Tehokkuutta ja yhteistyötä – toimintamallin uudistus

Kesto: 2 vuotta

Makrum Oy:n muutosprosessi: Yhteistyöllä ja asiakaskeskeisyydellä tehostettu toiminta johti merkittäviin työajan säästöihin ja operatiivisen tehokkuuden kasvuun.

Projektissa saavutetut hyödyt

30%

Työajan säästö keskeytyksien vähentämisellä.

40%

Parempi työtyytyväisyys henkilöstön osallistumisella.

25%

Nopeampi käsittelyaika prosessien virtaviivaistamisella.

60%

Henkilöstön kehittämisehdotusten toteutusprosentti.

Yritys:

Makrum

Makrum Oy

Pirkkalassa sijaitseva Makrum Oy on erikoistunut tarjoamaan tuottavia ratkaisuja lastuavaan työstöön ja metallien 3D-tulostukseen. Makrum edustaa yksinoikeudella useiden johtavien työstökonevalmistajien koneita, mukaan lukien sorvit, työstökeskukset, aarporat ja jyrsinkoneet, sekä lukuisia erikoiskoneita, joita yhdistää huippuluokan automaatioratkaisut. Makrum Oy:n demotila Pirkkalassa tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tutustua koneisiin. Makrumilaisten vahva kokemus ja asiantuntemus auttaa valmistavaa teollisuutta kehittämään kilpailukykyään ja saavuttamaan huipputuloksia työn laadussa sekä tuotannon tehokkuudessa.

Tarpeen kuvaus:

Makrum Oy:n tavoitteena oli uudistaa toimintamallia ja kehittää sisäisiä prosesseja, parantaa työnteon tehokkuutta ja asiakaskeskeisyyttä sekä varmistaa henkilöstön osallistuminen kehittämiseen.

Ratkaisu: 

Lähtötilanteen analyysi ja kehittämissuunnitelma:

 • Haastattelut ja lähtötilanteen läpivalaisu, josta laadittiin yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma
 • Kehittämispäivät ongelmanratkaisutekniikat ja A3-menetelmän oppiminen
 • Kuvattiin ydinprosessit asiakaslähtöisesti
 • Tunnistettiin ja kehitettiin ratkaisuja pullonkauloihin

Prosessien ja toiminnan kehittäminen:

 • Ydinprosessien asiakaslähtöinen uudistaminen
 • Henkilöstön aktiivinen osallistuminen kehittämiseen
 • Laadittiin prosessikohtaiset jatkuvan parantamisen suunnitelmat
 • Työn sujuvuuden ja sen johtamisen kehittämisen malli
 • Johtamisjärjestelmän ja johtamisfoorumien uudistaminen

TäsmäKoulutus ja muutosjohtaminen:

 • Toteutettiin koulutus uuden kasvustrategian ja toimintamallien juurruttamiseksi
 • Otettiin käyttöön johtamisfoorumit ja vakioidut palaverikäytännöt
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja roolien sekä vastuiden selkeyttäminen
 • Selkeytettiin rooleja ja vastuita, tarjottiin käytännön tuki henkilöstölle ja johtoryhmälle

Tulokset:
Työajan säästö ja tehokkuus:

 • Saavutettiin 30% säästö työajassa keskeytyksien vähentymisen ja tehokkaamman työprosessien organisoinnin kautta.
 • Työntekijöiden keskittymiskyky ja tuottavuus parantuivat huomattavasti.

Prosessien tehokkuuden parannus:

 • Asiakaskeskeisten prosessien käsittelyaika lyheni 25%.
 • Pullonkaulojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen paransi työn sujuvuutta merkittävästi.

Henkilöstön sitoutuminen ja osallistuminen:

 • Työtyytyväisyys nousi 40% henkilöstön aktiivisen osallistumisen myötä.
 • Henkilöstön kehittämisehdotusten toteutusprosentti kohosi 60%:iin.
 • Kehittämispäivät ja ongelmanratkaisutekniikoiden käyttö lisäsivät merkittävästi henkilöstön sitoutumista.

Asiakaskeskeinen toimintamalli:

 • Ydinprosessien uudelleenkuvaus ja asiakaskeskeisen toimintamallin sisäistäminen paransivat asiakaskokemusta ja tehostivat asiakaspalvelua.

Johtamisen ja organisaation kehitys:

 • Johtamisjärjestelmien uudistaminen ja selkeämmät roolit paransivat päätöksentekoa ja johtamisen laatua.
 • Uusi johtamismalli paransi johtoryhmän tehokkuutta ja toi selkeyttä strategiseen suuntaan.

Yrityksen operatiivinen tehokkuus:

 • Prosessien virtaviivaistaminen johti nopeampiin toimitusaikoihin ja sujuvampaan työnkulkuun.
 • Muutosjohtamisen myötä Makrum sopeutui markkinoiden muutoksiin paremmin.

Yrityksen kokonaishyödyt:

 • Operatiivinen tehokkuus kasvoi 20%, mikä edesauttoi liiketoiminnan kasvua.
 • Uudistetut prosessit toivat kustannustehokkuutta ja vahvistivat kilpailukykyä.

”Muutosprosessi oli monipuolinen ja haastava, mutta tulokset ovat olleet erinomaisia. Työyhteisömme on nyt entistä sitoutuneempi ja tehokkaampi, ja olemme saavuttaneet huomattavia säästöjä.

Ninalla on ollut ratkaiseva rooli muutoksen läpiviennissä. Hän on onnistunut tuomaan henkilöstön osaamisen ja vahvuudet esiin, mikä on ollut avain onnistumiseen. Suosittelen lämpimästi.

– Marno Miettinen, Toimitusjohtaja, Makrum Oy

Yhteenveto

Makrum Oy:n muutosprojekti on ollut erinomainen esimerkki siitä, miten kattavalla suunnittelulla, henkilöstön osallistamisella ja tehokkailla yrityskohtaisilla täsmävalmennuksilla, johdon sitoutumisella ja monipuolisen käytännön tuen tarjoamisella saavutetaan merkittäviä parannuksia yrityksen toiminnassa. Prosessin ansiosta yritys on nyt valmiimpi kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767