Yritys kuntoon – tunnista ongelmat ja korjaa ne

Onko yrityksesi myynti tulossa ajankohtaiseksi tai kaipaako se perustan kunnostamista toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi? Miksi yrityksen on ennen kuntoon laittamista rohkeasti tunnistettava nykyisen toiminnan solmukohdat ja korjattava ne.

Jokainen yritys on ainutlaatuinen, mutta kuntoon laittamisessa auttavat samat vaiheet. Aluksi yrityksessä on luotava realistinen kuva lähtötilanteesta. Miten toimimme nyt, mitkä ovat arkista toimintaamme ja toisaalta kasvua estävät ongelmat? Vasta sen jälkeen kun kipupisteet on yrityksessä yhdessä tunnistettu, voidaan etsiä keinot niiden tervehdyttämiseen.

Yrityksen lähtötilanteen arviointi – sitä mitä ei nähdä ei voi korjata

Yrityksen lähtötilanteen arvioinnissa selvitetään miten yritys toimii nyt ja millaisena sen liiketoiminta näyttäytyy asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Mahdollisimman realistisen kuvan saamiseksi arviointityössä kannattaa hyödyntää ulkopuolista asiantuntijaa, joka selvittää kattavasti yrityksen eri sidosryhmien näkemykset ja kokemukset. Arvioinnin kohteina ovat esimerkiksi yrityksen asiakaslähtöisyys, johtaminen, liiketoimintamalli, päivittäinen toiminta ja tulosten seuranta.

Yritysten toiminnasta löytyy yhtä monta ongelmaa ja vahvuutta kuin on yritystäkin. Uudistumisen kannalta on olennaista, että kaikkiin ilmeneviin ongelmiin puututaan heti ja järkähtämättä.

Tyypillisimmillään yrityksissä haasteita aiheuttavat huonosti kannattavat asiakkaat, vallitseva yrityskulttuuri, työilmapiiri, menneisyyteen jämähtäneet tuotteet ja palvelut sekä huono johtaminen ja töiden organisointi.

Yrityksen toimintaan vuosien kuluessa muodostuneet solmukohdat on saatava auki. Osa ongelmista on helposti korjattavissa, mutta osa vaatii aikaavieviä muutosprojekteja. Arkisten ongelmatilanteiden ratkaisuun tarvitaan etukäteen mietityt toimintatavat. Systemaattiset prosessit auttavat työntekijöitä ratkomaan itse eteen tulevia ongelmia.

Yrityksen johdon ja henkilöstön on tärkeää ymmärtää, että ilmenevät ongelmat ratkeavat vain ja ainoastaan ihmisten toimintaa ja asenteita parantamalla. Myyntiin ja markkinointiin panostaminen tai brändin kirkastaminen eivät auta jos toiminnan ytimessä on jotain perustavalla tavalla korjausta vailla. Uusien asiakkaiden hankinta, myynnin aktivointi tai uusien ideoiden edistäminen on hukkaan heitettyä työtä jos yrityksen hinnoittelu, tuotteet, prosessit tai johtaminen eivät ole kunnossa.

Perustoiminta kuntoon ja strategia kirkkaaksi

Yrityksen arjen toimivuutta estävien perusasioiden kuntoon saattaminen on tärkein luottamuksen ja liiketoiminnallisia tavoitteita tukevan yrityskulttuurin perusta. Tällä tarkoitan sitä, että yritys toimii luottamuksen arvoisesti joka päivä, työntekijät ovat motivoituneita, heillä on valta ja vastuu oman työn ja yhteisen toiminnan kehittämiseen, päivittäinen toiminta ja viestintä on sujuvaa ja tehokasta. Näiden lisäksi yrityksen taloutta tai arjen toimintaa johdetaan vastuullisesti.

Myyntikuntoa tavoittelevan yrityksen on parannettava pitkän aikavälin kannattavuuttaan. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksen strategian uudistamista tai yksinkertaistamista sekä strategiaa tukevan yritysidentiteetin kirkastamista.

Toimintaansa uudistavan yrityksen on mielestäni sitouduttava siihen, että se kehittää asiakasymmärrystään järjestelmällisesti ja parantaa johtamiskulttuuriaan jatkuvasti. Fiksusti toimiva yritys kyseenalaistaa toimintaansa säännöllisesti. Näin se pystyy vahvempana vastaamaan ulkopuolelta tulevaan kilpailuun, uusiin trendeihin ja toimintaympäristön muutoksiin.

Luottamuksen rakentaminen – johdon ja henkilöstön sitoutuminen

Muutoksen aikaansaamiseksi keskeisin kysymys kuuluu: mihin johdon rahkeet, resurssit ja tahto riittävät? Tyypilliset karikot yrityksen kuntoon laittamisessa piilevät siinä, ettei johto halua sitoutua tervehdyttämisen vaatimiin kestäviin muutoksiin. Tavoitteena onkin vain lyhyen aikavälin pikavoitot.

Henkilöstön muutoshalukkuuden kannalta tässä piilee suuri riski – kun muutosta vaativat kehitystoimet jätetään kesken tai tekemättä, on työntekijöitä myöhemmin enää vaikea saada sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Luottamuksen rakentaminen lähtee siis jo lähtötilanteen arvioinnissa. Se edellyttää johdon sataprosenttista sitoutumista uudistumiseen ja esille tulevien ongelmien ratkaisemiseen.

Ostajaa kiinnostaa myös yrityskulttuuri

Yrityksessä vallitsevan johtamis- ja yrityskulttuurin todellisuus realisoituu yhä useammin viimeistään yrityskauppatilanteessa joko myönteisesti tai kielteisesti. Yrityskauppaa suunnitellessa ostaja suorittaa yrityskaupan kohteen tarkastuksen eli Due Diligencen. Se on läpileikkaus yrityksen liiketoimintaan ja siihen liittyviin riskeihin.

Nykyisin yhä useammin tehdään myös kulttuurin Due Diligence, koska se vaikuttaa liiketoiminnan jatkosuunnitelmien onnistumiseen ratkaisevasti. Erityisesti pienyrityksien kannattaa rakentaa pitkäjänteisesti kestävää ja omannäköistä yrityskulttuuria. Se nostaa yrityksen arvoa ja edistää kaupan syntymistä myyntitilanteessa.

Kun tarvitset kumppania yrityksen kuntoon laittamiseen,
ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen! Käytössäsi on koko verkostomme asiantuntijoiden erityisosaaminen. 

Nina Lappalainen 
Muutosagentti, kehittämisen kumppani
p. 0400 308 767
nina.lappalainen@proinnodesign.fi

Edellinen <
> Seuraava
(Lean-ajattelu organisaation kehittämisessä: Kuinka saada aikaan merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä hyötyjä?)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: