Yritys aina myyntikunnossa – mitä se vaatii?

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen on edessä enemmin tai myöhemmin jokaisella yrittäjällä. Entäpä jos yritys olisikin myyntikunnossa aina? Olisiko yritystoiminnasta irtautumisen ajattelu silloin vähemmän tuskallista?

Yrityksen tervehdyttämistä, kasvun esteiden purkamista, jatkuvaa uudistumista tai yritystoiminnasta irtautumista yhdistävät samat periaatteet. Ne kaikki edellyttävät suunnitelmallisuutta ja hyvän yrityskunnon rakentamista.

Finnveran selvityksen mukaan Suomessa viidennes yrittäjistä on suunnitellut omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. Harva pk-yrittäjä kuitenkaan on herännyt suunnitelmalliseen yrityksen arvon kehittämiseen ja myyntikuntoon saattamiseen riittävän ajoissa. Yrityksen arvon kehittymistä ei seurata tavoitteellisesti ja yrityksistä puuttuu ymmärrys siitä kokonaisuudesta, josta myyntikunto rakentuu.

Spontaanisti tunteella johdetun, vanhoihin toimintatapoihin jämähtäneen tai hallitsemattomasti hoidetun yrityksen kauppahinta aiheuttaa yrittäjälle pettymyksen, pahimmillaan koko kauppa jää syntymättä.

Yrityksen realistinen arvonmääritys on kaupan onnistumisen kannalta tärkeää. Menneet onnistumiset, turhat rönsyt tai vanhentuneet työvälineet, tilat, tuotteet ja palvelut eivät tee yrityksestä houkuttelevaa ostokohdetta. Valitettavan usein yrityksessä ei ole mitään ostettavaa eikä varallisuutta ole kertynyt pahan päivän ja irtautumisvaiheen varalle. Tällaisissa yrityksissä kaikki tieto on pitkälti yrittäjän päässä samalla kun henkilöstön pysyvyydessä ja kannattavuudessa on ongelmia.

Yrittäjä parantaa neuvotteluasemaansa valmistautumalla hyvissä ajoin myyntitilanteeseen ja huolehtimalla siitä, että yritys on houkutteleva ostokohde.

Uudistuva ja hyväkuntoinen yritys on aina myyntikunnossa

Hyväkuntoinen yritys kasvaa ja kehittyy kannattavasti ja sen asiakas- ja työntekijäkokemusta johdetaan tavoitteellisesti. Hyväkuntoisen yrityksen liiketoimintamalli, tuotteet ja palvelut uudistuvat koko ajan pohjautuen ajantasaiseen toimintaympäristön muutoksiin ja asiakasymmärrykseen. Siellä on tyytyväiset asiakkaat, työntekijät, omistajat ja yhteistyökumppanit.

Hyväkuntoinen yritys toimii vastuullisesti kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Sen toiminta ja taloushallinto on luotettavaa ja ajantasaista. Kaikki yrityksessä oleva tieto, tavoitteet ja suunnitelmat ovat selkeästi dokumentoituja ja ne ovat kaikkien helposti käytettävissä. Kunnossa olevaa yritystä on helpompi johtaa ja suuntaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Sen brändi on kirkas ja selkeä ja sitä kehitetään tavoitteellisesti.

Hyvin johdettu yritys aiheuttaa vähemmän stressiä yhteisölleen, koska sen toiminta on ennakoivaa, suunnitelmallista ja luotettavaa. Sen henkilöstö on sitoutunutta ja toiminta perustuu päivittäiseen yhdessä oppimiseen ja parantamiseen.

Hyväkuntoisen yrityksen liiketoimintaa parannetaan suunnitelmallisesti ja kehittäminen on asiakaskeskeistä ja tulevaisuuteen katsovaa.

Ilman tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa yritys on tuuliajolla, vailla päämäärää ja tavoitteita. Laineet keikuttavat venettä tuulen voimakkuuden mukaan ja myrskyn tullen uppoaminen uhkaa helpommin. Hyvin ankkuroitu ja hyvässä kunnossa oleva vene kestää kovemmassakin tuulessa. Hyväkuntoinen yritys hallitsee toimintaympäristön muutostilanteet ja heilahtelut paremmin kuin hallitsemattomasti johdettu yritys.

Miten liiketoiminnasta voi irtautua onnistuneesti?

Yrityksestä luopuminen kannattaa toteuttaa hallitusti eikä pakon edessä hallitsemattomasti. Liiketoiminnasta kannattaa irtaantua niin, että se tuottaa yrittäjälle mahdollisimman paljon taloudellista hyötyä ja korvausta vuosien työstä yrityksen eteen.

Jokainen yritys tarvitsee suunnitelman liiketoiminnasta irtaantumiseen eli hyvän exit-suunnitelman. Se voi koskea koko yrityksen tai liiketoimintayksikön myyntiä, sukupolven vaihdosta tai hallittua liiketoiminnan alasajoa.

Yrityksen myynti, sukupolvenvaihdos tai liiketoiminnan hallittu alasajo on helpompi tehdä, jos yrityksen

  • perustoiminta on kunnossa eli se on avointa ja läpinäkyvää
  • toiminta uudistuu ja kehittyy asiakaskeskeisesti ja tulevaisuussuuntaisesti
  • toiminta on mahdollisimman riippumatonta yksittäisistä henkilöistä
  • maine työnantajana ja yhteistyökumppanina on hyvä ja vastuullinen
  • toiminta ja talous on hyvin johdettu ja organisoitu
  • yrityskulttuuri on toimiva ja tukee liiketoiminnallisia tavoitteita ja
  • menestystekijät on varmistettu myös tulevaisuudessa.

Onko yrityksesi myynti tulossa ajankohtaiseksi, mutta suunnitelma sen toteuttamiseen puuttuu? Seuraavassa blogissani annan käytännön vinkkejä siitä, miten yrityksen myyntikuntoon saattamista kannattaa lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Kun tarvitset kumppania yrityksen kuntoon laittamiseen,
ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Nina Lappalainen
Muutosarkkitehti, kehittämisen kumppani
p. 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi

Edellinen <
> Seuraava
(Asiakaslähtöinen toiminta – Yhtäaikainen helppous ja vaikeus)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: