Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen uudistunut johtaminen

Kesto: 2 vuotta

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johto lähti rohkeasti mukaan johtamisen ja toimintamallin muutokseen. Yhteistyönä luotiin tehokkaampi toimintamalli, joka keskittyy johtamisen uudistamiseen, prosessien kehittämiseen, työn sujuvuuteen ja ennen kaikkea työntekijöiden hyvinvointiin. Yhteisvoimin toteutettu muutos vei organisaation toimintaa uuteen suuntaan.

Projektissa saavutetut hyödyt

Johtaminen tehostui: merkittävä ajan ja resurssien säästö.

Parempi työtyytyväisyys henkilöstön osallistumisella.

Johdon sitoutuminen, parempi työilmapiiri ja työhyvinvointi.

Tehokkaampi päätöksenteko: nopeampi ja tarkempi päätöksenteko.

Asiakas:

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen logo

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos toimii haasteellisessa ympäristössä, jossa resurssien niukkuus ja muuttuvat työtehtävät asettivat paineita toiminnalle. Tarve uudelle toimintamallille oli ilmeinen, jotta voitiin vastata kasvaviin asiakastarpeisiin ja muutoksiin.

Tutustu, miten Lean-ajattelun soveltaminen johtamisprosesseihin paransi yhteistyötä, vahvisti henkilöstön sitoutumista ja tehosti toimintaa. Tämä esimerkki kuvaa muutosjohtamisen tehokkaista käytännöistä ja osoittaa, kuinka henkilöstön sitouttaminen on avainasemassa onnistuneessa organisaatiomuutoksessa.

Tarpeen kuvaus:

Johtamisen ja toimintamallien uudistaminen oli välttämätöntä tehokkaan ja asiakaslähtöisen palvelutuotannon varmistamiseksi. Tarvittiin selkeitä prosesseja ja toimintamalleja, jotka tukisivat sekä henkilöstön hyvinvointia että työn tehokkuutta.

Ratkaisu:

 • Syvällinen lähtötilanneanalyysi: haastattelut ja kehittämissuunnitelma
 • Uudistuksen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu, vaiheistus ja toteutuksen monipuolinen tuki.
 • Lean-johtamisen, tehokas johtoryhmä -valmennukset
 • Ohjausryhmätyö
 • Uusi toimintamalli, johtamisjärjestelmä, johtamisfoorumit, kokouskäytännöt ja vakiinnuttaminen
 • Prosessien kuvaaminen palvelualueittain
 • Henkilöstön kehittämispäivien suunnittelu, toteutus ja muutosviestintä
 • Prosessiin sisältyi henkilöstön osallistaminen ja jatkuvan oppimisen kulttuurin käynnistäminen
 • Kehittämistoimenpiteiden fasilitointi
 • Johdon henkilökohtainen monipuolinen tuki

Tulokset: 

 • Selkeämmät johtamisprosessit:
  Johtamismallin selkeyttäminen.
  Tehokkaammat ja johdonmukaisemmat kokouskäytännöt.
  Parannettu tiedonkulku johtoryhmän ja henkilöstön välillä.
 • Parempi päätöksenteko:
  Johtoryhmän tehokkaampi yhteistyö ja toimintamallit.
  Päätösten nopeampi vieminen käytäntöön.
 • Henkilöstön sitoutuminen ja osallistuminen:
  Henkilöstön aktiivinen osallistuminen muutosprosessiin.
  Jatkuva oppimisen kulttuurin käynnistäminen organisaatiossa.
 • Uudistunut työskentelykulttuuri:
  Johtamisen esteiden purkaminen.
  Uuden toimintamallin omaksuminen käytäntöön.
 • Teknologian ja digitaalisten työkalujen hyödyntäminen:
  Digitaalisten työvälineiden käyttöönotto johtamisessa.
  Johtoryhmän digitaitojen kehittäminen.
 • Kirkastettu yhteinen suunta:
  Johtoryhmän yhteisen tahtotilan ja toiminnan suunnan selkiyttäminen.
  Vahvistettu sitoutuminen muutostyöhön.
 • Jatkuva kehitys ja arviointi:
  Uuden toimintamallin jatkuva kehitys ja arviointi.
  Henkilöstön ja johdon yhteinen kehitystyö ja koulutus.

Asiakkaan palaute

”Ilman tätä yhteistyötä emme olisi saaneet muutosta aikaan. Sinnikkään johtoryhmän vahvan sitoutumisen ja haastavassa tilanteessa tehtyjen rytminmuutosten ansiosta saimme yhdessä aikaan ”korona-ajan ihmeen”. Olen ylpeä ammattilaisistamme.” Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

Yhteenveto

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos onnistui uudistumaan ja kehittämään johtamistaan vaikeista olosuhteista huolimatta. Uusi toimintamalli ja johtamiskäytännöt ovat esimerkki siitä, miten muutos voidaan toteuttaa tehokkaasti henkilöstö mukaan kehittämistyöhön.

Yhteistyö osoitti, kuinka ulkopuolinen asiantuntijuus voi nopeuttaa ja tehostaa muutosprosessia sekä auttaa korjaamaan sekä historian painolastia ja työarjen kuormitusta uudistumisen tieltä. Työsarkaa edelleen riittää vuosiksi eteenpäin. Seuraavassa vaiheessa esihenkilöt valmennetaan uudistumisen edistäjiksi.

Kun sinä tai organisaatiosi kohtaatte haasteita muutoksen johtamisessa, ota yhteyttä. Autamme mielellämme kehittämään toimintaanne ja saavuttamaan tavoitteenne.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767

Kokemuksia palveluistamme

”INNOLEAN® -kehitysohjelma toi Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselle merkittävää edistystä. Yhteistyön kautta saimme uusia näkökulmia, toimintatapoja ja työkaluja, jotka ovat olleet arvokkaita kehitystyössämme. Uudet toimintamallit ovat osoittautuneet erinomaisiksi. Yhteistyö on sujunut loistavasti ja tuottanut tuloksia, jotka näkyvät käytännön toiminnassamme.”

Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos

”Pikapalaverikäytäntö on tehostanut johtoryhmätyöskentelyä. Se on ollut tärkeää nyt etätyöaikana mutta myös jatkossa, kun uusi normaali muodostuu. Se on parantanut ennakointia ja vähentänyt adhoc-palavereita.”

Jouni Leppälä

pelastuspäällikkö

”Olemme kehittyneet ja menneet valtavasti yksilöinä eteenpäin. Vaikka työsarkaa riittää, suunta on todella hyvä. Olemme saaneet käytännönläheistä apua muutosten tekemiseen. Ilman tätä sujuvaa yhteistyötä meillä ei olisi ollut edellytyksiä saada tätä muutosta toteutettua.”

Jukka Kangasvieri

pelastuspäällikkö

”Olemme saaneet ryhtiliikkeen johtamiseen. Yhdessä työskentely on sisuunnuttanut meidät. Asiat ovat menossa organisoidumpaan ja ammattimaisempaan suuntaan.”

Antti Kätevä

valmiuspäällikkö

”Johtoryhmässä käsitellään nykyisin oikeita asioita. Uudet johtoryhmän käytännöt ovat tehostaneet toimintaa ja sujuvoittaneet työskentelyä.”

Kari Paavola

valmiuspäällikkö