin.”

Riitta Harmanen

Toimitusjohtaja, Eduro-säätiö

LUOTSI-palvelu on räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan. Se ei ole perinteinen konsulttipalvelu, vaan kokonaisvaltainen ratkaisu, joka sisältää kaiken projektin tai kehityshankkeen onnistuneeseen läpivientiin tarvittavan. Palvelussa hyödynnetään Lean-ajattelun periaatteita. Luotsi on sitoutunut asiakkaan onnistumiseen.

LUOTSI-palvelu sopii kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat apua projektien tai kehityshankkeiden johtamisessa. Se on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun:

 • Organisaatiolla ei ole omaa projekti- tai kehittämispäällikköä
 • Tarvitaan tilapäistä apua projektin tai kehityshankkeen läpivientiin
 • Halutaan ulkopuolisen näkökulman ja uusia ideoita

Ota yhteyttä Nina Lappalaiseen sähköpostitse nina.lappalainen@proinno.fi tai puhelimitse 0400 308 767

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767