Vastuuremontti valoi vahvan perustan uudistumiselle

Kesto: 1 vuosi

Vastuuremontti Oy:n uusi aikakausi: Lean-ajatteluun perustuva muutosmatka. Innovatiiviset ratkaisut johtamiseen, työprosessien tehostamiseen ja henkilöstön osaamisen hyödyntämiseen. Tuloksena tehokkaampi, asiakaskeskeisempi ja kilpailukykyisempi toiminta.

Projektissa saavutetut hyödyt

Johtamiskäytännöt uudistettiin tukemaan liiketoimintamallia.

Henkilöstön osaaminen otettiin paremmin käyttöön ja standardisoitiin toimintatapoja.

Henkilöstön ongelmanratkaisutaidot kehittyivät.

Työn sujuvuus ja tehokkuus paranivat merkittävästi.

Yritys:

Vastuuremontti Oy

Vastuuremontti Oy

Vastuuremontti on Rovaniemen kiinteistöjen paras kaveri ja korjausratkaisujen asiantuntija jo vuodesta 1974. Vastuuremontti tarjoaa asiantuntevan ratkaisun kaikkiin korjaustyön vaiheisiin: arvioivat, kartoittavat, kuivaavat ja korjaavat. Heidän projekteistaan menee 98 % moitteetta läpi. Heillä työskentelee n. 25 työntekijää ja lisäksi useita yhteistyökumppaneita.

Tarpeen kuvaus:

Vastuuremontissa tehtiin sukupolvenvaihdos ja siinä yhteydessä oli sopiva tilanne uudistaa toimintakulttuuria innovatiiviseksi ja asiakaskeskeiseksi. Kehittämiskohteeksi valikoitui: johtamistaidot, työn sujuvuuden ja tuottavuuden kehittäminen, henkilöstön mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantaminen.

Ratkaisu:
Lean-ajatteluun perustuva toimintatapa:

 • Kehitetty uusi, Lean-periaatteisiin nojautuva työskentelymalli.
 • Prosessien virtaviivaistaminen: Poistettiin tarpeettomat työvaiheet, vähennettiin ajanhukkaa ja optimoitiin resurssien käyttöä.

Työprosessien yksinkertaistaminen:

 • Selkeytettiin ja standardoitiin työtehtäviä.
 • Tehtiin työohjeista selkeämpiä ja helpommin seurattavia.

Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen:

 • Järjestettiin koulutuksia ja työpajoja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.
 • Luotiin mekanismeja henkilöstön ideoille ja palautteille, jotta he voivat aktiivisesti osallistua kehitystyöhön.

Johtamisen ja esimiestyön parantaminen:

 • Kehitettiin johtamiskäytäntöjä tukemaan uutta toimintamallia.
 • Sparrausta johtamistaitojen vahvistamiseksi.

Tulokset:

Johtamisen ja organisaation kehitys:

 • Johtamismallin uudistus: Johtamiskäytäntöjen päivitys ja digitaalisten työvälineiden käyttöönotto tehostivat päätöksentekoa ja strategista suunnittelua.
 • Henkilöstön osallistuminen: Aktiivinen osallistuminen ja vakioidut palaverikäytännöt lisäsivät henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota.

Henkilöstön osallistumisaste:

 • Henkilöstön osallistumisaste kehitystoimiin nousi 40%, mikä näkyi aktiivisemmassa osallistumisessa ja ideoiden tuottamisessa.

Työprosessien ja työympäristön parannukset:

 • Työn sujuvuuden parantuminen: Kehitetty ketterä Työn sujuvuus -malli, joka paransi päivittäisen työn tehokkuutta ja sujuvuutta.
 • Kommunikaation tehostuminen: Vakioidut palaverit ja parannettu dialogi yrityksen sisällä lisäsivät tehokkuutta ja viestinnän selkeyttä.
 • Työtyytyväisyyden nousu: Henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja parempi vuorovaikutus paransivat koettua työtyytyväisyyttä.

Asiakaskeskeisten prosessien kehittäminen:

 • Työn käynnistysvaiheen kehittäminen vahvisti kilpailukykyä ja asiakaskeskeisyyttä.

Yrityksen kokonaisvaltainen kehitys:

 • Operatiivisen tehokkuuden kasvu: Kehitystyön ansiosta yrityksen toiminta muuttui järjestelmällisemmäksi ja tehokkaammaksi.
 • Kilpailukyvyn vahvistuminen: Yritys kykeni vastaamaan paremmin markkinoiden vaatimuksiin ja ottamaan uusia askelia kasvun suuntaan.

”Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet yhdessä. Kehitystyö oli kohdennettu juuri meidän tarpeisiimme, ja sen ansiosta osaamisemme sekä toimintamme ovat kehittyneet merkittävästi. Vastuuremontti on nyt valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet entistä ammattimaisemmin ja järjestelmällisemmin.”

Toimitusjohtaja Niko Harmanen
vastuuremontti.fi

Yhteenveto:

Vastuuremontti uudistui ja paransi kilpailukykyään merkittävästi, mutta paljon jäi viel tehtävää tulevaisuuteenkin. Muutosprosessi räätälöitiin yrityksen tarpeiden mukaan ja saavutettiin konkreettisia tuloksia henkilöstön osaamisessa ja prosessien kehittämisessä.

Business Finland rahoitti yrityksen kehittämistä. Proinno auttoi Vastuuremonttia uudistus- ja kilpailukyvyn parantamisessa, johtamisen ja palvelujen kehittämisessä, ja muutosten juurruttamisessa käytäntöön.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767