KasvuPalvelu-pilotti ja asiakasraati työskentely -prosessi

Kesto: 3 kk

Kainuun ELY-keskukselle ja TE-palveluille innovoitiin Kainuun KasvuPalvelu-pilotti ja luotiin asiakasraati-työskentelyprosessi asiakaskeskeisen toimintamallin luomiseksi.

Projektissa saavutetut hyödyt

Osallistujien erittäin positiivinen palaute prosessista, työskentelyilmapiiristä ja tuloksista.

Opittiin uusi tehokas työskentelymenetelmä ja prosessi sen itsenäiseen toteuttamiseen.

Luotiin uusi malli, jossa asiakkaat voivat aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa palveluidensa kehittämiseen.

Useita toteutuskelpoisia uusia palveluaihioita.

Asiakas:

Tarpeen kuvaus:

Kainuun ELY-keskus ja TE-palvelut

Julkishallinnolliset palvelut. ELY-keskus ja TE-palvelut tarjoavat työllisyys- ja yrityspalveluja, joilla edistetään alueellista kehitystä, työmarkkinoiden toimivuutta ja yksilöiden työllistymistä.

Kainuun ELY-keskus ja TE-palvelut etsivät keinoja parantaa palveluidensa vaikuttavuutta ja kehittää niitä yhteistyössä asiakkaiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena oli asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen tasavertaisina toimijoina.

Ratkaisu:

  • Kainuun ELY-keskukselle ja TE-palveluille suunniteltiin ja toteutettiin KasvuPalvelu-pilotti sekä asiakasraati-työskentelyprosessi.
  • Työnhakijat ja yritykset osallistettiin palveluiden kehittämiseen.
  • Kolme kuukautta kestänyt projekti sisälsi alustusten laatimisen, kohderyhmien tarpeiden kartoitus, innovatiivisten työpajojen järjestäminen ja uusien palvelukonseptien kehityksen.
  • Työpajoissa käsiteltiin työnhakua ja yrittäjyyttä, purettiin ongelmia ja kehitettiin ratkaisuja työllistymisen esteisiin.
  • Toisessa vaiheessa luotiin uudet palvelumallit, jotka keskittyivät elämänhallintaan, osaamisen parantamiseen ja työllisyyden edistämiseen.

Tulokset:

  • Asiakasosallistuminen: Luotiin uusi malli, jossa asiakkaat voivat aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa palveluidensa kehittämiseen.
  • Innovatiiviset palveluideat: Useita toteutuskelpoisia uusia palveluaihioita ja innovatiivisia toimintamalleja uusia kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa.
  • Positiivinen palaute: Osallistujien erittäin positiivinen palaute prosessista, työskentelyilmapiiristä ja tuloksista.
  • Kehittämisprosessin tehokkuus ja oppiminen: Opittiin uusi tehokas työskentelymenetelmä ja prosessi sen itsenäiseen toteuttamiseen.

”KasvuPalvelu-pilotin ja asiakasraati-työskentelyprosessin avulla saimme arvokasta tietoa ja ideoita palveluidemme kehittämiseen. Saimme uudenlaisen näkökulman asiakasyhteistyöhön ja se auttoi luomaan konkreettisia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palvelumalleja.

Osallistujien innostus ja sitoutuminen prosessiin ylitti odotuksemme.”

– Outi Pitkänen, Johtava asiantuntija, Kainuun ELY-keskus

Yhteenveto

KasvuPalvelu-pilotin ja asiakasraati-prosessin avulla Kainuun ELY-keskus ja TE-palvelut onnistuivat luomaan uudenlaisen, asiakaslähtöisen toimintamallin, joka vahvistaa palveluiden vaikuttavuutta ja osallistaa asiakkaat merkityksellisellä tavalla. Projektin myötä on mahdollista jatkaa palveluiden kehittämistä asiakkaiden todellisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

KasvuPalvelu-pilotin ja asiakasraati-prosessin konsulttina suunnittelusta toteutukseen toimi Nina Lappalainen, Proinno Oy.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767