5 tapaa hyödyntää asiakastietoa ja kehittää asiakasymmärrystäsi!

Asiakasymmärryksen kehittäminen on tärkeää, jotta yritykset ja organisaatiot voivat vastata asiakkaidensa tarpeisiin ja odotuksiin. Tämä vaatii rohkeutta kuunnella palautetta ja kykyä reagoida siihen heti, sekä muutoksia yrityksen tai organisaation palvelukulttuuriin.

Asiakasymmärrys on avain menestykseen yrityksille ja organisaatioille. Kerätyn asiakastiedon avulla yritykset voivat kehittää toimintaansa ja löytää uusia ideoita liiketoimintaan. Asiakaspalautetta analysoimalla parannetaan nykyisiä tuotteita ja palveluita tai löydetään aivan uusia ideoita liiketoimintaan. Asiakastiedon kerääminen ja käsittely vaatii johtamista ja suunnittelua. 

Kuinka yritys voi kehittää asiakasymmärrystään? 

  1. Ymmärrä asiakkaan piilevät tarpeet: Yrityksen on tärkeää ymmärtää asiakkaan ilmeisten vaatimusten lisäksi myös piileviä, tiedostamattomia tarpeita. Näihin ei päästä käsiksi pelkillä sähköisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä, vaan tarvitaan syvähaastatteluja, havainnointitutkimusta, ”päiväkirjaa”, asiakasraatitoimintaa, palvelutarinoita, pilotteja ja muita palvelumuotoilun tutkimusmenetelmiä
  2. Kerää ja dokumentoi asiakastietoa reaaliaikaisesti: Reaaliaikainen asiakaspalaute ja keskustelu asiakkaan kanssa ovat entistä tärkeämpiä. Tieto kerätään ja dokumentoidaan reaaliaikaisesti. Kerättävän tiedon on oltava sellaista, että yritys tai organisaatio voi sen avulla saavuttaa tavoitteensa.
  3. Suunnittele ja johda, miten asiakastietoa kerätään ja käsitellään: Asiakastiedon kerääminen ja käsittely vaativat johtamista. On suunniteltava ja vastuutettava, mitä kerätään, miksi kerätään, mitä kerätylle tiedolle tehdään ja mihin sitä hyödynnetään. 
  4. Käy asiakaspalaute henkilöstön kanssa yhdessä läpi: Asiakaspalautteen käsittelyyn täytyy luoda kulttuuri ja valita ne menetelmät, jotka edistävät ongelmanratkaisua. Työntekijöiden yhteinen vuoropuhelu ja arjen kokemusten vaihtaminen avaa uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn. Tärkeintä on kerätyn palautteen käsittely ja siitä viestiminen asiakkaille, henkilöstölle ja kumppaniverkostolle.
  5. Kerro asiakkaalle, mitä hänen palautteelleen tapahtuu: Asiakastiedon keräys- ja käsittelyprosessin avulla yritys luo luottamuksellisen suhteen asiakkaaseen. Asiakas huomaa tulleensa kuulluksi ja vaikuttavansa kokonaisuuteen. Jokainen asiakas on kiinnostunut siitä, mitä hänen palautteelleen tapahtuu, ja siksi on tärkeää kertoa, miten kerätty palautteesta käsitellään ja mitä muutoksia sen pohjalta tehdään.
Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta yritykset voivat vastata tämän päivän vaatimuksiin. Jatkuva parantaminen ja ennakointi ovat tärkeitä, ja asiakaspalautteen hyödyntäminen on yksi tapa kehittää toimintaa. Jos teillä on tarvetta kehittää palveluitasi lean-ajattelun ja ensiluokkaisen palvelun periaatteiden mukaan, ole rohkeasti yhteydessä.Nina Lappalainen
Uudistamisen arkkitehti, palvelujen Lean-kehittäjä ja Excellence in Service –asiantuntija
0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi 

Edellinen <
> Seuraava
(Ymmärrä asiakastasi – Pura arjen esteet )

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: